Bezpieczeństwo na uczelniach 2016 | Instytut PWN

Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej konferencji z cyklu „Bezpieczeństwo na uczelniach"

Konferencja

 

BEZPIECZEŃSTWO NA UCZELNIACH

Organizacja imprez masowych

 

Szanowni Państwo,

Instytut PWN od kilku lat realizuje projekty edukacyjne dla środowiska akademickiego.
W czerwcu 2016 roku inaugurujemy cykl konferencji „Bezpieczeństwo na uczelniach”.

Zagadnienia związane z bezpieczeństwem są niezwykle istotnym, a zarazem wielowymiarowym aspektem  funkcjonowania każdej szkoły wyższej. Z uwagi na wydarzenia, jakie miały miejsce w Bydgoszczy  jesienią 2015 r., w pierwszej kolejności chcemy poddać dyskusji  temat organizacji imprez masowych na uczelniach.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oczekuje od uczelni wdrożenia procedur, regulaminów, współpracy ze strażą pożarną i lokalnymi władzami lub wręcz organizacji szkoleń dotyczących bezpieczeństwa.

Organizacje studenckie opracowują rekomendacje, które mają służyć ujednoliceniu przepisów i procedur związanych z organizacją imprez na uczelniach.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, organizujemy spotkanie w gronie kadry zarządzającej uczelniami, prawników, policji, straży pożarnej oraz ratowników medycznych, a także organizacji studenckich.

W programie poruszymy prawne, praktyczne i społeczne aspekty zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych oraz kwestie związane
z odpowiedzialnością za życie i zdrowie uczestników takich imprez. Umożliwimy wymianę poglądów przez przedstawicieli nauki i doświadczonych praktyków.

Program

08:30-09:00
Rejestracja uczestników
09:00-09:15
Otwarcie konferencji
09:15-09:45
Autonomia uczelni wynikająca z Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, a Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
09:45-10:15
Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych a organizacja wydarzeń artystyczno-rozrywkowych na uczelniach
10:15-10:45
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora imprezy masowej
10:45-11:15
Zakres odpowiedzialności za zapewnienie porządku i bezpieczeństwa imprez organizowanych na uczelniach - kwestie prawne
11:15-11:30
Przerwa kawowa
11:30-12:00
Kiedy należy podjąć decyzję o odwołaniu imprezy? Praktyczne wskazówki współpracy z policją
12:00-12:30
Zadania Państwowej Straży Pożarnej w kontekście zabezpieczania imprez masowych
12:30-13:00
Zabezpieczenie medyczne imprez masowych
13:00-13:30
Ocena medycznych czynności ratunkowych w działaniach 15 października 2015 roku na Uniwersytecie Techniczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
13:30-14:00
Ćwiczenia terenowe z zakresu ewakuacji poszkodowanych w zdarzeniach masowych
14:00-14:40
Przerwa lunchowa
14:40-15:20
Faza przygotowania i realizacji imprezy masowej na przykładzie organizacji Juwenaliów Rzeszowskich
15:20-16:00
Regulamin imprez masowych Politechniki Rzeszowskiej - zakres i zasady współpracy uczelni z samorządem studenckim
16:00-16:50
Procedury postępowania w zabezpieczeniu imprez masowych w obiektach uczelni
PANEL DYSKUSYJNY
16:50-17:00
Zakończenie konferencji

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji oraz do dyskusji na tematy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa na Państwa uczelniach!

Zaproszenie kierujemy przede wszystkim do:

  • Rektorów
  • Prorektorów ds. studenckich
  • Pełnomocników rektora ds. kontaktów z organizacjami studenckimi
  • Rzeczników prasowych
  • Kanclerzy
  • Pracowników dział audytu i kontroli wewnętrznej
  • Pracowników inspektoratów BHP i ochrony przeciwpożarowej
  • Pracowników biura ds. nieruchomości
  • Pracowników biura gospodarczego – sekcja zabezpieczenia obiektów
  • Przedstawicieli samorządów i organizacji studenckich

Relacje

27 czerwca odbyła się w Warszawie pierwsza konferencja poświęcona tematyce bezpieczeństwa organizacji imprez na uczelniach. W spotkaniu wzięło udział ponad 90 osób. Gościliśmy rektorów, prorektorów, kanclerzy,  pracowników administracyjnych uczelni oraz przedstawicieli organizacji studenckich z całej Polski, a także reprezentantów policji, straży pożarnej, służb ratowniczych i prawników.

