Artykuł jako źródło sukcesu naukowego – jak pisać skutecznie? | Instytut PWN
Szkolenie

Artykuł jako źródło sukcesu naukowego
– jak pisać skutecznie?

Pobierz program
Do konferencji zostało jeszcze:
20
dni
20
godziny
22
minuty
21
sekundy

Weź udział w szkoleniu i dowiedz się, jak skutecznie pisać artykuły naukowe w języku angielskim i polskim oraz jak publikować je w najbardziej prestiżowych pismach!

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY:

Artykuł jako źródło sukcesu naukowego – jak pisać skutecznie?

Zapraszamy, jeśli jesteś:

 • zainteresowany publikowaniem artykułów w najbardziej prestiżowych anglojęzycznych i polskojęzycznych periodykach
 • badaczem, który chce doskonalić umiejętności pisania artykułów naukowych
 • akademikiem pragnącym być biegłym w wyszukiwaniu źródeł naukowych
 • redaktorem lub edytorem pisma naukowego
 • nauczycielem akademickim, który chce przekazywać studentom wiedzę o tym, jak poprawnie pisać artykuły

Podczas szkolenia:

 • poznasz warsztat autora artykułu naukowego, przydatne narzędzia, menadżery bibliografii i edytory tekstów naukowych
 • dowiesz się, jak przygotować się do pisania, co wziąć pod uwagę, wybierając czasopismo, jak analizować indeksy cytowalności, jakiego języka używać i jak uniknąć ponglisha, czyli slangu polsko-angielskiego
 • wyrobisz umiejętności tworzenia dobrego tytułu, abstraktu, przedstawiania wyników badań jako ciekawej historii, doboru ilustracji i tabel
 • dowiesz się, jak sobie radzić z odrzuceniami oraz propozycjami zmian i jak odpowiadać recenzentom oraz jakie działania około-publikacyjne warto podjąć, by osiągnąć sukces

Wszystko to zostanie zaprezentowane nie tylko teoretycznie, ale też w ujęciu praktycznym.

 

Program

9:30-10:00
Rejestracja uczestników i poranna kawa
10:00-11:30
Z warsztatu autora artykułów naukowych
BLOK I
 • Narzędzia ułatwiające pisani
 • Menadżery bibliografii
 • Citavi – omówienie funkcji menadżerów na przykładzie konkretnego programu
  Narzędzia do wizualizacji danych – jak ulepszyć swoją publikacji
 • Scrivener – omówienie konkretnego edytora dedykowanego tekstom naukowym
 • Pisanie tekstu – zamienniki Worda oraz edytory
11:30-11:45
Przerwa na kawę
11:45-12:45
Artykuł jako źródło sukcesu naukowego
BLOK II
 • Jak się przygotować do napisania tekstu naukowego?
 • Pisanie po polsku czy po angielsku?
 • Co brać pod uwagę, wybierając czasopismo?
 • Ministerialne wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.
 • Analizy cytowalności – Web of Science; Impact Factor; Scopus – CiteScore, Scimago Journal Rank (SJR), Source Normalized Impact per Paper (SNIP); indeks Hirscha oraz indeks Egghe’a dla czasopism; Google Metrics.
 • Pisanie jako proces.
 • Wybór rodzaju publikacji.
 • Kryteria recenzowania tekstów.
 • Porządkowanie materiału oraz wybór stylu pisania.
 • Błędy językowe, czyli Ponglish.
12:45-13:15
Przerwa obiadowa
13:15-15:00
Artykuł - podstawa komunikacji naukowej
BLOK III
 • Uniwersalna struktura artykułu naukowego.
 • Tytuł artykułu jako wyznacznik jego treści.
 • Strategie tworzenia dobrego tytułu.
 • Kilka zdań o słowach kluczowych (Key words).
 • Lista autorów.
 • Research articles, czyli o potrzebie zastosowania schematu AIMRaD (Abstract, Introduction, Materials and methods, Results, and Discussion) oraz rozlicznych jego wariantów.
 • Dlaczego Abstrakt jest tak ważny, czyli organizacja oraz podstawowe
 • elementy streszczenia.
 • The Introduction– wymiary kompletnego Wprowadzenia: ulokowanie w polu naukowym; wskazanie „nieodkrytych” obszarów; dokładne wyjaśnienie celu; poprawność logiczna i inne.
 • Sekcja Results, czyli o tym, jak „rozkręcić” swój artykuł, przedstawiając wyniki badań niczym ciekawą historię oraz poprawnie stosując ilustracje i tabele.
 • Sekcja Methods– jej cele oraz organizacja.
 • Sekcja Discussion– ważne kwestie związane z konstrukcją, podkreślanie kluczowych informacji, negocjowanie siły tez.
 • Podziękowania
15:00-15:15
Przerwa na kawę
15:00-16:00
Dalsze rozwijanie umiejętności związanych z pisaniem artykułów
BLOK IV
 • List do edytora, covering letter.
 • Odpowiadanie recenzentom, czyli jak sobie radzić z odrzuceniami oraz propozycjami zmian.
 • Działania około-publikacyjne.
16:00-17:00
Wyszukiwanie czasopism oraz innych zasobów naukowych
BLOK V
 • Wyszukiwanie opracowań naukowych, pełnych tekstów publikacji.
 • Wyszukiwanie czasopism wydawanych w modelu Open Access (sieciowe zasoby; jak się upewniać, co do polityki wydawniczej periodyków).
 • Rodzaje zasobów naukowych.
 • Wyszukiwanie danych pochodzących z badań empirycznych.
17:00-17:00
Odebranie certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu oraz książki

Uczestnicy szkolenia otrzymają książkę „Publikacje naukowe. Praktyczny poradnik dla studentów, doktorantów i nie tylko” autorstwa Piotra Siudy i Piotra Wasylczyka

siuda książka

Prowadzący

Piotr_Siuda

 

dr hab. Piotr Siuda

Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o mediach, profesor w Instytucie Komunikacji Społecznej i Mediów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Interesuje się społecznymi aspektami internetu, edukacją medialną oraz naukometrią. Jest autorem kilku monografii naukowych. Publikował w wielu periodykach naukowych, w tym w wysoko punktowanych pismach z tak zwanym impact factorem (European Journal of Cultural StudiesInternational Journal of Cultural Studies). Piotr Siuda jest koordynatorem szeregu projektów badawczych, w tym zadania „Dzieci sieci”, „Dzieci sieci 2.0”, „Prosumpcjonizm pop-przemysłów”. To główny wykonawca naukometrycznego projektu finansowanego ze środków NPRH („Współczesna polska humanistyka wobec wyzwań naukometrii”) oraz członek The Association of Internet Researchers i Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

Kontakt

*szkolenie może być realizowane również w formule zamkniętej, czyli dedykowanej konkretnej uczelni oraz wyznaczonym przez nią odbiorcom.

bozena.jamka-czyz@pwn.pl
+48 508 660 613

Sprawdź również: