Akademia Czerniaka 2017 | Instytut PWN

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w spotkaniach, podczas których na prawdziwych przykładach omówimy możliwe w Polsce, najbardziej aktualne drogi leczenia i zalecane terapie czerniaka i innych nowotworów skóry, porozmawiamy o skutecznej profilaktyce, standardach PTChO oraz sprawdzonych metodach leczenia powikłań. Pokażemy, jak powinna wyglądać współpraca pomiędzy lekarzami różnych specjalności, skutkująca uzyskaniem optymalnych efektów terapeutycznych.

Nasze spotkania są przeznaczone dla onkologów, chirurgów onkologów, dermatologów, radiologów, chirurgów oraz lekarzy innych specjalności, zainteresowanych nowotworami skóry. Wyróżnia je wyjątkowa, interaktywna formuła, umożliwiająca szybką wymianę informacji, sprawdzanie wiedzy w trakcie wykładów oraz żywą, merytoryczną dyskusję.

W 2017 roku wzbogacamy ją o dwie nowości:

  1. debatę, podczas której będziemy odpowiadać na pytania zadane jeszcze przed konferencją za pośrednictwem strony www (ZADAJ PYTANIE >>>) oraz analizować interesujące Państwa, zgłoszone wcześniej zagadnienia,
  2. przedstawienie przypadku klinicznego z regionu – najlepsi specjaliści z poszczególnych ośrodków omówią wybrane przypadki chorobowe.


Organizatorem merytorycznym konferencji jest
Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej

PTChO

Program

Program
PROGRAM
8:00-9:00
Rejestracja uczestników
9:00-9:20
Wykład inauguracyjny: Nowotwory skóry 2017 - perspektywy

Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

9:20-10:00
Udział dermatologa w diagnostyce i terapii nowotworów skóry – profilaktyka i leczenie powikłań skórnych nowych terapii

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Witold Owczarek

10:00-10:20
Rola chirurgii w diagnostyce i leczeniu czerniaków o zaawansowaniu lokoregionalnym

Rzeszów: Dr hab. n. med. Wojciech Wysocki

Białystok: Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

Bydgoszcz: Prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski

10:20-10:55
Leczenie przerzutów in-transit. Leczenie uzupełniające. Inne rzadkie nowotwory skóry

Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

 

10:55-11:10
Dyskusja
11:10-11:30
Przerwa kawowa
11:30-12:15
Postępy w leczeniu systemowym zaawansowanych czerniaków, powikłania terapii, znaczenie edukacji chorych. Inhibitory BRAF i przeciwciała anty-PD-1w leczeniu 1 linii czerniaka

Rzeszów: Dr n. med. Hanna Koseła-Paterczyk

Białystok: Dr n. med. Katarzyna Kozak

Bydgoszcz: Dr n. med. Tomasz Świtaj

12:15-13:30
Przypadki kliniczne. Przypadek kliniczny z regionu.
GŁOSOWANIE INTERAKTYWNE

Przypadki kliniczne: Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

Przypadek kliniczny  z regionu:

Rzeszów: Dr n. med. Bożena Cybulska-Stopa

Białystok: Prof. dr hab. n. med. Marek Wojtukiewicz

Bydgoszcz: Dr n. med. Ewa Chmielowska

13:30-14:00
Debata: problemy terapii nowotworów skóry

Prof. dr hab. n. med.  Piotr Rutkowski, oraz:

Rzeszów: Prof. dr hab. n. med. Bożenna Karczmarek-Borowska, dr n. med. Bożena Cybulska-Stopa, dr n. med. Hanna Koseła-Paterczyk

Białystok: Prof. dr hab. n. med. Marek Wojtukiewicz, dr n. med. Katarzyna Kozak,

Bydgoszcz: Dr n. med. Ewa Chmielowska, dr n. med. Tomasz Świtaj

14:00
Zakończenie, rozdanie certyfikatów i lunch

Relacje

Szanowni Państwo,

Już za nami ostatnia tegoroczna konferencja z cyklu „Akademia Czerniaka 2017”, która odbyła się w Bydgoszczy. W spotkaniu uczestniczyło kilkudziesięciu lekarzy zainteresowanych tematyką czerniaka.
Konferencja przebiegła w niezwykle dynamicznej atmosferze. Słuchacze brali aktywny udział w wykładach, zadając rekordową liczbę pytań poprzez tablety oraz stronę internetową konferencji – nową formę dodatkowego kontaktu z wykładowcami.
W tegorocznej edycji cyklu konferencji „Akademia Czerniaka”, wzięło udział ponad 220 uczestników z całej Polski – onkologów, chirurgów, dermatologów, a także lekarzy innych specjalizacji. Wykłady poprowadzili znakomici prelegenci, a opiekę merytoryczną nad spotkaniami pełnił jak zawsze Pan Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski.
W imieniu Komitetu Naukowego a także Organizatora – Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej oraz Partnera Organizacyjnego - PZWL Wydawnictwa Lekarskiego bardzo dziękujemy Państwu za udział w tegorocznych konferencjach.
Serdecznie zapraszamy na kolejną, już V edycję cyklu, której szczegóły podamy wkrótce.
Poniżej zapraszamy do fotorelacji z wydarzenia w Bydgoszczy.

W pierwszą sobotę kwietnia odbyła się w Białymstoku druga konferencja z cyklu „Akademia Czerniaka 2017”. Wydarzenie zrzeszyło kilkudziesięciu specjalistów z dziedziny onkologii. Jak zawsze obrady przebiegły w znakomitej atmosferze, na najwyższym poziomie merytorycznym, a uczestnicy czynnie brali udział w dyskusjach i zadawali pytania.
Zapraszamy na ostatnie w tym roku spotkanie z cyklu „Akademia Czerniaka”, które odbędzie się 27 maja w Bydgoszczy!

