BEZPIECZENSTWO_NA_UCZELNIACH_banner_1347x732px_C

II edycja konferencji

 

BEZPIECZEŃSTWO NA UCZELNIACH

Organizacja imprez sportowych i artystyczno-rozrywkowych

 

Instytut PWN od kilku lat realizuje projekty edukacyjne dla środowiska akademickiego. Temat bezpieczeństwa z uwagi na zagrożenia życia i zdrowia ludzi jest dla nas szczególnie ważny. W czerwcu 2016 roku zorganizowaliśmy konferencję z cyklu: „Bezpieczeństwo na uczelniach”, poświęconą tematyce bezpieczeństwa imprez. Pierwsza edycja zgromadziła najznakomitszych gości, przedstawicieli środowiska akademickiego i stała się konieczną platformą do wymiany poglądów oraz doświadczeń. Konferencja spełniła oczekiwania uczestników, którzy potwierdzili konieczność kontynuowania tematyki bezpieczeństwa imprez organizowanych na uczelniach.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, pragniemy zaprosić Państwa do udziału w kolejnej edycji konferencji Bezpieczeństwo na uczelniach, która odbędzie się już 24 kwietnia 2017 r.w Warszawie. Tym razem podejmiemy temat organizacji imprez sportowych i artystyczno-rozrywkowych, które sprawiają trudności już na etapie rozstrzygnięcia ich charakteru (masowa czy niemasowa). Do zaproszonych przez nas ekspertów należą specjaliści z zakresu prawoznawstwa, bezpieczeństwa tłumów, terroryzmu i jego zwalczania, a także przedstawiciele służb ratowniczych, organizacji studenckich i władz uczelni. Nasi prelegenci podzielą się swoim doświadczeniem i udzielą praktycznych porad, a także odpowiedzą na nurtujące Państwa pytania.

„Większość imprez na uczelniach organizowana jest nielegalnie.”

Dr r. pr. Mateusz Dróżdż

Program konferencji został opracowany tak, by rozwiązać wszystkie problemy organizatorów i władz uczelni związanych z prawidłowym zabezpieczeniem wydarzeń.

Nawet służby ratownicze mają prawo odmówić obecności na imprezie niemasowej.  Wynika to z  braku regulacji prawnych w przypadku imprez, które nie podlegają Ustawie z dnia 20 marca 2009 roku. Nie zmienia to jednak zakresu odpowiedzialności organizatora i obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa uczestników.

Problem ten dotyczy prawie 70% imprez organizowanych na uczelniach!

Program

08:30-09:00
Rejestracja uczestników
09:00-09:05
Otwarcie konferencji
09:05-11:45
PANEL I - ZAGADNIENIA PRAWNE

Panel prawny poprowadzi dr r. pr. Mateusz Dróżdż, który na co dzień współpracuje ze środowiskiem akademickim.

Podczas wykładów dowiecie się Państwo, w jakich sytuacjach impreza sportowa i artystyczno-rozrywkowa organizowana na uczelni ma charakter imprezy masowej, a kiedy jest imprezą niemasową.

Poznacie regulacje prawne, jakie należy stosować w przypadku organizacji imprez sportowych i artystyczno-rozrywkowych.

Omówione zostaną także kwestie odpowiedzialności organizatora i władz uczelni  za bezpieczeństwo uczestników imprez sportowych i artystyczno-rozrywkowych organizowanych na terenie uczelni.

11:45-12:00
Przerwa kawowa
12:00-14:40
PANEL II - PRAKTYCZNE ASPEKTY ORGANIZACJI IMPREZ

W tej części konferencji wystąpią reprezentanci służb ratowniczych, którzy zwrócą Państwa uwagę na praktyczne aspekty współpracy z organizatorem imprezy, zarówno podczas jej zabezpieczania ,jak i w sytuacjach kryzysowych.

Poznacie Państwo procedury organizacji imprez sportowych oraz artystyczno-rozrywkowych,.

Dowiecie się Państwo także, jak zachowuje się tłum w sytuacji nieplanowanych incydentów, takich jak atak terrorystyczny, pożar, zamieszki, ewakuacja.

Na zakończenie Dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem omówi wybrane ataki terrorystyczne, jakie miały miejsce na zagranicznych uczelniach.

14:40-15:20
Przerwa lunchowa
15:20-16:50
PANEL III - DEBATA EKSPERTÓW

W debacie udział wezmą eksperci i praktycy, którzy wymienią swoje poglądy na temat konkretnych zdarzeń losowych, jakie miały miejsce podczas imprez organizowanych na uczelniach.

Będziecie Państwo mieli okazję zadać nurtujące pytania i wraz z ekspertami zastanowić się, jakie działania należy podjąć, aby życie i zdrowie uczestników imprez na uczelniach nie było zagrożone!

16:50-17:00
Zakończenie konferencji

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji oraz do dyskusji na tematy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa na Państwa uczelniach!

Zaproszenie kierujemy przede wszystkim do:

 • rektorów,
 • prorektorów ds. studenckich,
 • pełnomocników rektora ds. kontaktów z organizacjami studenckimi,
 • rzeczników prasowych,
 • kanclerzy,
 • pracowników dział audytu i kontroli wewnętrznej,
 • pracowników inspektoratów BHP i ochrony przeciwpożarowej,
 • pracowników biura ds. nieruchomości,
 • pracowników biura gospodarczego – sekcja zabezpieczenia obiektów,
 • przedstawicieli samorządów i organizacji studenckich.

