Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w spotkaniach, podczas których na prawdziwych przykładach omówimy możliwe w Polsce, najbardziej aktualne drogi leczenia i zalecane terapie czerniaka i innych nowotworów skóry, porozmawiamy o skutecznej profilaktyce, standardach PTChO oraz sprawdzonych metodach leczenia powikłań. Pokażemy, jak powinna wyglądać współpraca pomiędzy lekarzami różnych specjalności, skutkująca uzyskaniem optymalnych efektów terapeutycznych.

Nasze spotkania są przeznaczone dla onkologów, chirurgów onkologów, dermatologów, radiologów, chirurgów oraz lekarzy innych specjalności, zainteresowanych nowotworami skóry. Wyróżnia je wyjątkowa, interaktywna formuła, umożliwiająca szybką wymianę informacji, sprawdzanie wiedzy w trakcie wykładów oraz żywą, merytoryczną dyskusję.

W 2017 roku wzbogacamy ją o dwie nowości:

  1. debatę, podczas której będziemy odpowiadać na pytania zadane jeszcze przed konferencją za pośrednictwem strony www (ZADAJ PYTANIE >>>) oraz analizować interesujące Państwa, zgłoszone wcześniej zagadnienia,
  2. przedstawienie przypadku klinicznego z regionu – najlepsi specjaliści z poszczególnych ośrodków omówią wybrane przypadki chorobowe.


Organizatorem merytorycznym konferencji jest
Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej

PTChO

Program

Program
PROGRAM
8:00-9:00
Rejestracja uczestników
9:00-9:20
Wykład inauguracyjny: Nowotwory skóry 2017 - perspektywy

Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

9:20-10:00
Udział dermatologa w diagnostyce i terapii nowotworów skóry – profilaktyka i leczenie powikłań skórnych nowych terapii

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Witold Owczarek

10:00-10:20
Rola chirurgii w diagnostyce i leczeniu czerniaków o zaawansowaniu lokoregionalnym

Rzeszów: Dr hab. n. med. Wojciech Wysocki

Białystok: Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

Bydgoszcz: Prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski

10:20-10:55
Leczenie przerzutów in-transit. Leczenie uzupełniające. Inne rzadkie nowotwory skóry

Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

 

10:55-11:10
Dyskusja
11:10-11:30
Przerwa kawowa
11:30-12:15
Postępy w leczeniu systemowym zaawansowanych czerniaków, powikłania terapii, znaczenie edukacji chorych. Inhibitory BRAF i przeciwciała anty-PD-1w leczeniu 1 linii czerniaka
sesja pod patronatem firmy Novartis

Rzeszów: Dr n. med. Hanna Koseła-Paterczyk

Białystok: Dr n. med. Katarzyna Kozak

Bydgoszcz: Dr n. med. Tomasz Świtaj

12:15-13:30
Przypadki kliniczne. Przypadek kliniczny z regionu.
GŁOSOWANIE INTERAKTYWNE

Przypadki kliniczne: Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

Przypadek kliniczny  z regionu:

Rzeszów: Dr n. med. Bożena Cybulska-Stopa

Białystok: Prof. dr hab. n. med. Marek Wojtukiewicz

Bydgoszcz: Dr n. med. Ewa Chmielowska

13:30-14:00
Debata: problemy terapii nowotworów skóry

Prof. dr hab. n. med.  Piotr Rutkowski, oraz:

Rzeszów: Prof. dr hab. n. med. Bożenna Karczmarek-Borowska, dr n. med. Bożena Cybulska-Stopa, dr n. med. Hanna Koseła-Paterczyk

Białystok: Prof. dr hab. n. med. Marek Wojtukiewicz, dr n. med. Katarzyna Kozak,

Bydgoszcz: Dr n. med. Ewa Chmielowska, dr n. med. Tomasz Świtaj

14:00
Zakończenie, rozdanie certyfikatów i lunch

Relacje

Szanowni Państwo,

W minioną sobotę, 11 marca 2017 mieliśmy okazję gościć ponad 100 lekarzy podczas pierwszej inauguracyjnej konferencji z cyklu Akademia Czerniaka 2017. Konferencja odbyła się w Rzeszowie.
Konferencja została zorganizowana pod patronatem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, pod kierownictwem naukowym Pana Profesora Piotra Rutkowskiego. Wybitni specjaliści z dziedziny chirurgii onkologicznej, onkologii klinicznej, dermatologii dzielili się swoja wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami spotkania i odpowiadali na ich pytania.
To już 4 edycja cyklu poświęconego aktualnym drogom leczenia, zalecanym terapiom, skutecznej profilaktyce, standardach PTChO oraz sprawdzonych metodach leczenia powikłań czerniaka i innych nowotworów skóry.
Interaktywna konferencja od kilku lat przyciąga onkologów, chirurgów onkologów, dermatologów, radiologów, chirurgów oraz lekarzy innych specjalności zainteresowanych i pragnących zgłębiać wiedzę na temat czerniaka.
Zapraszamy na kolejną konferencję z cyklu Akademia Czerniaka 1 kwietnia w Białymstoku!

