Akademia Czerniaka 2020 | Instytut PWN
VII EDYCJA
Akademia Czerniaka 2020

Obraz1 ac org

Zapraszamy do udziału w 7. edycji Akademii Czerniaka – jedynym cyklu konferencji w tym zakresie skierowanym do lekarzy wszystkich specjalizacji zaangażowanych w leczenie chorych na nowotwory skóry: chirurgów onkologicznych, onkologów, dermatologów, radioterapeutów i patologów.

Spotkanie odbędzie się 7.11.2020 online, w formie virtual meeting.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Kierownik naukowy: prof. dr hab. med. Piotr Rutkowski

W tym roku, program konferencji został poszerzony o inne nowotwory skóry: DFPS, zaawansowany BCC, SCC, rak z komórek Merkla oraz możliwość udziału w bezpłatnych warsztatach dermatoskopowych.

Podczas konferencji:

  • na przypadkach klinicznych omówimy możliwe w Polsce, najbardziej aktualne drogi leczenia i zalecane terapie czerniaka oraz innych nowotworów skóry;
  • porozmawiamy o skutecznej profilaktyce, zaktualizowanych wytycznych w leczeniu oraz sprawdzonych metodach leczenia powikłań;
  • pokażemy, jak powinna wyglądać współpraca pomiędzy lekarzami różnych specjalności, skutkująca uzyskaniem optymalnych efektów terapeutycznych.

Konferencja pod patronatem:

ptd logo


Za udział w konferencji zostanie przyznanych 7 punktów edukacyjnych.

Program

KONFERENCJA
14:00-14:20
WYKŁAD INAUGURACYJNY: Nowotwory skóry 2020 – perspektywy i zaktualizowane wytyczne w leczeniu
Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski
14:20-14:50
Udział dermatologa w diagnostyce i terapii nowotworów skóry – profilaktyka i leczenie powikłań skórnych nowych terapii
DR N. MED. MONIKA SŁOWIŃSKA
14:50-15:10
Rola chirurgii w diagnostyce i leczeniu czerniaków oraz innych nowotworów skóry
Dr n. med. Michał Jankowski
15:10-15:25
Leczenie uzupełniające. Leczenie przerzutów in-transit
wykład pod patronatem firmy MSD
Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski
15:25-15:40
Inne nowotwory skóry (DFPS, zaawansowany BCC, SCC, rak z komórek Merkla)
wykład pod patronatem firmy Merck
Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski
15:40-15:50
Przerwa
15:50-16:10
Długoterminowa strategia leczenia czerniaka
Lek. med. Manuela Las - Jankowska

 

 

16:10-16:35
Postępy w leczeniu systemowym zaawansowanych czerniaków, znaczenie edukacji chorych. Inhibitory BRAF/MEK, rola przeciwciał anty-PD-1 , leczenie przerzutów do mózgu
Dr n. med. Hanna Koseła-Paterczyk
16:35-16:55
Powikłania – postępowanie w toksyczności terapii czerniaka
Dr n. med. Hanna Koseła-Paterczyk
16:55-17:20
Ewolucja inhibitorów BRAF w leczeniu zaawansowanego czerniaka
Wykład pod patronatem firmy Pierre Fabre
Dr n. med. Iwona Ryniewicz-Zander
17:20-17:30
Przerwa
17:30-18:10
Przypadki kliniczne – współczesne dylematy w leczeniu czerniaków
Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, Dr n. med. Iwona Ryniewicz-Zander
18:10-18:50
DEBATA: Postępowanie wielospecjalistyczne w leczeniu zaawansowanych nowotworów skóry, podsumowanie
Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, Dr n. med. Iwona Ryniewicz-Zander, Dr n. med. Hanna Koseła-Paterczyk
18:50-19:00
Zakończenie konferencji
WARSZTATY DERMATOSKOPII
19:00-21:00
Bezpłatne warsztaty dermatoskopowe poświęcone czerniakowi
DR N. MED. MONIKA SŁOWIŃSKA

Relacje

  • Ponad 200 uczestników
  • 95% uczestników oceniło, że konferencja spełniła ich oczekiwania
  • 93% uczestników wysoko oceniło program konferencji
  • 16 prelegentów – ścisła czołówka krajowych ekspertów
  • 4 miasta – Poznań, Olsztyn, Lublin, Bielsko-Biała

Każda konferencja z cyklu Akademia Czerniaka to zastrzyk praktycznej wiedzy o najnowszych doniesieniach, zalecanych terapiach i doświadczeniach klinicznych z zakresu leczenia nowotworów skóry oraz miejsce interdyscyplinarnej wymiany doświadczeń chirurgów onkologicznych, onkologów klinicznych i dermatologów.

Prelegenci

Prof. dr hab. n. med. Piotr Łukasz Rutkowski
Specjalista w zakresie chirurgii ogólnej i onkologicznej, Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Centrum Onko... więcej
Dr n. med. Hanna Koseła-Paterczyk
Specjalista onkologii klinicznej. Ukończyła Uniwersytet Medyczny w Warszawie. Jest autorką i współautorką licznych publikacji w prasie... więcej
Dr n. med. Monika Słowińska
Zatrudniona w Klinice Dermatologicznej WIM CSK MON w Warszawie. Członek Akademii Czerniaka, Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Americ... więcej

Miejsce i termin

7 listopada, online
virtual meeting
transmisjeonline.pl

zaproszenie na webinar 1170x300