Szkolenie i warsztaty dla przedstawicieli służby zdrowia
Trudne zachowania pacjentów. Metody i techniki postępowania

Co raz częściej mówi się, o agresji ze strony pacjentów, z jaką spotykają się pracownicy służby zdrowia. Niebezpieczne zachowania, wpływają na bezpieczeństwo codziennej pracy personelu szpitali, przychodni czy ratowników medycznych. Odpowiedzią na agresję ze strony pacjentów jest system TERMA.

TERMA jest skrótem od norweskiego „Terapeutyczne podejście do agresji”. System powstał ponad 20 lat temu na oddziale psychiatrii sądowej w Bergen w Norwegii. Wynikał z refleksji dotyczącej nieskuteczności stosowania środków przymusu bezpośredniego i ich negatywnych konsekwencji w pracy terapeutycznej. Głównym założeniem jest działanie proaktywne, prewencyjne - zmierzające do przeciwdziałania wystąpieniu incydentu agresywnego. W Polsce TERMA pojawiła się trzy lata temu. Program szkolenia został dostosowany do polskich warunków. Każdy, kto w swojej pracy ma bezpośredni kontakt z pacjentami, narażony jest na agresję z jego strony.

 

Szkolenie podzielone jest na dwie części:

 • teoretyczną, wprowadzającą w zagadnienia dotyczące zachowań agresywnych i przepisów prawa,
 • praktyczną – zachowania i technik fizycznej samoobrony

Podczas szkolenia dowiecie się Państwo:

 • Czym jest agresja? Jakie są jej granice?
 • Jak postępować z agresywnym pacjentem?
 • Jakie są prawa pacjenta, a jakie prawa ma zagrożony atakiem?
 • Jak obronić się przed fizycznym atakiem?

Szkolenie prowadzone jest przez dr Jakuba Lickiewicza, który w swojej pracy naukowej zajmuje się tematyką agresji wobec personelu medycznego, ale również jest instruktorem samoobrony. Dzięki wszechstronnym umiejętnością prowadzącego, szkolenie obejmuje wszystkie aspekty, mające wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa pracy z agresywnym pacjentem.

ZAPRASZAMY

Wszystkich przedstawicieli branży medycznej, mających na co dzień bezpośredni kontakt z pacjentami, a w szczególności:

 • pracowników oddziałów psychiatrycznych
 • pracowników oddziałów toksykologii
 • pielęgniarek
 • pracowników SOR
 • ratowników medycznych
 • szpitalnych ochroniarzy
 • przedstawicieli MOSP i DPS

Stosowanie środków bezpośredniego przymusu wobec pacjenta, regulowane jest przez przepisy Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego oraz przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania. Szkolenie zostało podzielone na dwie części:

 • teoretyczną – przedstawiającą najistotniejsze przepisy i ich funkcjonowanie w praktyce oraz metody pracy z agresywnym pacjentem,
 • praktyczną – nauka technik fizycznej samoobrony przed agresywnym pacjentem.

Program

9:30-10:00
Rejestracja Uczestników
10:00
Rozpoczęcie szkolenia
Koncepcje agresji i ich wpływ na zachowanie
Zasady komunikacji i deeskalacji agresji
Stawianie granic, które nie powoduje agresji
Aspekty prawne stosowania środków przymusu i przeciwdziałania agresji
Znaczenie pracy zespołowej w postępowaniu z incydentem agresywnym
Ocena ryzyka agresji i narzędzi wykorzystywanych w tym celu
Znaczenie debriefingu w zapobieganiu negatywnym skutkom agresji wobec personelu
Czynniki wpływające na postawy personelu wobec incydentów agresywnych
Środki techniczne stosowane wobec pacjentów
Techniki fizycznego radzenia sobie z agresją oraz efektywnego stosowania środków przymusu bezpośredniego.
17:00
Zakończenie szkolenia i wręczenie certyfikatów
W trakcie szkolenia planowane są 10 minutowe przerwy kawowe oraz 30 minutowa przerwa na lunch