Prelegenci

Podczas konferencji swoją wiedzą i doświadczeniami podzielą się z Państwem eksperci i praktycy na co dzień zajmujący się kwestiami związanymi z organizacją imprez na uczelniach: prawnicy, reprezentanci służb ratowniczych, przedstawiciele władz uczelni i organizacji studenckich.

Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się:

Dr r. pr. Mateusz Dróżdż
Radca prawny, pracownik akademicki, w tym Uczelni Łazarskiego (Katedra Prawa Gospodarczego). Wykładowca programu International Legal Studi... więcej
mgr Karol Fill
Absolwent logistyki na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Od pierwszych dni na studiach bardzo zaan... więcej
mgr Bartosz Grduszak
Absolwent Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu w specjalności Bezpieczeństwo Osób, Obiektów i Mienia oraz Psychologia w Zarządza... więcej
prok. dr Cezary Kąkol
Prokurator, doktor nauk prawnych, autor kilkudziesięciu artykułów dotyczących problematyki prawa karnego materialnego i procesowego, w s... więcej
Dr Krzysztof Liedel
Doktor w specjalności Zarządzanie Bezpieczeństwem, prawnik, specjalista w zakresie terroryzmu międzynarodowego i jego zwalczania, eksper... więcej

Materiały

Po zakończeniu konferencji uczestnicy uzyskają dostęp do prezentacji z wykładów!

Miejsce i termin

24 kwietnia, Warszawa
UCZELNIA ŁAZARSKIEGO
ul Świeradowska 43 02-662 Warszawa
tel.:+48 22 54 35 430

Dojazd

SAMOCHODEM

Uczelnia udostępnia uczestnikom konferencji nieodpłatne miejsca parkingowe na parkingu naziemnym i podziemnym.

METREM – linia M1

Dojazd do przystanku Metro Wilanowska (Uczelnia Łazarskiego znajduję się ok. 600 metrów od przystanku metra).

AUTOBUSEM MPK nr 174

Od przystanku DWORZEC CENTRALNY 03 do przystanku SMOLUCHOWSKIEGO 01 (Uczelnia Łazarskiego znajduję się ok. 300 metrów od przystanku).

TRAMWAJEM nr 10

Od przystanku DWORZEC CENTRALNY 09 do przystanku NIEDŹWIEDZIA 03 (Uczelnia Łazarskiego znajduję się ok. 300 metrów od przystanku)

Dojazd środkami komunikacji miejskiej z innych miejsc w Warszawie możecie Państwo sprawdzić TUTAJ

I EDYCJA

27 czerwca 2016 r. odbyła się w Warszawie pierwsza konferencja poświęcona tematyce bezpieczeństwa organizacji imprez na uczelniach. W spotkaniu wzięło udział ponad 100 osób. Gościliśmy rektorów, prorektorów, kanclerzy,  pracowników administracyjnych uczelni oraz przedstawicieli organizacji studenckich z całej Polski, a także reprezentantów policji, straży pożarnej, służb ratowniczych i prawników.

Podobne wydarzenia:

Szkolenie
Stosowanie metod ilościowych i jakościowych w prowadzeniu badań naukowych
Szkolenie
Więcej niż slajdy - efektywne prezentacje naukowe
Szkolenie
Metody statystyczne w weryfikacji hipotez badawczych

Formularz rejestracyjny

Warunki uczestnictwa

Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego oraz akceptacja regulaminu.

Podstawą do uiszczenia należności jest faktura pro forma, która zostanie przesłana w postaci PDF na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

Nieuregulowanie faktury pro forma nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konferencji.

Zasady składania rezygnacji zostały określone w regulaminie.

W przypadku złożenia rezygnacji w terminie późniejszym niż 14 dni kalendarzowych przed terminem wydarzenia, organizator zastrzega sobie prawo do obciążenia zamawiającego pełnymi kosztami udziału w konferencji.

Zwolnione z podatku VAT

Zwolnienie z VAT dotyczy usług w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego na podstawie art.43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień i przysługuje Zamawiającym, którzy są podmiotami publicznymi i finansują ze środków publicznych szkolenia swoich pracowników.

Jeśli środki, które Zamawiający przeznacza na udział w szkoleniu, spełniają powyższy warunek, stawka VAT „zw” znajdzie zastosowanie wyłącznie po przesłaniu stosownego oświadczenia, które zostanie wygenerowane po rejestracji uczestników i uzupełnieniu danych płatnika Koszt szkolenia dla tych podmiotów równy jest cenie netto. Dla celów dowodowych płatność przelewem bankowym za szkolenie musi nastąpić z rachunku wskazanej jednostki sektora finansów publicznych.

Pakiet konferencyjny obejmuje:

 • udział w sesjach konferencyjnych,
 • materiały edukacyjne,
 • certyfikat uczestnictwa,
 • przerwy kawowe oraz obiad.

Termin

24 kwietnia 2017, Warszawa

Cennik/kod

przedsprzedaż do 09 kwietnia 2017
699 PLN
netto + Vat 23%
(do zapłaty: 859.77 PLN)
od 10 kwietnia 2017
799 PLN
netto + Vat 23%
(do zapłaty: 982.77 PLN)

Warunki zwolnienia z VAT

Tak - oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych
Nie - udział w szkoleniu nie jest finansowy ze środków publicznych

Uczestnicy

Dane do wystawienia faktury VAT

Firma/Instytucja
Osoba fizyczna

Typ płatności

Przelew po otrzymaniu faktury PRO FORMA
Pay-U
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem serwisu i akceptuję jego treść.