Do konferencji zostało jeszcze:
20
dni
20
godziny
22
minuty
21
sekundy

Szanowni Państwo,

w imieniu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej zapraszamy do udziału w spotkaniach, podczas których na prawdziwych przypadkach pacjentów omówimy możliwe w Polsce, najbardziej aktualne drogi leczenia i zalecane terapie czerniaka oraz innych nowotworów skóry. Porozmawiamy o skutecznej profilaktyce, standardach PTChO oraz sprawdzonych metodach leczenia powikłań. Pokażemy, jak powinna wyglądać współpraca pomiędzy lekarzami różnych specjalności, skutkująca uzyskaniem optymalnych efektów terapeutycznych.

 

Nasze spotkania są przeznaczone dla onkologów, chirurgów onkologów, dermatologów, radiologów, chirurgów oraz lekarzy innych specjalności, zainteresowanych nowotworami skóry. Wyróżnia je interaktywna formuła, umożliwiająca szybką wymianę informacji, sprawdzanie wiedzy w trakcie wykładów oraz żywą, merytoryczną dyskusję.

Co nas wyróżnia:

 1. debata, podczas której będziemy odpowiadać na pytania oraz analizować interesujące Państwa przypadki pacjentów, czy inne zagadnienia,
 2. przedstawienie przypadku klinicznego z regionu – najlepsi specjaliści z poszczególnych ośrodków omówią wybrane przypadki chorobowe

 

Organizatorem merytorycznym konferencji jest
Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej

PTChO

Program

08:30-09:00
Rejestracja uczestników
09:00-09:20
WYKŁAD INAUGURACYJNY: Nowotwory skóry 2019 - perspektywy
Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski
09:20-09:50
Udział dermatologa w diagnostyce i terapii nowotworów skóry – profilaktyka i leczenie powikłań skórnych nowych terapii
 • Poznań: Lek. Aldona Maciąg
 • Olsztyn: Dr n. med. Iwona Czarnecka
 • Lublin: Dr n. med. Agnieszka Terlikowska-Brzósko
 • Bielsko-Biała: Dr n. med. Iwona Czarnecka
09:50-10:10
Najczęstsze wyzwania w dermatoskopii
 • Poznań: Lek. Aldona Maciąg
 • Olsztyn: Dr n. med. Iwona Czarnecka
 • Lublin: Dr n. med. Agnieszka Terlikowska-Brzósko
 • Bielsko-Biała: Dr n. med. Iwona Czarnecka
10:10-10:30
Rola chirurgii w diagnostyce i leczeniu czerniaków o zaawansowaniu lokoregionalnym
 • Poznań: Prof. dr hab. n. med. Wojciech Wysocki
 • Olsztyn: Prof. dr hab. n. med. Wojciech Polkowski
 • Lublin: Prof. dr hab. n. med. Wojciech Polkowski
 • Bielsko-BiałaProf. dr hab. n. med. Wojciech Wysocki
10:30-11:00
Leczenie uzupełniające. Leczenie przerzutów in-transit. Inne rzadkie nowotwory skóry (DFPS, zaawansowany BCC, rak z komórek Merkla)
Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski
11:00-11:10
Dyskusja
11:10-11:30
Przerwa kawowa
11:30-11:50
Długoterminowa strategia leczenia czerniaka z zastosowaniem OPDIVO (niwolumab) i Yervoy (ipilimumab)
WYKŁAD SPONSOROWANY FIRMY BMS
 • Poznań: Dr n. med. Jacek Calik
 • Olsztyn: Dr n. med. Paweł Różanowski
 • Lublin: Dr hab. n. med. Tomasz Kubiatowski, prof. CMKP
 • Bielsko-Biała: Dr Adrianna Gęga- Czarnota
11:50-12:35
Postępy w leczeniu systemowym zaawansowanych czerniaków, powikłania terapii. Inhibitory BRAF w leczeniu 1 linii czerniaka, rola przeciwciał anty-PD-1 , leczenie przerzutów do mózgu
 • Poznań: Dr n. med. Tomasz Świtaj
 • Olsztyn: Dr hab. n. med. Anna Czarnecka
 • Lublin: Dr  n. med. Hanna Koseła-Paterczyk
 • Bielsko-Biała: Dr Katarzyna Kozak
12:35-13:00
Ewolucja inhibitorów BRAF w leczeniu zaawansowanego czerniaka
Wykład sponsorowany
 • Poznań: Dr hab. n. med. Jacek Mackiewicz
 • Olsztyn: Dr n. med. Paweł Różanowski
 • Lublin: Dr hab. n. med. Tomasz Kubiatowski, prof. CMKP
 • Bielsko-Biała: Dr n. med. Bożena Cybulska-Stopa
13:00-14:00
Przypadki kliniczne w zakresie immunoterapii
GŁOSOWANIE INTERAKTYWNE

Przypadki kliniczne: Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

Przypadek kliniczny z regionu:

 • Poznań: Dr hab. n. med. Jacek Mackiewicz
 • Olsztyn: Lek. Anna Szałach / Dr n. med. Paweł Różanowski
 • Lublin: Dr hab. n. med. Tomasz Kubiatowski, prof. CMKP
 • Bielsko-Biała: Dr n. med. Bożena Cybulska-Stopa
14:00-15:00
PANEL EKSPERCKI: Postępowanie wielospecjalistyczne w leczeniu zaawansowanych nowotworów skóry

Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, oraz:

 • Poznań: Dr n. med. Tomasz Świtaj, Dr hab. n. med. Jacek Mackiewicz
 • Olsztyn: Dr hab. n. med. Anna Czarnecka, Dr n. med. Paweł Różanowski
 • Lublin: Dr n. med. Hanna Koseła-Paterczyk, Dr hab. n. med. Tomasz Kubiatowski, prof. CMKP
 • Bielsko-Biała: Dr Katarzyna Kozak, Dr n. med. Bożena Cybulska-Stopa

15:00-15:30
Zakończenie, rozdanie certyfikatów i lunch

Relacje

Szanowni Państwo,

23 lutego spotkaliśmy się w Olsztynie podczas kolejnej konferencji z cyklu „Akademia Czerniaka 2019”. Dziękujemy uczestnikom za liczną obecność, a naszym prelegentom za merytoryczne wykłady i ciekawe przypadki pacjentów.

