Szkolenie

Artykuł jako źródło sukcesu naukowego
– jak pisać skutecznie?

Pobierz program
Do konferencji zostało jeszcze:
20
dni
20
godziny
22
minuty
21
sekundy

Skuteczne pisanie artykułów naukowych wymaga zmierzenia się z wieloma wyzwaniami. Od wyboru rodzaju publikacji naukowej i czasopisma, przez kryteria recenzowania i dostosowanie do wymogów, aż po narzędzia doskonalenia artykułów.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak skutecznie pisać artykuły naukowe w języku angielskim i polskim oraz jak publikować je w najbardziej prestiżowych pismach, zapraszamy do udziału w szkoleniu:

„Artykuł jako źródło sukcesu naukowego
– jak pisać skutecznie?”

Podczas szkolenia poznasz praktyczną stronę pisania artykułów, przydatne narzędzia,  typy artykułów oraz sposoby ich konstruowania. Wyrobisz umiejętności pisania, związane ze wszystkimi etapami tworzenia artykułów, oraz umiejętności dotyczące proponowania tekstów do czasopism naukowych.

Wszystko to zostanie zaprezentowane nie tylko teoretycznie, ale też w ujęciu praktycznym. Prowadzący zaproponuje szereg praktycznych ćwiczeń, dzięki którym nabędziesz kompetencje odnoszące się do pisania artykułów.

Profil uczestnika

 • Osoby zainteresowane publikowaniem artykułów w najbardziej prestiżowych anglojęzycznych i polskojęzycznych periodykach.
 • Badacze, którzy chcą doskonalić umiejętności pisania artykułów naukowych.
 • Akademicy, chcący być biegłymi w wyszukiwaniu źródeł naukowych.
 • Redaktorzy i edytorzy pism naukowych.
 • Nauczyciele akademiccy, którzy chcą przekazywać studentom wiedzę o tym, jak poprawnie pisać artykuły.

Program

9:30-10:00
Rejestracja uczestników i poranna kawa
10:00-11:30
Z warsztatu autora artykułów naukowych
BLOK I
 • Narzędzia ułatwiające pisani
 • Menadżery bibliografii
 • Citavi – omówienie funkcji menadżerów na przykładzie konkretnego programu
  Narzędzia do wizualizacji danych – jak ulepszyć swoją publikacji
 • Scrivener – omówienie konkretnego edytora dedykowanego tekstom naukowym
 • Pisanie tekstu – zamienniki Worda oraz edytory
11:30-11:45
Przerwa na kawę
11:45-12:45
Artykuł jako źródło sukcesu naukowego
BLOK II
 • Jak się przygotować do napisania tekstu naukowego?
 • Pisanie po polsku czy po angielsku?
 • Co brać pod uwagę, wybierając czasopismo?
 • Ministerialne wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.
 • Analizy cytowalności – Web of Science; Impact Factor; Scopus – CiteScore, Scimago Journal Rank (SJR), Source Normalized Impact per Paper (SNIP); indeks Hirscha oraz indeks Egghe’a dla czasopism; Google Metrics.
 • Pisanie jako proces.
 • Wybór rodzaju publikacji.
 • Kryteria recenzowania tekstów.
 • Porządkowanie materiału oraz wybór stylu pisania.
 • Błędy językowe, czyli Ponglish.
12:45-13:15
Przerwa obiadowa
13:15-15:00
Artykuł - podstawa komunikacji naukowej
BLOK III
 • Uniwersalna struktura artykułu naukowego.
 • Tytuł artykułu jako wyznacznik jego treści.
 • Strategie tworzenia dobrego tytułu.
 • Kilka zdań o słowach kluczowych (Key words).
 • Lista autorów.
 • Research articles, czyli o potrzebie zastosowania schematu AIMRaD (Abstract, Introduction, Materials and methods, Results, and Discussion) oraz rozlicznych jego wariantów.
 • Dlaczego Abstrakt jest tak ważny, czyli organizacja oraz podstawowe
 • elementy streszczenia.
 • The Introduction– wymiary kompletnego Wprowadzenia: ulokowanie w polu naukowym; wskazanie „nieodkrytych” obszarów; dokładne wyjaśnienie celu; poprawność logiczna i inne.
 • Sekcja Results, czyli o tym, jak „rozkręcić” swój artykuł, przedstawiając wyniki badań niczym ciekawą historię oraz poprawnie stosując ilustracje i tabele.
 • Sekcja Methods– jej cele oraz organizacja.
 • Sekcja Discussion– ważne kwestie związane z konstrukcją, podkreślanie kluczowych informacji, negocjowanie siły tez.
 • Podziękowania
15:00-15:15
Przerwa na kawę
15:00-16:00
Dalsze rozwijanie umiejętności związanych z pisaniem artykułów
BLOK IV
 • List do edytora, covering letter.
 • Odpowiadanie recenzentom, czyli jak sobie radzić z odrzuceniami oraz propozycjami zmian.
 • Działania około-publikacyjne.
16:00-17:00
Wyszukiwanie czasopism oraz innych zasobów naukowych
BLOK V
 • Wyszukiwanie opracowań naukowych, pełnych tekstów publikacji.
 • Wyszukiwanie czasopism wydawanych w modelu Open Access (sieciowe zasoby; jak się upewniać, co do polityki wydawniczej periodyków).
 • Rodzaje zasobów naukowych.
 • Wyszukiwanie danych pochodzących z badań empirycznych.
17:00-17:00
Odebranie certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu oraz książki

