Do konferencji zostało jeszcze:
20
dni
20
godziny
22
minuty
21
sekundy

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w spotkaniach, podczas których na prawdziwych przykładach omówimy możliwe w Polsce, najbardziej aktualne drogi leczenia i zalecane terapie czerniaka i innych nowotworów skóry, porozmawiamy o skutecznej profilaktyce, standardach PTChO oraz sprawdzonych metodach leczenia powikłań. Pokażemy, jak powinna wyglądać współpraca pomiędzy lekarzami różnych specjalności, skutkująca uzyskaniem optymalnych efektów terapeutycznych.

 

Nasze spotkania są przeznaczone dla onkologów, chirurgów onkologów, dermatologów, radiologów, chirurgów oraz lekarzy innych specjalności, zainteresowanych nowotworami skóry. Wyróżnia je wyjątkowa, interaktywna formuła, umożliwiająca szybką wymianę informacji, sprawdzanie wiedzy w trakcie wykładów oraz żywą, merytoryczną dyskusję.

Co nas wyróżnia:

  1. debata, podczas której będziemy odpowiadać na pytania oraz analizować interesujące Państwa przypadki pacjentów, czy inne zagadnienia,
  2. przedstawienie przypadku klinicznego z regionu – najlepsi specjaliści z poszczególnych ośrodków omówią wybrane przypadki chorobowe

Organizatorem merytorycznym konferencji jest
Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej

PTChO

Program

08:30-09:00
Rejestracja uczestników
09:00-09:20
WYKŁAD INAUGURACYJNY: Nowotwory skóry 2019 - perspektywy
Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski
09:20-09:50
Udział dermatologa w diagnostyce i terapii nowotworów skóry – profilaktyka i leczenie powikłań skórnych nowych terapii
09:50-10:10
Najczęstsze wyzwania w dermatoskopii
10:10-10:30
Rola chirurgii w diagnostyce i leczeniu czerniaków o zaawansowaniu lokoregionalnym
10:30-11:00
Leczenie uzupełniające. Leczenie przerzutów in-transit. Inne rzadkie nowotwory skóry (DFPS, zaawansowany BCC, rak z komórek Merkla)
Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski
11:00-11:10
Dyskusja
11:10-11:30
Przerwa kawowa
11:30-11:50
Długoterminowa strategia leczenia czerniaka z zastosowaniem OPDIVO (niwolumab) i Yervoy (ipilimumab)
WYKŁAD SPONSOROWANY FIRMY BMS
11:50-12:35
Postępy w leczeniu systemowym zaawansowanych czerniaków, powikłania terapii. Inhibitory BRAF w leczeniu 1 linii czerniaka, rola przeciwciał anty-PD-1 , leczenie przerzutów do mózgu
12:35-13:00
Ewolucja inhibitorów BRAF w leczeniu zaawansowanego czerniaka
Wykład sponsorowany
13:00-14:00
Przypadki kliniczne w zakresie immunoterapii
GŁOSOWANIE INTERAKTYWNE

Przypadki kliniczne: Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

Przypadki kliniczne: z regionu

14:00-15:00
PANEL EKSPERCKI: Czerniak – terapia celowana – doświadczenia kliniczne
Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, wykładowca z COI oraz wykładowca z regionu
15:00-15:30
Zakończenie, rozdanie certyfikatów i lunch

Prelegenci

KIEROWNIK NAUKOWY KONFERENCJI
Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

Miejsce i termin

16 lutego, Poznań
Poznań


23 lutego, Olsztyn
Olsztyn


23 marca, Lublin
Lublin


13 kwietnia, Bielsko Biała
Bielsko Biała


Formularz rejestracyjny

Warunki uczestnictwa

Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego oraz akceptacja regulaminu.

Podstawą do uiszczenia należności jest faktura pro forma, która zostanie przesłana w postaci PDF na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
Nieuregulowanie faktury pro forma nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu/konferencji.
Zasady składania rezygnacji zostały określone w regulaminie.

W przypadku złożenia rezygnacji w terminie późniejszym niż 14 dni kalendarzowych przed terminem wydarzenia, organizator zastrzega sobie prawo, zgodnie z regulaminem, do obciążenia zamawiającego pełnymi kosztami udziału w szkoleniu/konferencji.

Terminy

16 lutego 2019, Poznań
23 lutego 2019, Olsztyn
23 marca 2019, Lublin
13 kwietnia 2019, Bielsko Biała

Cennik/kod

od 01 sierpnia 2018
99 PLN
brutto (w tym Vat 23%)

Uczestnicy

Dane do wystawienia faktury VAT

Firma/Instytucja
Osoba fizyczna

Warunki zwolnienia z VAT

Tak - oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych
Nie - udział w szkoleniu nie jest finansowy ze środków publicznych

Typ płatności

Przelew po otrzymaniu faktury PRO FORMA
Pay-U