Konferencja

 

BEZPIECZEŃSTWO NA UCZELNIACH

Organizacja imprez masowych

 

Szanowni Państwo,

Instytut PWN od kilku lat realizuje projekty edukacyjne dla środowiska akademickiego.
W czerwcu 2016 roku inaugurujemy cykl konferencji „Bezpieczeństwo na uczelniach”.

Zagadnienia związane z bezpieczeństwem są niezwykle istotnym, a zarazem wielowymiarowym aspektem  funkcjonowania każdej szkoły wyższej. Z uwagi na wydarzenia, jakie miały miejsce w Bydgoszczy  jesienią 2015 r., w pierwszej kolejności chcemy poddać dyskusji  temat organizacji imprez masowych na uczelniach.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oczekuje od uczelni wdrożenia procedur, regulaminów, współpracy ze strażą pożarną i lokalnymi władzami lub wręcz organizacji szkoleń dotyczących bezpieczeństwa.

Organizacje studenckie opracowują rekomendacje, które mają służyć ujednoliceniu przepisów i procedur związanych z organizacją imprez na uczelniach.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, organizujemy spotkanie w gronie kadry zarządzającej uczelniami, prawników, policji, straży pożarnej oraz ratowników medycznych, a także organizacji studenckich.

W programie poruszymy prawne, praktyczne i społeczne aspekty zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych oraz kwestie związane
z odpowiedzialnością za życie i zdrowie uczestników takich imprez. Umożliwimy wymianę poglądów przez przedstawicieli nauki i doświadczonych praktyków.

Program

08:30-09:00
Rejestracja uczestników
09:00-09:15
Otwarcie konferencji
09:15-09:45
Autonomia uczelni wynikająca z Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, a Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
09:45-10:15
Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych a organizacja wydarzeń artystyczno-rozrywkowych na uczelniach
10:15-10:45
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora imprezy masowej
10:45-11:15
Zakres odpowiedzialności za zapewnienie porządku i bezpieczeństwa imprez organizowanych na uczelniach - kwestie prawne
11:15-11:30
Przerwa kawowa
11:30-12:00
Kiedy należy podjąć decyzję o odwołaniu imprezy? Praktyczne wskazówki współpracy z policją
12:00-12:30
Zadania Państwowej Straży Pożarnej w kontekście zabezpieczania imprez masowych
12:30-13:00
Zabezpieczenie medyczne imprez masowych
13:00-13:30
Ocena medycznych czynności ratunkowych w działaniach 15 października 2015 roku na Uniwersytecie Techniczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
13:30-14:00
Ćwiczenia terenowe z zakresu ewakuacji poszkodowanych w zdarzeniach masowych
14:00-14:40
Przerwa lunchowa
14:40-15:20
Faza przygotowania i realizacji imprezy masowej na przykładzie organizacji Juwenaliów Rzeszowskich
15:20-16:00
Regulamin imprez masowych Politechniki Rzeszowskiej - zakres i zasady współpracy uczelni z samorządem studenckim
16:00-16:50
Procedury postępowania w zabezpieczeniu imprez masowych w obiektach uczelni
PANEL DYSKUSYJNY
16:50-17:00
Zakończenie konferencji

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji oraz do dyskusji na tematy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa na Państwa uczelniach!

Zaproszenie kierujemy przede wszystkim do:

  • Rektorów
  • Prorektorów ds. studenckich
  • Pełnomocników rektora ds. kontaktów z organizacjami studenckimi
  • Rzeczników prasowych
  • Kanclerzy
  • Pracowników dział audytu i kontroli wewnętrznej
  • Pracowników inspektoratów BHP i ochrony przeciwpożarowej
  • Pracowników biura ds. nieruchomości
  • Pracowników biura gospodarczego – sekcja zabezpieczenia obiektów
  • Przedstawicieli samorządów i organizacji studenckich

Relacje

27 czerwca odbyła się w Warszawie pierwsza konferencja poświęcona tematyce bezpieczeństwa organizacji imprez na uczelniach. W spotkaniu wzięło udział ponad 90 osób. Gościliśmy rektorów, prorektorów, kanclerzy,  pracowników administracyjnych uczelni oraz przedstawicieli organizacji studenckich z całej Polski, a także reprezentantów policji, straży pożarnej, służb ratowniczych i prawników.

