Akademia Raka Piersi 2017 | Instytut PWN

baner_akademia raka piersi 2018

KONFERENCJA CYKLICZNA

AKADEMIA RAKA PIERSI
nowości, wyzwania, kontrowersje

EDYCJA 2017

Szanowni Państwo,

jesteśmy świadkami dynamicznych zmian w podejściu do leczenia wczesnego i rozsianego raka piersi w zakresie jego wszystkich podtypów biologicznych. Wyniki nowych badań klinicznych wymuszają rewizję dotychczasowych poglądów i wytycznych postępowania. Powyższe zagadnienia wraz z zaleceniami konferencji St Gallen 2017 oraz ABC4 2017 zostaną omówione na kolejnej edycji Akademii Raka Piersi, na które serdecznie Państwa zapraszam.

Najbliższe spotkanie odbędzie się w Rzeszowie w dniu 20 listopada 2017 roku.

Łączę pozdrowienia

prof. Anna Niwińska

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Niwińska

Kierownik Naukowy Konferencji

Spotkanie przeznaczone jest dla lekarzy medycyny posiadających czynne prawo wykonywania zawodu.

Bez tytułu

Program

8:30-9:00
Rejestracja uczestników i kawa powitalna
9:00-9:10
Przywitanie uczestników
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Niwińska
Część I.
Część I. WCZESNY RAK PIERSI
9:10-9:30
Kontrowersje dotyczące leczenia przedinwazyjnego raka piersi (DCIS)
prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Niwińska
9:30-9:50
Radioterapia radykalna raka piersi: nowe wskazania i techniki leczenia
prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Niwińska
9:50-10:10
Chemioterapia i terapia celowana uzupełniająca. Nowości w systemowym leczeniu przedoperacyjnym
dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
10:10-10:30
Hormonoterapia uzupełniająca. Wskazania do przedłużonej hormonoterapii
dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
10:30-10:50
Wytyczne Panelistów konferencji St Gallen 2017 odnośnie leczenia skojarzonego wczesnego raka piersi
dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
10:50-11:10
Dyskusja
11:10-11:30
Przerwa kawowa
Część II.
Część II Rozsiany Rak Piersi
11:30-11:50
Hormonoterapia rozsianego raka piersi
dr hab. n. med. prof. UR Bożenna Karczmarek-Borkowska
11:50-12:10
Chemioterapia i terapia celowana rozsianego raka piersi
dr n. med. Michał Jarząb
12:10-12:30
Nowe leki: inhibitory PD-L1, inhibitory mTOR, inhibitory CDK 4/6
dr n. med. Michał Jarząb
12:30-12:50
Aktualne zasady leczenia przerzutów do mózgu z raka piersi
prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Niwińska
12:50-13:10
Przerzuty do opon mózgowo-rdzeniowych – nowe wytyczne towarzystw EANO i RANO
prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Niwińska
13:10-13:30
Wytyczne Panelistów konferencji ABC4 Lizbona 2017 odnośnie leczenia rozsianego raka piersi
prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Niwińska
13:30-14:00
Dyskusja i podsumowanie spotkania
14:00-14:30
Rozdanie certyfikatów i lunch

Relacje

Ostatnia, tegoroczna konferencja z cyklu Akademia Raka Piersi odbyła się 20 listopada w Rzeszowie.

Przewodnicząca Komitetu Naukowego Pani Profesor Anna Niwińska oraz pozostali znakomici wykładowcy sprawili, że spotkanie odbyło się jak zwykle na najwyższym poziomie merytorycznym.

 Gościliśmy kilkadziesiąt osób zainteresowanych tematyką leczenia
wczesnego oraz rozsianego raka piersi.

Wykłady cieszyły się zainteresowaniem, a uczestnicy brali aktywny udział w prelekcjach chcąc zgłębić swą wiedzę.

Zapraszamy na kolejną edycję cyklu „Akademia Raka Piersi 2018”.

Pierwsze spotkanie z cyklu odbędzie się już 22 stycznia w Poznaniu. 

Prezentacja1

Za nami kolejne spotkanie z cyklu „Akademia Raka Piersi”.

Konferencja odbyła się 12 czerwca w Bydgoszczy. Gościliśmy kilkadziesiąt osób zainteresowanych tematyką leczenia wczesnego oraz miejscowo zaawansowanego i rozsianego raka piersi.

Wykłady cieszyły się zainteresowaniem, a uczestnicy brali aktywny udział w prelekcjach chcąc zgłębić swą wiedzę.

Zapraszamy na ostatnią w tym roku konferencję z cyklu „Akademia Raka Piersi 2017”,

która odbędzie się 20 listopada w Rzeszowie.

Szanowni Państwo,
10 kwietnia odbyła się pierwsza konferencja z cyklu Akademia Raka Piersi 2017. Konferencja miała miejsce w Łodzi. Uczestniczyło w niej ponad 80 lekarzy onkologów, chirurgów, radioterapeutów, ginekologów oraz innych specjalizacji. Omówione zostały zmiany w leczeniu wczesnego raka piersi w zakresie jego wszystkich podtypów biologicznych. Jak zwykle konferencja była niezwykle ciekawa merytorycznie a dyskusje i pytania uczestników podkreśliły dynamiczny charakter spotkania.
Serdecznie zapraszamy na kolejne konferencje, które odbędą się 12 czerwca w Bydgoszczy oraz 20 listopada w Rzeszowie!

 

 

Prelegenci

Komitet Naukowy cyklu AKADEMIA RAKA PIERSI

Prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Niwińska
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Wykładowcy cyklu AKADEMIA RAKA PIERSI

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Niwińska
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Dr hab. n. med. prof. UR Bożenna Karczmarek-Borowska
Kliniczny Szpital Wojewódzki nr. 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
Podkarpackie Centrum Onkologii, Klinika Onkologii Klinicznej

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Maria Litwiniuk
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
Katedra i Klinika Onkologii

Prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jeziorski
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi
II Oddział Chirurgii Onkologicznej – Klinika Chirurgii Onkologicznej

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Nowecki
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Dr n. med. Ewa Chmielowska
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy,
Katedra i Klinika Onkologii i Brachyterapii

Dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Dr n. med. Michał Jarząb
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach

Dr  Katarzyna Pogoda
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Miejsce i termin

10 kwietnia, Łódź
Novotel Łódź Centrum
Al. Piłsudskiego 11 A
12 czerwca, Bydgoszcz
Hotel Słoneczny Młyn
ul. Jagiellońska 96, Bydgoszcz
20 listopada, Rzeszów
Hotel Rzeszów****
Al. J. Piłsudskiego 44

baner_akademia raka piersi 2018