Akademia Czerniaka 2021 | Instytut PWN
BEZPŁATNA KONFERENCJA ONLINE
Akademia Czerniaka 2021

Obraz1 ac org

Zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji online Akademia Czerniaka 2021 pod kierownictwem naukowym prof. dra hab. n. med. Piotra Rutkowskiego.

Akademia Czerniaka to jedyny cykl konferencji w tym zakresie skierowanym do lekarzy wszystkich specjalizacji zaangażowanych w leczenie chorych na nowotwory skóry: chirurgów onkologicznych, onkologów, dermatologów, radioterapeutów i patologów oraz innych lekarzy zainteresowanych tą tematyką.

Poza diagnostyką i leczeniem czerniaków program konferencji został poszerzony o inne nowotwory skóry: DFPS, zaawansowany BCC, SCC, rak z komórek Merkla oraz możliwość udziału w bezpłatnych warsztatach „Dermoskopia najczęstszych nowotworów skóry”.

Podczas konferencji:

  • przedstawimy najważniejsze doniesienia oraz zaktualizowane wytyczne w leczeniu pacjentów chorych na czerniaki oraz inne nowotwory skóry
  • na przypadkach klinicznych omówimy możliwe w Polsce, najbardziej aktualne drogi leczenia i zalecane terapie czerniaka oraz innych nowotworów skóry;
  • porozmawiamy o skutecznej profilaktyce, zaktualizowanych wytycznych w leczeniu oraz sprawdzonych metodach leczenia powikłań;
  • pokażemy, jak powinna wyglądać współpraca pomiędzy lekarzami różnych specjalności, skutkująca uzyskaniem optymalnych efektów terapeutycznych.

Za udział w konferencji zostanie przyznanych 7 punktów edukacyjnych.

Program

KONFERENCJA
14:00-14:20
WYKŁAD INAUGURACYJNY: Nowotwory skóry 2021 – perspektywy i zaktualizowane wytyczne w leczeniu
Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski
14:20-14:50
Udział dermatologa w diagnostyce i terapii nowotworów skóry – profilaktyka i leczenie powikłań skórnych nowych terapii
DR N. MED. MONIKA SŁOWIŃSKA
14:50-15:10
Rola chirurgii w diagnostyce i leczeniu czerniaków oraz innych nowotworów skóry
dr hab. med. Wojciech M. Wysocki, prof. KAiAFM
15:10-15:25
Leczenie uzupełniające. Leczenie przerzutów in-transit
Wykład pod patronatem firmy MSD Polska sp. z o.o
Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski
15:25-15:40
Inne nowotwory skóry (DFPS, zaawansowany BCC, SCC, rak z komórek Merkla)
wykład pod patronatem firmy Merck
Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski
15:40-15:50
Przerwa
15:50-16:10
Długoterminowa strategia leczenia czerniaka
wykład pod patronatem firmy BMS
Dr n. med. Hanna Koseła - Paterczyk

 

 

16:10-16:35
Postępy w leczeniu systemowym zaawansowanych czerniaków, znaczenie edukacji chorych. Inhibitory BRAF/MEK, rola przeciwciał anty-PD-1 , leczenie przerzutów do mózgu
wykład pod patronatem firmy Novartis
Dr n. med. Hanna Koseła-Paterczyk
16:35-16:55
Powikłania – postępowanie w toksyczności terapii czerniaka
Dr n. med. Katarzyna Kozak
16:55-17:20
Ewolucja inhibitorów BRAF w leczeniu zaawansowanego czerniaka
wykład pod patronatem firmy Pierre Fabre
Dr n. med. Katarzyna Kozak
17:20-17:30
Przerwa
17:30-18:10
Przypadki kliniczne – współczesne dylematy w leczeniu czerniaków oraz innych nowotworów skóry
Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, Dr n. med. Bożena Cybulska - Stopa, Dr n. med. Monika Dudzisz - Śledź
18:10-18:50
DEBATA: Postępowanie wielospecjalistyczne w leczeniu zaawansowanych nowotworów skóry, podsumowanie
Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, Dr n. med. Hanna Koseła-Paterczyk, Dr n. med. Katarzyna Kozak
18:50-19:00
Zakończenie konferencji
WARSZTATY DERMATOSKOPII
19:00-21:00
Dermoskopia najczęstszych nowotworów skóry
DR N. MED. MONIKA SŁOWIŃSKA

Prelegenci

Prof. dr hab. n. med. Piotr Łukasz Rutkowski
Specjalista w zakresie chirurgii ogólnej i onkologicznej, Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Centrum Onko... więcej
prof. nadzw. dr hab. n. med. Wojciech Wysocki
Pracuje w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego (Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu) jako profesor nadzwyczajny, gdzie kier... więcej
Dr n. med. Hanna Koseła-Paterczyk
Specjalista onkologii klinicznej. Ukończyła Uniwersytet Medyczny w Warszawie. Jest autorką i współautorką licznych publikacji w prasie... więcej
Dr n. med. Monika Słowińska
Zatrudniona w Klinice Dermatologicznej WIM CSK MON w Warszawie. Członek Akademii Czerniaka, Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Americ... więcej
dr Katarzyna Kozak
Onkolog kliniczny, od 2009 r. pracuje w Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków w Centrum Onkologii w Warszawie.
Dr n. med. Bożena Cybulska-Stopa
Lekarz specjalista onkologii klinicznej, zajmuje się leczeniem skojarzonym chorych na nowotwory, ze szczególnym uwzględnieniem chorych na... więcej
Dr n. med. Monika Dudzisz - Śledź
jest specjalistą w dziedzinie onkologii klinicznej i chorób wewnętrznych. Jest członkiem zespołu Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, ... więcej

Miejsce i termin

20 marca, online
virtual meeting
transmisjeonline.pl