KONFERENCJA CYKLICZNA

AKADEMIA RAKA PIERSI
nowości, wyzwania, kontrowersje

EDYCJA 2017

Pobierz program

Szanowni Państwo,

jesteśmy świadkami dynamicznych zmian w podejściu do leczenia wczesnego raka piersi w zakresie jego wszystkich podtypów biologicznych. Wyniki nowych badań klinicznych wymuszają rewizję dotychczasowych poglądów i wytycznych postępowania, w szczególności lepszego dostosowania zakresu leczenia do podtypu biologicznego raka. Powyższe zagadnienia zostaną omówione na kolejnej edycji Akademii Raka Piersi, na które serdecznie Państwa zapraszam. Najbliższe spotkanie odbędzie się w Łodzi w dniu 10 kwietnia 2017 roku.

Łączę pozdrowienia

prof. Anna Niwińska

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Niwińska

Kierownik Naukowy Konferencji

Spotkanie przeznaczone jest dla lekarzy medycyny posiadających czynne prawo wykonywania zawodu.

Bez tytułu

Program

9:30-10:00
Rejestracja uczestników i kawa powitalna
10:00-10:10
Przywitanie uczestników
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Niwińska
Część I.
Część I. WCZESNY RAK PIERSI Zmiany intensywności leczenia chirurgicznego, radioterapii i leczenia systemowego
10:10-10:30
Biologia raka piersi dla klinicystów: heterogenność guza, mechanizmy oporności, znaczenie kliniczne TIL, znaczenie kliniczne wykrycia krążącego DNA raka
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Maria Litwiniuk
10:30-10:50
DCIS – nowe wyzwania i wyniki własne CO-I
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Niwińska
10:50-11:40
Leczenie przedoperacyjne wczesnego, pierwotnie operacyjnego raka piersi:

10:50-11:05 Głos Onkologa Klinicznego – Dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld

11:05-11:25 Głos Chirurga – prof. dr hab. n. med. Zbigniew Nowecki

11:25-11:40 Głos Radioterapeuty – prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Niwińska

11:40-12:00
Nowości w leczeniu chirurgicznym wczesnego raka piersi
Prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jeziorski
12:00-12:20
Radioterapia uzupełniająca – najbardziej kontrowersyjne zagadnienia
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Niwińska
12:20-12:40
Dyskusja
12:40-13:05
Przerwa kawowa
13:05-13:25
Hormonoterapia uzupełniająca. Wskazania do przedłużonej hormonoterapii
Dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
13:25-13:45
Leczenie systemowe w raku piersi luminalnym, HER2-dodatnim i TNBC.
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Maria Litwiniuk
13:45-14:05
Czy już czas na nowe terapie we wczesnym raku piersi? Immunoterapia, leki anty CDK 4-6, leki anty PIK3CA.
Dr Katarzyna Pogoda
14:05-14:25
Wytyczne Panelistów St Gallen 2017
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Niwińska
Część II
Część II. ROZSIANY RAK PIERSI
14:25-14:45
Konsensus ABC3 – wytyczne postępowania u chorych na zaawansowanego raka piersi
Dr Katarzyna Pogoda
14:45-15:05
Dyskusja i podsumowanie spotkania
15:05-15:35
Rozdanie certyfikatów i lunch

Prelegenci

Komitet Naukowy cyklu AKADEMIA RAKA PIERSI

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Niwińska
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Wykładowcy cyklu AKADEMIA RAKA PIERSI

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Niwińska
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Maria Litwiniuk
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra i Klinika Onkologii

Prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jeziorski
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi II Oddział Chirurgii Onkologicznej – Klinika Chirurgii Onkologicznej

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Nowecki
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Dr  Katarzyna Pogoda
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

 

Miejsce i termin

10 kwietnia, Łódź
Novotel Łódź Centrum
Al. Piłsudskiego 11 A

12 czerwca, Bydgoszcz
Hotel Słoneczny Młyn
Jagiellońska 96

20 listopada, Rzeszów
Hotel Rzeszów****
Al. J. Piłsudskiego 44

Podobne wydarzenia:

Konferencja
Akademia Czerniaka 2017

Formularz rejestracyjny

Warunki uczestnictwa

Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego oraz akceptacja regulaminu.

Podstawą do uiszczenia należności jest faktura pro forma, która zostanie przesłana w postaci PDF na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
Nieuregulowanie faktury pro forma nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konferencji.
Zasady składania rezygnacji zostały określone w regulaminie.

W przypadku złożenia rezygnacji w terminie późniejszym niż 14 dni kalendarzowych przed terminem wydarzenia, organizator zastrzega sobie prawo, zgodnie z regulaminem, do obciążenia zamawiającego pełnymi kosztami udziału w konferencji.

Terminy

10 kwietnia 2017, Łódź
12 czerwca 2017, Bydgoszcz
20 listopada 2017, Rzeszów

Cennik/kod

przedsprzedaż do 20 listopada 2017
129 PLN
brutto (w tym Vat 23%)

Warunki zwolnienia z VAT

Tak - oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych
Nie - udział w szkoleniu nie jest finansowy ze środków publicznych

Uczestnicy

Dane do wystawienia faktury VAT

Firma/Instytucja
Osoba fizyczna

Typ płatności

Przelew po otrzymaniu faktury PRO FORMA
Pay-U
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem serwisu i akceptuję jego treść.