KONFERENCJA CYKLICZNA

AKADEMIA RAKA PIERSI
nowości, wyzwania, kontrowersje

EDYCJA 2017

Szanowni Państwo,

jesteśmy świadkami dynamicznych zmian w podejściu do leczenia wczesnego raka piersi w zakresie jego wszystkich podtypów biologicznych. Wyniki nowych badań klinicznych wymuszają rewizję dotychczasowych poglądów i wytycznych postępowania, w szczególności lepszego dostosowania zakresu leczenia do podtypu biologicznego raka. Powyższe zagadnienia zostaną omówione na kolejnej edycji Akademii Raka Piersi, na które serdecznie Państwa zapraszam. Najbliższe spotkanie odbędzie się w Rzeszowie w dniu 20 listopada 2017 roku.

Łączę pozdrowienia

prof. Anna Niwińska

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Niwińska

Kierownik Naukowy Konferencji

Spotkanie przeznaczone jest dla lekarzy medycyny posiadających czynne prawo wykonywania zawodu.

Bez tytułu

Program

NAZWISKA WYKŁADOWCÓW ZOSTANĄ PRZEDSTAWIONE WKRÓTCE
9:30-10:00
Rejestracja uczestników i kawa powitalna
10:00-10:10
Przywitanie uczestników
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Niwińska
Część I.
Część I. WCZESNY RAK PIERSI
10:10-10:30
DCIS – nowe wyzwania i wyniki CO-I
10:30-10:55
Hormonoterapia uzupełniająca. Wskazania do przedłużonej hormonoterapii
10:55-11:15
Leczenie systemowe uzupełniające w raku piersi HER2+, TNBC i Luminalnym
11:15-11:35
Wytyczne Panelistów St Gallen 2017
11:35-11:55
Dyskusja
11:55-12:15
Przerwa kawowa
Część II
Część II. MIEJSCOWO ZAAWANSOWANY I ROZSIANY RAK PIERSI
12:15-12:40
Zapalny rak piersi
12:40-13:05
Klinicznie istotne, biologiczne i molekularne mechanizmy przerzutowania
13:05-13:30
Przerzuty do ośrodkowego układu nerwowego – nowe wytyczne EANO i RANO
13:30-13:55
Nowości w leczeniu rozsianego raka piersi HER2+, TNBC i Luminalnego
13:55-14:20
Wytyczne Panelistów ABC4 Lizbona 2017
14:20-14:40
Dyskusja i podsumowanie spotkania
14:40-15:10
Rozdanie certyfikatów i lunch

Relacje

Za nami kolejne spotkanie z cyklu „Akademia Raka Piersi”.

Konferencja odbyła się 12 czerwca w Bydgoszczy. Gościliśmy kilkadziesiąt osób zainteresowanych tematyką leczenia wczesnego oraz miejscowo zaawansowanego i rozsianego raka piersi.

Wykłady cieszyły się zainteresowaniem, a uczestnicy brali aktywny udział w prelekcjach chcąc zgłębić swą wiedzę.

Zapraszamy na ostatnią w tym roku konferencję z cyklu „Akademia Raka Piersi 2017”,

która odbędzie się 20 listopada w Rzeszowie.

Szanowni Państwo,
10 kwietnia odbyła się pierwsza konferencja z cyklu Akademia Raka Piersi 2017. Konferencja miała miejsce w Łodzi. Uczestniczyło w niej ponad 80 lekarzy onkologów, chirurgów, radioterapeutów, ginekologów oraz innych specjalizacji. Omówione zostały zmiany w leczeniu wczesnego raka piersi w zakresie jego wszystkich podtypów biologicznych. Jak zwykle konferencja była niezwykle ciekawa merytorycznie a dyskusje i pytania uczestników podkreśliły dynamiczny charakter spotkania.
Serdecznie zapraszamy na kolejne konferencje, które odbędą się 12 czerwca w Bydgoszczy oraz 20 listopada w Rzeszowie!

 

 

Prelegenci

Komitet Naukowy cyklu AKADEMIA RAKA PIERSI

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Niwińska
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Wykładowcy cyklu AKADEMIA RAKA PIERSI

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Niwińska
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Maria Litwiniuk
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra i Klinika Onkologii

Prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jeziorski
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi II Oddział Chirurgii Onkologicznej – Klinika Chirurgii Onkologicznej

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Nowecki
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Dr n. med. Ewa Chmielowska
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Katedra i Klinika Onkologii i Brachyterapii

Dr  Katarzyna Pogoda
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

 

Miejsce i termin

10 kwietnia, Łódź
Novotel Łódź Centrum
Al. Piłsudskiego 11 A

12 czerwca, Bydgoszcz
Hotel Słoneczny Młyn
Jagiellońska 96

20 listopada, Rzeszów
Hotel Rzeszów****
Al. J. Piłsudskiego 44

Formularz rejestracyjny

Warunki uczestnictwa

Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego oraz akceptacja regulaminu.

Podstawą do uiszczenia należności jest faktura pro forma, która zostanie przesłana w postaci PDF na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
Nieuregulowanie faktury pro forma nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konferencji.
Zasady składania rezygnacji zostały określone w regulaminie.

W przypadku złożenia rezygnacji w terminie późniejszym niż 14 dni kalendarzowych przed terminem wydarzenia, organizator zastrzega sobie prawo, zgodnie z regulaminem, do obciążenia zamawiającego pełnymi kosztami udziału w konferencji.

Termin

20 listopada 2017, Rzeszów

Cennik/kod

przedsprzedaż do 20 listopada 2017
129 PLN
brutto (w tym Vat 23%)

Warunki zwolnienia z VAT

Tak - oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych
Nie - udział w szkoleniu nie jest finansowy ze środków publicznych

Uczestnicy

Dane do wystawienia faktury VAT

Firma/Instytucja
Osoba fizyczna

Typ płatności

Przelew po otrzymaniu faktury PRO FORMA
Pay-U
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem serwisu i akceptuję jego treść.