Szkolenie
Artykuł jako źródło sukcesu naukowego – jak pisać skutecznie? (archiwum)
Do konferencji zostało jeszcze:
20
dni
20
godziny
22
minuty
21
sekundy

Skuteczne pisanie artykułów naukowych wymaga zmierzenia się z wieloma wyzwaniami. Od wyboru rodzaju publikacji naukowej i czasopisma, przez kryteria recenzowania i dostosowanie do wymogów, aż po narzędzia doskonalenia artykułów.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak skutecznie pisać artykuły naukowe w języku angielskim i polskim oraz jak publikować je w najbardziej prestiżowych pismach, zapraszamy do udziału w szkoleniu:

„Artykuł jako źródło sukcesu naukowego – jak pisać skutecznie?”

Już 12 października poznasz praktyczną stronę pisania artykułów, przydatne narzędzia,  typy artykułów oraz sposoby ich konstruowania. Wyrobisz umiejętności pisania, związane ze wszystkimi etapami tworzenia artykułów, oraz umiejętności dotyczące proponowania tekstów do czasopism naukowych.

Wszystko to zostanie zaprezentowane nie tylko teoretycznie, ale też w ujęciu praktycznym. Prowadzący zaproponuje szereg praktycznych ćwiczeń, dzięki którym nabędziesz kompetencje odnoszące się do pisania artykułów.

ZAPRASZAMY

 • Osoby zainteresowane publikowaniem artykułów w najbardziej prestiżowych anglojęzycznych i polskojęzycznych periodykach.
 • Badaczy, którzy chcą doskonalić umiejętności pisania artykułów naukowych.
 • Redaktorów i edytorów pism naukowych.
 • Nauczycieli akademickich, którzy chcą przekazywać studentom wiedzę o tym, jak poprawnie pisać artykuły.

 

Program

09:30-10:00
Rejestracja uczestników
10:00-11:30
BLOK I Artykuł jako źródło sukcesu naukowego

Jak się przygotować do napisania artykułu naukowego

 • Pisanie po polsku czy po angielsku – czym się różnią obydwa sposoby i na co zwracać uwagę, decydując się na wybór języka
 • Publikowanie w pismach anglojęzycznych jako sposób na rozwój kariery naukowej
 • Kryteria recenzowania tekstów
 • Tytuł artykułu jako wyznacznik jego treści
 • Cztery strategie tworzenia dobrego tytułu (podawanie jak największej ilości ważnych informacji, ale bycie zwięzłym; „szastanie” słowami kluczowymi; wybieranie między pytaniami a zdaniami oznajmującymi; unikanie niejasności)
11:30-11:45
Przerwa na kawę
11:45-13:15
BLOK II Konstrukcja artykułu, czyli kiedy – i w jaki sposób – wyróżniać poszczególne sekcje tekstów.
 • Typy artykułów i sposoby ich pisania
 • Jak pisać teksty przeglądowe i teoretyczne
 • Research articles, czyli o potrzebie zastosowania schematu AIMRaD (Abstract, Introduction, Materials and methods, Results, and Discussion) oraz rozlicznych jego wariantów
 • Dlaczego Abstrakt jest tak ważny, czyli organizacja oraz podstawowe elementy streszczenia
 • Kilka zdań o słowach kluczowych (Key words)
 • The Introduction – wymiary kompletnego Wprowadzenia: ulokowanie w polu naukowym; wskazanie „nieodkrytych” obszarów; dokładne wyjaśnienie celu; poprawność logiczna i inne
 • Sekcja Results, czyli o tym, jak „rozkręcić” swój artykuł, przedstawiając wyniki badań niczym ciekawą historię oraz poprawnie stosując ilustracje i tabele
 • Sekcja Methods – jej cele oraz organizacja
 • Sekcja Discussion – ważne kwestie związane z konstrukcją, podkreślanie kluczowych informacji, negocjowanie siły tez.
 • Czy w artykule umieszczać sekcję Conclusions
 • Literature Review jako odrębna sekcja tekstu
 • Schemat AIMRaD w artykułach napisanych w języku polskim i angielskim
 • Pisanie „jakościowe” w naukach społecznych oraz humanistycznych – o tym, jak być dobrym story-tellerem
 • Inne rodzaje tekstów i sposoby ich pisania: studia przypadku, artykuły recenzyjne, przeglądy literatury, sprawozdania z konferencji i inne
13:15-13:45
Przerwa obiadowa
13:45-15:15
BLOK III Dalsze rozwijanie umiejętności związanych z pisaniem artykułów
 • Co brać pod uwagę, wybierając czasopismo, w którym chcemy opublikować tekst
 • Proponowanie artykułów czasopismom anglojęzycznym – o czym jeszcze pamiętać (zrozumienie procesu recenzowania oraz roli edytorów, napisanie cover letter i inne)
 • Odpowiadanie edytorom i recenzentom, czyli jak sobie radzić z odrzuceniami, propozycjami zmian oraz przygotowaniem tekstu do publikacji
 • Poprawne cytowanie jako droga do sukcesu
 • Strategie odnajdywania i używania źródeł naukowych
 • Poddawanie się ocenie kolegów jako sposób na poprawę jakości swojego artykułu
 • Waga dbałości o język (jakie rodzaje błędów językowych są szczególnie rażące, schematy zdań)
15:15-15:30
Przerwa na kawę
15:30-17:00
BLOK IV Z warsztatu autora artykułów naukowych
 • Narzędzia ułatwiające pisanie
 • Menadżery bibliografii
 • Zarządzanie notatkami i definicjami
 • Zotero – omówienie funkcji menadżerów na przykładzie konkretnego programu
 • Pisanie tekstu – zamienniki Worda oraz edytory specjalistyczne
 • Scrivener – omówienie konkretnego edytora dedykowanego tekstom naukowym
 • Narzędzia do wizualizacji danych – jak ulepszyć swój artykuł
 • Czy wartko używać Google Scholar oraz tak zwanych ASNS (Academic Social Networking Services) – kilka słów o tym, po co jest potrzebna widoczność w sieci z perspektywy autora tekstów naukowych

Prelegenci

dr Piotr Siuda
Doktor socjologii; Prodziekan ds. Nauki oraz adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgo... więcej

Miejsce i termin

12 października, Warszawa
Golden Floor Plaza
Warszawa, Aleje Jerozolimskie 123a