 

Prelegenci

KIEROWNIK NAUKOWY KONFERENCJI
Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

PRELEGENCI
Prof. dr hab. n. med. Bożenna Karczmarek-Borowska
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Witold Owczarek
Dr hab. n. med. Wojciech Wysocki
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski
Dr n. med. Ewa Chmielowska
Dr n. med. Bożena Cybulska-Stopa
Dr n. med. Hanna Koseła-Paterczyk
Dr Katarzyna Kozak
Dr n. med. Tomasz Świtaj

Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski
Specjalista w zakresie chirurgii ogólnej i onkologicznej, Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Centrum Onko... więcej
Dr n. med. Ewa Chmielowska
Jest ordynatorem Oddziału Onkologii Klinicznej w Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Adiunkt Katedry Onkologii UMK w Toruniu od 2008 r. Posia... więcej
Dr n. med. Bożena Cybulska-Stopa
Lekarz specjalista onkologii klinicznej, zajmuje się leczeniem skojarzonym chorych na nowotwory, ze szczególnym uwzględnieniem chorych na... więcej
DR HAB. N. MED. PROF. UR Bożenna Karczmarek-Borowska
Kierownik Kliniki Onkologii Klinicznej. Podkarpackie Centrum Onkologii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 w Rzeszowie. Kierownik... więcej
Dr n. med. Hanna Koseła-Paterczyk
Specjalista onkologii klinicznej. Ukończyła Uniwersytet Medyczny w Warszawie. Jest autorką i współautorką licznych publikacji w prasie... więcej
dr n. med. Katarzyna Kozak
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w WarszawieKlinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Witold Owczarek
Specjalista drugiego stopnia w zakresie dermatologii i wenerologii. Kierownik Kliniki Dermatologii CSK MON Wojskowego Instytutu Medycznego w... więcej
dr n. med. Tomasz Świtaj
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w WarszawieKlinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków
Prof. dr hab. n. med. Marek Wojtukiewicz
Kierownik Kliniki Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej Białostockiego Centrum Onkolog... więcej
Dr hab. n. med. Wojciech Wysocki
Od 2001 roku pracuje w krakowskim Oddziale Centrum Onkologii – Instytucie im. M. Skłodowskiej-Curie, gdzie obecnie pełni obowiązki Kier... więcej
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Klinika Chirurgii Onkologicznej

Miejsce i termin

11 marca, Rzeszów
Hotel Rzeszów****
Al. J. Piłsudskiego 44

1 kwietnia, Białystok
Hotel Gołębiewski Białystok
ul. Pałacowa 7

27 maja, Bydgoszcz
Hotel Słoneczny Młyn
Jagiellońska 96

UWAGA! Zapraszamy do wysyłania pytań. Wykładowcy tegorocznej edycji konferencji przeanalizują i odpowiedzą na wybrane pytania podczas debaty, która będzie się odbywała w IV sesji konferencji. Zachęcamy do przesyłania nurtujących Państwa zagadnień.

(ZADAJ PYTANIE >>>)

KONFERENCJA PRZEZNACZONA JEST DLA LEKARZY MEDYCYNY
POSIADAJĄCYCH CZYNNE PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU

Bez tytułu


WEŹ UDZIAŁ W WARSZTATACH DERMATOSKOPOWYCH!

27 maja 2017 r., Bydgoszcz – godz. 15:00 – 18:00
bezpłatne warsztaty dermatoskopowe poświęcone czerniakowi

Prowadzący: dr n.med. Grażyna Kamińska–Winciorek,
Klinika Transplantacji Szpiku i Onkohematologii
Centrum Onkologii- Instytut im. M.S.C. Oddział w Gliwicach

W celu rejestracji prosimy o wysłanie zgłoszenia na adres: rejestracja@akademiaczerniaka.pl

Partnerem warsztatów jest Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Podobne wydarzenia:

Konferencja
Akademia Raka Piersi 2017

Formularz rejestracyjny

Warunki uczestnictwa

Warunkiem udziału w szkoleniu/konferencji jest wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego oraz akceptacja regulaminu.

Podstawą do uiszczenia należności jest faktura pro forma, która zostanie przesłana w postaci PDF na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
Nieuregulowanie faktury pro forma nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu/konferencji.
Zasady składania rezygnacji zostały określone w regulaminie.

W przypadku złożenia rezygnacji w terminie późniejszym niż 14 dni kalendarzowych przed terminem wydarzenia, organizator zastrzega sobie prawo, zgodnie z regulaminem, do obciążenia zamawiającego pełnymi kosztami udziału w szkoleniu/konferencji.

Terminy

1 kwietnia 2017, Białystok
27 maja 2017, Bydgoszcz

Cennik/kod

przedsprzedaż do 27 maja 2017
99 PLN
brutto (w tym Vat 23%)

Warunki zwolnienia z VAT

Tak - oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych
Nie - udział w szkoleniu nie jest finansowy ze środków publicznych

Uczestnicy

Dane do wystawienia faktury VAT

Firma/Instytucja
Osoba fizyczna

Typ płatności

Przelew po otrzymaniu faktury PRO FORMA
Pay-U
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem serwisu i akceptuję jego treść.