Uczestnicy szkolenia otrzymają książkę „Publikacje naukowe. Praktyczny poradnik dla studentów, doktorantów i nie tylko” autorstwa Piotra Siudy i Piotra Wasylczyka

siuda książka

Miejsce i termin

10 marca , Warszawa
Kolmex Inwest
Kolmex Inwest, ul. Grzybowska 80/82, Warszawa

Prowadzący

Piotr_Siuda

 

dr hab. Piotr Siuda

Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o mediach; profesor w Instytucie Komunikacji Społecznej i Mediów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Interesuje się społecznymi aspektami internetu, edukacją medialną oraz naukometrią. Autor kilku monografii naukowych; publikował w wielu periodykach naukowych, w tym w wysoko punktowanych pismach z tak zwanym impact factorem (European Journal of Cultural StudiesInternational Journal of Cultural Studies). Koordynator szeregu projektów badawczych, w tym zadania „Dzieci sieci”, „Dzieci sieci 2.0”, „Prosumpcjonizm pop-przemysłów”. Główny wykonawca naukometrycznego projektu finansowanego ze środków NPRH („Współczesna polska humanistyka wobec wyzwań naukometrii”). Członek The Association of Internet Researchers oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

Kontakt

*szkolenie może być realizowane również w formule zamkniętej, czyli dedykowanej konkretnej uczelni oraz wyznaczonym przez nią odbiorcom.

Karolina Pawlak
Koordynator  ds. szkoleń

karolina.pawlak@pwn.pl
(22) 695 43  02

Sprawdź również:

Podobne wydarzenia:

Warsztaty
Design Thinking na uczelni
Szkolenie
Stosowanie metod ilościowych i jakościowych w prowadzeniu badań społecznych
Warsztaty
Innowacyjne metody dydaktyczne

Formularz rejestracyjny

Warunki uczestnictwa

Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego oraz akceptacja regulaminu.

Podstawą do uiszczenia należności jest faktura pro forma, która zostanie przesłana w postaci PDF na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

Nieuregulowanie faktury pro forma nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

Zasady składania rezygnacji zostały określone w regulaminie.

W przypadku złożenia rezygnacji w terminie późniejszym niż 14 dni kalendarzowych przed terminem wydarzenia, organizator zastrzega sobie prawo do obciążenia zamawiającego pełnymi kosztami udziału w szkoleniu/konferencji.

Zwolnione z podatku VAT

Zwolnienie z VAT dotyczy usług w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego na podstawie art.43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień i przysługuje Zamawiającym, którzy są podmiotami publicznymi i finansują ze środków publicznych szkolenia swoich pracowników.

Jeśli środki, które Zamawiający przeznacza na udział w szkoleniu, spełniają powyższy warunek, stawka VAT „zw” znajdzie zastosowanie wyłącznie po przesłaniu stosownego oświadczenia, które zostanie wygenerowane po rejestracji uczestników i uzupełnieniu danych płatnika Koszt szkolenia dla tych podmiotów równy jest cenie netto. Dla celów dowodowych płatność przelewem bankowym za szkolenie musi nastąpić z rachunku wskazanej jednostki sektora finansów publicznych.

Pakiet szkoleniowy obejmuje następujące świadczenia:

– udział w sesjach szkoleniowych,
– materiały edukacyjne,
– certyfikat uczestnictwa,
– przerwy kawowe oraz obiad.

Termin

10 marca 2020, Warszawa

Cennik/kod

przedsprzedaż do 24 lutego 2020
559 PLN
netto + Vat 23%
(do zapłaty: 687.57 PLN)
od 24 lutego 2020
599 PLN
netto + Vat 23%
(do zapłaty: 736.77 PLN)

{{sectionTitle}}

Dane do wystawienia faktury VAT

Firma/Instytucja
Osoba fizyczna

Warunki zwolnienia z VAT

Tak - oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych
Nie - udział w szkoleniu nie jest finansowy ze środków publicznych

Typ płatności

Przelew po otrzymaniu faktury PRO FORMA
Pay-U