Już dziś zapraszamy na kolejne spotkania w ramach Akademii Czerniaka 2019,
które odbędą się 23 marca w Lublinie i 13 kwietnia w Bielsku-Białej.

Szanowni Państwo,

pierwsze spotkanie z cyklu „Akademia Czerniaka 2019”, odbyło się 16 lutego w Poznaniu. W konferencji uczestniczyło kilkudziesięciu lekarzy zainteresowanych tematyką czerniaka. Znakomita atmosfera i najwyższy poziom merytoryczny sprawiły, że uczestnicy
czynnie brali udział w dyskusjach i zadawali pytania.

Już dziś zapraszamy na kolejne spotkania w ramach Akademii Czerniaka 2019,
które odbędą się 23 lutego w  Olsztynie, 23 marca w Lublinie i 13 kwietnia w Bielsku-Białej.

Prelegenci

KIEROWNIK NAUKOWY KONFERENCJI
Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

PRELEGENCI

Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski
Specjalista w zakresie chirurgii ogólnej i onkologicznej, Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Centrum Onko... więcej
Dr n. med. Jacek Calik
Specjalista Onkologii Klinicznej. Starszy asystent w Oddziale Onkologii Klinicznej i Chemioterapii Dolnośąskiego Centrum Onkologii. ałoż... więcej
Dr n. med. Bożena Cybulska-Stopa
Lekarz specjalista onkologii klinicznej, zajmuje się leczeniem skojarzonym chorych na nowotwory, ze szczególnym uwzględnieniem chorych na... więcej
Dr hab. n. med. Anna Małgorzata Czarnecka
Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matemat... więcej
Lek. med. Adrianna Gęga-Czarnota
Specjalista Onkologii Klinicznej. Asystent Oddziału Onkologii i Hematoonkologii, Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski Bielsko-Bia... więcej
Dr n. med. Hanna Koseła-Paterczyk
Specjalista onkologii klinicznej. Ukończyła Uniwersytet Medyczny w Warszawie. Jest autorką i współautorką licznych publikacji w prasie... więcej
dr Katarzyna Kozak
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w WarszawieKlinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków
Dr hab. n. med. Tomasz Kubiatowski, prof. CMKP
Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Specjalista onkologii klinicznej. Po ukończeniu studiów medycznych roz... więcej
Dr hab. n. med. Jacek Mackiewicz
Jest specjalistą onkologii klinicznej, a także kierownikiem Oddziału Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej w Szpitalu Klinicznym im. H. ... więcej
Lek. Aldona Maciąg
Ukończyła II Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2013 roku. W trakcie studiów odbywała praktyki w Klinice Dermatol... więcej
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Polkowski
W latach 1987-2003 pracował w II Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej UM w Lublinie, gdzie w 1994 r. uzyskał specjalizację w zakresie ch... więcej
Dr n. med. Paweł Różanowski
Specjalista onkologii klinicznej i immunologii klinicznej. Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w... więcej
dr n. med. Tomasz Świtaj
Absolwent Warszawskiej Akademii Medycznej (2001). Zatrudniony w Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Centrum Onkologii... więcej
Dr n. med. Agnieszka Terlikowska-Brzósko
Specjalistka w dziedzinie dermatologii i wenerologii od 2010 roku. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 2017 roku na podstawie pracy... więcej

Miejsce i termin

16 lutego, Poznań
Hotel Mercure Poznań Centrum
ul. Roosevelta 20, 60-829 Poznań

23 lutego, Olsztyn
Hotel Przystań
ul. Żeglarska 3, 11-041 Olsztyn

23 marca, Lublin
Hotel Mercure Lublin Centrum
Al. Racławickie 12 20-037 Lublin

13 kwietnia, Bielsko-Biała
Qubus Hotel
ul. Mostowa 2, 43-300 Bielsko-Biała

Formularz rejestracyjny

Warunki uczestnictwa

Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego oraz akceptacja regulaminu.

Podstawą do uiszczenia należności jest faktura pro forma, która zostanie przesłana w postaci PDF na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
Nieuregulowanie faktury pro forma nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu/konferencji.
Zasady składania rezygnacji zostały określone w regulaminie.

W przypadku złożenia rezygnacji w terminie późniejszym niż 14 dni kalendarzowych przed terminem wydarzenia, organizator zastrzega sobie prawo, zgodnie z regulaminem, do obciążenia zamawiającego pełnymi kosztami udziału w szkoleniu/konferencji.

Termin

13 kwietnia 2019, Bielsko-Biała

Cennik/kod

od 01 sierpnia 2018
99 PLN
brutto (w tym Vat 23%)

Uczestnicy

Dane do wystawienia faktury VAT

Firma/Instytucja
Osoba fizyczna

Warunki zwolnienia z VAT

Tak - oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych
Nie - udział w szkoleniu nie jest finansowy ze środków publicznych

Typ płatności

Przelew po otrzymaniu faktury PRO FORMA
Pay-U