Szkolenie

 

BEZPIECZEŃSTWO NA UCZELNIACH

Organizacja imprez masowych

 

Szanowni Państwo,

Instytut PWN od kilku lat realizuje projekty edukacyjne dla środowiska akademickiego.
W czerwcu 2016 roku zainaugurowalśmy cykl konferencji „Bezpieczeństwo na uczelniach”.

W odpowiedzi na opinie i potrzeby uczestników konferencji, dotyczące pogłębienia wiedzy w zakresie prawnych aspektów organizacji imprez masowych i niemasowych na uczelniach, wspólnie z dr r.pr. Mateuszem Dróżdżem, przygotowaliśmy szkolenie.

Zagadnienia związane z bezpieczeństwem są niezwykle istotnym, a zarazem wielowymiarowym aspektem  funkcjonowania każdej szkoły wyższej. Aby należycie zadbać o bezpieczeństwo studentów w nadchodzącym roku akademickim, zapraszamy do udziału w szkoleniu.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oczekuje od uczelni wdrożenia procedur, regulaminów, współpracy ze strażą pożarną i lokalnymi władzami lub wręcz organizacji szkoleń dotyczących bezpieczeństwa.

Organizacje studenckie opracowują rekomendacje, które mają służyć ujednoliceniu przepisów i procedur związanych z organizacją imprez na uczelniach.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, organizujemy szkolenie, w którego programie  poruszone zostaną prawne, praktyczne i społeczne aspekty zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych oraz kwestie związane z odpowiedzialnością za życie i zdrowie uczestników takich imprez.

Program

09:30-10:00
Rejestracja uczestników
10:00-10:30
Definicja imprezy masowej
10:30-12:00
Regulacje i przepisy dotyczące organizacji i zabezpieczenia imprezy masowej
12:00-12:30
Przerwa na lunch
12:30-13:30
Szkoły a imprezy masowe
13:30-14:00
Rekomendacja dla uczelni
14:00-14:30
Dyskusja
14:30
Zakończenie i wręczenie certyfikatów

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu i dyskusji na tematy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa na Państwa uczelniach!

Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim:

  • Rektorom
  • Prorektorom ds. studenckich
  • Pełnomocnikom rektora ds. kontaktów z organizacjami studenckimi
  • Rzecznikom prasowym
  • Kanclerzom
  • Pracownikom działu audytu i kontroli wewnętrznej
  • Pracownikom inspektoratów BHP i ochrony przeciwpożarowej
  • Pracownikom biura ds. nieruchomości
  • Pracownikom biura gospodarczego – sekcja zabezpieczenia obiektów
  • Przedstawicielom samorządów i organizacji studenckich

Prelegenci

Szkolenie poprowadzi :

dr r. pr. Mateusz Dródż – Radca prawny, autor komentarza do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Dr r. pr. Mateusz Dróżdż
Radca prawny, pracownik akademicki, w tym Uczelni Łazarskiego (Katedra Prawa Gospodarczego). Wykładowca programu International Legal Studi... więcej