Podczas konferencji zaproszeni eksperci omówili zagadnienia prawne i organizacyjne imprez masowych na uczelniach. Praktyczny wymiar paneli pozwolił uczestnikom konferencji poznać okoliczności i przebieg wydarzeń, jakie miały miejsce podczas tragicznych otrzęsin na UTP w Bydgoszczy. Na przykładzie Juwenaliów Rzeszowskich zostały zaprezentowane poszczególne fazy przygotowania i realizacji imprezy masowej oraz regulaminu imprez masowych organizowanych przez uczelnie. Konferencję zakończyła debata, podczas której eksperci odpowiedzieli na pytania.

Już teraz zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej edycji cyklu konferencji „Bezpieczeństwo na uczelniach”.

Prelegenci

Podczas konferencji, swoją wiedzą i doświadczeniami podzielą się z Państwem eksperci i praktycy na co dzień zajmujący się kwestiami związanymi z organizacją imprez masowych: prawnicy, reprezentanci służb ratowniczych, przedstawiciele władz uczelni i organizacji studenckich.

Wśród zaproszonych prelegentów:

dr r. pr. Mateusz Dródż – Radca prawny, autor komentarza do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

bryg. mgr inż. Dariusz Goźliński – Naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej, Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

dr n. o zdr. Agata Matysiak – Doktor nauk o zdrowiu ze specjalnością Ratownictwo Medyczne, Zdrowie Publiczne.

Renata Orzechowska – Ekspert Polskiej Izby Ubezpieczeń z zakresu ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej

Karol Fill - Przewodniczący Forum Uczelni Technicznych

dr n. med. Przemysław Paciorek - Zastępca dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy

mł. insp. Krzysztof Paczkowski – Naczelnik Wydziału, Sztab Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

Szymon Raniszewski – wykładowca na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania

ppłk (rez.) dr n. med. Arkadiusz Trzos – p.o. kierownik Zakładu Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJ

Dr r. pr. Mateusz Dróżdż
Radca prawny, pracownik akademicki, w tym Uczelni Łazarskiego (Katedra Prawa Gospodarczego). Wykładowca programu International Legal Studi... więcej
bryg.mgr inż. Dariusz Goźliński
Od ośmiu lat jest naczelnikiem wydziału operacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Niemal całe zawodowe ... więcej
dr n. o zdr. Agata Matysiak
Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej. Doktor nauk o zdrowiu ze specjal... więcej
Renata Orzechowska
Ekspertka Polskiej Izby Ubezpieczeń z zakresu ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Aplikantka  radcowska i doktorantka w Kolegium Eko... więcej
mgr Karol Fill
Absolwent logistyki na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Od pierwszych dni na studiach bardzo zaan... więcej
dr n. med.  Przemysław Paciorek
Specjalista anestezjologii, intensywnej terapii i medycyny ratunkowej, starszy wykładowca w Collegium Medicum im. dr. L. Rydygiera w Bydgos... więcej
Młodszy inspektor Krzysztof Paczkowski
Naczelnik Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. 24 lata służby w Policji, w tym 14 lat na stanowiskach kierowniczych.... więcej
dr Arkadiusz Trzos
Ppłk (rez.) dr n. med. Arkadiusz Trzos, adiunkt, p.o. kierownik Zakładu Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej Katedry Anestezjologii i Int... więcej

Miejsce i termin

27 czerwca, Warszawa
Centrum Konferencyjne Zielna
ul. Zielna 37, Warszawa