Dzięki szkoleniu zdobędą Państwo wiedzę i umiejętności praktyczne:

 • jak zmniejszać ryzyko zachowań agresywnych
 • w jaki sposób radzić sobie z agresywnym pacjentem
 • techniki fizycznej samoobrony
 • jakie działania obronne są zgodne z prawem
 • wielu innych aspektów podnoszących bezpieczeństwo bezpośredniej pracy z pacjentem

Prelegenci

dr Jakub Lickiewicz
dr psychologii, prawnik, instruktor samoobrony, nauczyciel akademicki na Wydziale Nauk Zdrowiu UJ CM. Jedyny w Polsce instruktorem TERMA, a... więcej

Program szkolenia powiązany jest z najnowszą książką dr Jakuba Lickiewicza, wydaną w PZWL Wydawnictwie Lekarskim „Agresywny pacjent, Metody i techniki postępowania”

          Agresywny pacjent_1 strona okladki1

Miejsce i termin

19 marca 2018 r., Poznań
Hotel Topaz Poznań Centrum
ul. Przemysłowa 34A, 61-579 Poznań
tel.:(61) 833 39 04 lub (61) 833 76 00
e-mail: biuro@hotel-topaz.pl
15 października 2018 r., Warszawa
Golden Floor Plaza
Warszawa, Aleje Jerozolimskie 123a

AGRESYWNY PACJENT. METODY I TECHNIKI POSTĘPOWANIA

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Istnieje również możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego, wyłącznie dla pracowników Państwa placówki. Więcej informacji pod numerem telefonu: 22 695 41 89

Zapraszamy do kontaktu

Podobne wydarzenia:

Konferencja
PRAKTYCZNY KURS EKG - edycje 2018!

Formularz rejestracyjny

Warunki uczestnictwa

Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego oraz akceptacja regulaminu.

Podstawą do uiszczenia należności jest faktura pro forma, która zostanie przesłana w postaci PDF na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

Nieuregulowanie faktury pro forma nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

Zasady składania rezygnacji zostały określone w regulaminie.

W przypadku złożenia rezygnacji w terminie późniejszym niż 14 dni kalendarzowych przed terminem wydarzenia, organizator zastrzega sobie prawo do obciążenia zamawiającego pełnymi kosztami udziału w szkoleniu/konferencji.

Zwolnione z podatku VAT

Zwolnienie z VAT dotyczy usług w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego na podstawie art.43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień i przysługuje Zamawiającym, którzy są podmiotami publicznymi i finansują ze środków publicznych szkolenia swoich pracowników.

Jeśli środki, które Zamawiający przeznacza na udział w szkoleniu, spełniają powyższy warunek, stawka VAT „zw” znajdzie zastosowanie wyłącznie po przesłaniu stosownego oświadczenia, które zostanie wygenerowane po rejestracji uczestników i uzupełnieniu danych płatnika Koszt szkolenia dla tych podmiotów równy jest cenie netto. Dla celów dowodowych płatność przelewem bankowym za szkolenie musi nastąpić z rachunku wskazanej jednostki sektora finansów publicznych.

Pakiet szkoleniowy obejmuje następujące świadczenia:

– udział w sesjach szkoleniowych,
– materiały edukacyjne – książka „Agresywny pacjent. Metody i techniki postępowania„,
– certyfikat uczestnictwa,
– przerwy kawowe oraz obiad.

Termin

15 października 2018 r. 2018, Warszawa

Cennik/kod

od 01 lipca 2018
409 PLN
netto + Vat 23%
(do zapłaty: 503.07 PLN)

Warunki zwolnienia z VAT

Tak - oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych
Nie - udział w szkoleniu nie jest finansowy ze środków publicznych

Uczestnicy

Dane do wystawienia faktury VAT

Firma/Instytucja
Osoba fizyczna

Typ płatności

Przelew po otrzymaniu faktury PRO FORMA
Pay-U