Szanowni Państwo,

W minioną sobotę, 11 marca 2017 mieliśmy okazję gościć ponad 100 lekarzy podczas pierwszej inauguracyjnej konferencji z cyklu Akademia Czerniaka 2017. Konferencja odbyła się w Rzeszowie.
Konferencja została zorganizowana pod patronatem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, pod kierownictwem naukowym Pana Profesora Piotra Rutkowskiego. Wybitni specjaliści z dziedziny chirurgii onkologicznej, onkologii klinicznej, dermatologii dzielili się swoja wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami spotkania i odpowiadali na ich pytania.
To już 4 edycja cyklu poświęconego aktualnym drogom leczenia, zalecanym terapiom, skutecznej profilaktyce, standardach PTChO oraz sprawdzonych metodach leczenia powikłań czerniaka i innych nowotworów skóry.
Interaktywna konferencja od kilku lat przyciąga onkologów, chirurgów onkologów, dermatologów, radiologów, chirurgów oraz lekarzy innych specjalności zainteresowanych i pragnących zgłębiać wiedzę na temat czerniaka.
Zapraszamy na kolejną konferencję z cyklu Akademia Czerniaka 1 kwietnia w Białymstoku!

 

Prelegenci

KIEROWNIK NAUKOWY KONFERENCJI
Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

PRELEGENCI
Prof. dr hab. n. med. Bożenna Karczmarek-Borowska
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Witold Owczarek
Dr hab. n. med. Wojciech Wysocki
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski
Dr n. med. Ewa Chmielowska
Dr n. med. Bożena Cybulska-Stopa
Dr n. med. Hanna Koseła-Paterczyk
Dr Katarzyna Kozak
Dr n. med. Tomasz Świtaj

Prof. dr hab. n. med. Piotr Łukasz Rutkowski
Specjalista w zakresie chirurgii ogólnej i onkologicznej, Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Centrum Onko... więcej
Dr n. med. Ewa Chmielowska
Jest ordynatorem Oddziału Onkologii Klinicznej w Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Adiunkt Katedry Onkologii UMK w Toruniu od 2008 r. Posia... więcej
Dr n. med. Bożena Cybulska-Stopa
Lekarz specjalista onkologii klinicznej, zajmuje się leczeniem skojarzonym chorych na nowotwory, ze szczególnym uwzględnieniem chorych na... więcej
DR HAB. N. MED. PROF. UR Bożenna Karczmarek-Borowska
Kierownik Kliniki Onkologii Klinicznej. Podkarpackie Centrum Onkologii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 w Rzeszowie. Kierownik... więcej
Dr n. med. Hanna Koseła-Paterczyk
Specjalista onkologii klinicznej. Ukończyła Uniwersytet Medyczny w Warszawie. Jest autorką i współautorką licznych publikacji w prasie... więcej
dr Katarzyna Kozak
Onkolog kliniczny, od 2009 r. pracuje w Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków w Centrum Onkologii w Warszawie.
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Witold Owczarek
Specjalista drugiego stopnia w zakresie dermatologii i wenerologii. Kierownik Kliniki Dermatologii CSK MON Wojskowego Instytutu Medycznego w... więcej
dr n. med. Tomasz Świtaj
Absolwent Warszawskiej Akademii Medycznej (2001). Zatrudniony w Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Centrum Onkologii... więcej
Prof. dr hab. n. med. Marek Wojtukiewicz
Kierownik Kliniki Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej Białostockiego Centrum Onkolog... więcej
prof. nadzw. dr hab. n. med. Wojciech Wysocki
Pracuje w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego (Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu) jako profesor nadzwyczajny, gdzie kier... więcej
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski
Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Onkologicznej CM UMK Centrum Onkologii w Bydgoszczy Od 15 lat kieruje Kliniką Chirurgii Onkologicznej... więcej

Miejsce i termin

11 marca, Rzeszów
Hotel Rzeszów****
Al. J. Piłsudskiego 44
1 kwietnia, Białystok
Hotel Gołębiewski Białystok
ul. Pałacowa 7
27 maja, Bydgoszcz
Hotel Słoneczny Młyn
ul. Jagiellońska 96, Bydgoszcz

UWAGA! Zapraszamy do wysyłania pytań. Wykładowcy tegorocznej edycji konferencji przeanalizują i odpowiedzą na wybrane pytania podczas debaty, która będzie się odbywała w IV sesji konferencji. Zachęcamy do przesyłania nurtujących Państwa zagadnień.

(ZADAJ PYTANIE >>>)

KONFERENCJA PRZEZNACZONA JEST DLA LEKARZY MEDYCYNY
POSIADAJĄCYCH CZYNNE PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU

Bez tytułu


WEŹ UDZIAŁ W WARSZTATACH DERMATOSKOPOWYCH!

27 maja 2017 r., Bydgoszcz – godz. 15:00 – 18:00
bezpłatne warsztaty dermatoskopowe poświęcone czerniakowi

Prowadzący: dr n.med. Grażyna Kamińska–Winciorek,
Klinika Transplantacji Szpiku i Onkohematologii
Centrum Onkologii- Instytut im. M.S.C. Oddział w Gliwicach

W celu rejestracji prosimy o wysłanie zgłoszenia na adres: rejestracja@akademiaczerniaka.pl

Partnerem warsztatów jest Wydawnictwo Lekarskie PZWL.