Szkolenie
Jak unikać błędów w sztuce lekarskiej?

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu, które w całości będzie oparte na metodzie case study, tj. analizie stanów faktycznych i odniesieniu ich do aktualnych regulacji prawnych. W ramach poszczególnych zagadnień zostanie również przedstawiona aktualna linia doktryny i orzecznictwa sądów polskich.

Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy, co pozwoli Państwu na zadawanie pytań w każdym momencie jego trwania i modyfikowanie zakresu w zależności od potrzeb.

Po panelu 2., każdy z Państwa będzie miał niepowtarzalną okazję do rozwiązania kazusów prawnych, co pozwoli zweryfikować wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne nabyte w ramach szkolenia.

Serdecznie zapraszamy do rejestracji!

dr prawa, dr hab. n. med. Justyna Zajdel, Łódź

Program

08:30-09:00
Rejestracja uczestników
09:00-13:00
PANEL 1.
 • Prawa pacjenta versus obowiązki osób wykonujących zawody medyczne
 • Odpowiedzialność cywilna (majątkowa) za niepowodzenie w leczeniu
 • Wybrane przypadki odpowiedzialności majątkowej osób wykonujących zawody medyczne
 • Odpowiedzialność cywilna a forma wykonywania zawodu medycznego
 • Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadkach nagłych i w sytuacjach ponadstandardowych (udzielanie świadczeń pacjentom małoletnim, nieprzytomnym, udzielanie świadczeń zdrowotnych bez zgody pacjenta, udzielania świadczeń zdrowotnych pod przymusem, zasady wykonywania czynności pozaterapeutycznych)
 • Zasady bezpiecznego stosowania produktów leczniczych „off-label use” (poza ChPL)
13:00-13:30
Lunch
13:30-17:00
PANEL 2.
 • Zasady prowadzenia, udostępniania i archiwizowania klasycznej i elektronicznej dokumentacji medycznej
 • Zasady wykonywania i dokumentowania szczepień ochronnych i zalecanych
 • Ochrona danych osobowych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą
 • Prawa osób wykonujących zawody medyczne
 • Pozostałe rodzaje odpowiedzialności osób wykonujących zawody medyczne (karna, zawodowa, pracownicza) – omówienie wybranych przypadków
17:00-17:15
Zakończenie szkolenia, wręczenie certyfikatów

Prelegenci

Justyna Zajdel 

Justyna Zajdel

dr n. prawn., dr hab. n. o zdrowiu (specjalność prawo medyczne),  prof. nadzw. SAN, specjalistka prawa medycznego, autorka kilkunastu monografii z zakresu prawa medycznego,  prowadzi szkolenia z zakresu prawa medycznego dla podmiotów leczniczych i osób wykonujących zawody medyczne oraz wykłady w ramach szkoleń specjalizacyjnych  w Instytucie Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi. Dyrektor Instytutu Prawa Społecznej Akademii Nauk w Łodzi,  adiunkt w Zakładzie Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownik studiów podyplomowych „Prawo medyczne w ochronie zdrowia” w CKP Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,  kierownik platformy edukacyjnej w dziedzinie prawo Collegium Perfectum Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, kierownik specjalności prawo medyczne na kierunku zdrowie publiczne w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.