CALL FOR PAPERS już otwarte!

Zapraszamy do zgłaszania tematów wystąpień podczas konferencji Security PWNing Conference 2016. Termin przesyłania propozycji tematów prezentacji upływa 18 lipca 2016  r.  Zgłoszone przez prelegentów i wybrane przez Radę Programową wystąpienia zostaną zaprezentowane podczas drugiego dnia konferencji, tj. 8 listopada.

Zgodnie z tematyką przewodnią konferencji, tematy powinny być związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem informatycznym.

Proponowany zakres zagadnień:

 • bezpieczeństwo aplikacji webowych, desktopowych, serwerowych lub mobilnych,
 • bezpieczeństwo sieci, systemów komputerowych lub innych urządzeń,
 • kryptografia i/lub steganografia,
 • inżynieria wsteczna oprogramowania lub/i sprzętu,
 • socjotechnika,
 • informatyka śledcza,
 • bughunt lub bug bounty.

Zasady wystąpienia na konferencji Security PWNing Conference 2016:

 • czas trwania prezentacji wynosi 45 minut,
 • temat wystąpienia wraz ze streszczeniem powinien zostać wysłany do 18 lipca 2016 r. za pomocą formularza dostępnego na stronie,
 • wyboru tematów prezentacji dokonuje Rada Programowa,
 • prezentacja nie może mieć charakteru marketingowego i promocyjnego,
 • organizatorzy zapewniają prelegentom bezpłatny udział w konferencji oraz nocleg w hotelu 4*.

Dołącz do międzynarodowego grona prelegentów!

CALL FOR PAPERS open now!

Submit your presentation topic proposal for the Security PWNing Conference 2016. The deadline for submissions is 18 July 2016. Presentations accepted by the Programme Board will be delivered on the second day of the conference, which is the 8th of November, 2016.

In keeping with the conference theme, the topics should address the broadly-understood issue of security in IT.

Proposed scope of conference topics:

 • security of web, desktop, server or mobile applications
 • security of networks, computer systems or other devices
 • cryptography and/or steganography
 • reverse engineering – software and/or equipment
 • social engineering
 • computer forensics
 • Bug Hunt or Bug Bounty

Security PWNing Conference 2016 – presentation guidelines:

 • Duration: 45 minutes.
 • The topic of the presentation and a summary should be submitted by 18 July 2016 via our web form.
 • Presentation topics will be selected by the Programme Board.
 • The presentation cannot be of a marketing or promotional nature.
 • Each speaker is provided with free attendance at the conference and accommodation at a 4-star hotel.

Join the international team of speakers at our conference!

Wypełnij formularz / Fill in the form

W przypadku nawiązania kontaktu i pozostawienia danych osobowych ich administratorem jest PZWL Wydawnictwo Lekarskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-460), ul. Gottlieba Daimlera 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych. Podanie danych jest dobrowolne i każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.