Podczas konferencji zaproszeni eksperci omówili zagadnienia prawne i organizacyjne imprez masowych na uczelniach. Praktyczny wymiar paneli pozwolił uczestnikom konferencji poznać okoliczności i przebieg wydarzeń, jakie miały miejsce podczas tragicznych otrzęsin na UTP w Bydgoszczy. Na przykładzie Juwenaliów Rzeszowskich zostały zaprezentowane poszczególne fazy przygotowania i realizacji imprezy masowej oraz regulaminu imprez masowych organizowanych przez uczelnie. Konferencję zakończyła debata, podczas której eksperci odpowiedzieli na pytania.

Już teraz zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej edycji cyklu konferencji „Bezpieczeństwo na uczelniach”.

Prelegenci

Podczas konferencji, swoją wiedzą i doświadczeniami podzielą się z Państwem eksperci i praktycy na co dzień zajmujący się kwestiami związanymi z organizacją imprez masowych: prawnicy, reprezentanci służb ratowniczych, przedstawiciele władz uczelni i organizacji studenckich.

Wśród zaproszonych prelegentów:

dr r. pr. Mateusz Dródż – Radca prawny, autor komentarza do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

bryg. mgr inż. Dariusz Goźliński – Naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej, Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

dr n. o zdr. Agata Matysiak – Doktor nauk o zdrowiu ze specjalnością Ratownictwo Medyczne, Zdrowie Publiczne.

Renata Orzechowska – Ekspert Polskiej Izby Ubezpieczeń z zakresu ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej

Karol Fill - Przewodniczący Forum Uczelni Technicznych

dr n. med. Przemysław Paciorek - Zastępca dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy

mł. insp. Krzysztof Paczkowski – Naczelnik Wydziału, Sztab Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

Szymon Raniszewski – wykładowca na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania

ppłk (rez.) dr n. med. Arkadiusz Trzos – p.o. kierownik Zakładu Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJ

Dr r. pr. Mateusz Dróżdż
Radca prawny, pracownik akademicki. Prezes rady nadzorczej spółki Cuprum-Med sp. z o.o. Właściciel kancelarii prawnej. Ukończył kursy... więcej
bryg.mgr inż. Dariusz Goźliński
Od ośmiu lat jest naczelnikiem wydziału operacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Niemal całe zawodowe ... więcej
dr n. o zdr. Agata Matysiak
Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej. Doktor nauk o zdrowiu ze specjal... więcej
Renata Orzechowska
Ekspertka Polskiej Izby Ubezpieczeń z zakresu ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Aplikantka  radcowska i doktorantka w Kolegium Eko... więcej
Karol Fill
Student V roku kierunku logistyki na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Od pierwszych dni na studia... więcej
dr n. med.  Przemysław Paciorek
Specjalista anestezjologii, intensywnej terapii i medycyny ratunkowej, starszy wykładowca w Collegium Medicum im. dr. L. Rydygiera w Bydgos... więcej
Młodszy inspektor Krzysztof Paczkowski
Naczelnik Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. 24 lata służby w Policji, w tym 14 lat na stanowiskach kierowniczych.... więcej
dr Arkadiusz Trzos
Ppłk (rez.) dr n. med. Arkadiusz Trzos, adiunkt, p.o. kierownik Zakładu Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej Katedry Anestezjologii i Int... więcej

Miejsce i termin

27 czerwca, Warszawa
Centrum Konferencyjne Zielna
ul. Zielna 37, Warszawa