CFP 2020 SEC/HACK | Instytut PWN

CALL FOR PAPERS już otwarte!

Zapraszamy do zgłaszania tematów wystąpień podczas konferencji PWNing Online Security & Code 2020. Termin przesyłania propozycji tematów prezentacji na ścieżkę SEC/HACK upływa 31 lipca 2020  r. * Zgłoszone przez prelegentów i wybrane przez Radę Programową wystąpienia zostaną zaprezentowane podczas wirtualnej konferencji, tj. 23-24 listopada. Transmisja odbywać się będzie ze studia w Warszawie (w przypadków prelegentów mieszkających na terenie Polski) oraz zdalnie (w przypadku wystąpień zagranicznych).

Zgodnie z tematyką przewodnią konferencji, tematy powinny być związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem informatycznym.

 

Proponowany zakres zagadnień:

 • bezpieczeństwo aplikacji webowych, desktopowych, serwerowych lub mobilnych,
 • bezpieczeństwo sieci, systemów komputerowych lub innych urządzeń,
 • kryptografia i/lub steganografia,
 • inżynieria wsteczna oprogramowania lub/i sprzętu,
 • socjotechnika,
 • informatyka śledcza,
 • bughunt lub bug bounty.

Podczas rozstrzygania zgłoszeń dodatkowe punkty otrzymają prezentacje zawierające niepublikowane wcześniej wyniki badań nad bezpieczeństwem wysokoprofilowych aplikacji, systemów, algorytmów kryptograficznych itp.

Zasady wystąpienia na konferencji PWNing Online Security & Code 2020:

 • czas trwania prelekcji wynosi 45 minut (na życzenie możemy skrócić prelekcję do 30 minut),
 • zgłoszenie powinno zostać wysłane do 31 lipca2020 r. za pomocą formularza dostępnego na stronie,
 • wyboru tematów prezentacji dokonuje Rada Programowa,
 • prezentacja nie może mieć charakteru marketingowego i promocyjnego,
 • organizatorzy zapewniają prelegentom bezpłatny udział w konferencji oraz dodatkową bezpłatną wejściówkę na konferencję.

Dołącz do międzynarodowego grona prelegentów!

CALL FOR PAPERS open now!

Submit your presentation topic proposal for the PWNing Online Security & Code 2020. The deadline for submissions for presentation topics to the SEC/HACK path is July 31, 2020.* Presentations accepted by the Programme Board will be delivered on the second day of the virtual conference, which is the 23-24th of November, 2020. Transmission will take place from the studio in Warsaw (in case of speakers living in Poland) and remotely (in case of foreign presentations).

In keeping with the conference theme, the topics should address the broadly-understood issue of security in IT.

 

Proposed scope of conference topics:

 • security of web, desktop, server or mobile applications
 • security of networks, computer systems or other devices
 • cryptography and/or steganography
 • reverse engineering – software and/or equipment
 • social engineering
 • computer forensics
 • bug hunt or bug bounty

Presentations that contains never before published  result of researches on security of high profile applications, systems, cryptographic algorithms, etc. will get extra point.

PWNing Online Security & Code 2020 – presentation guidelines:

 • Duration: 45 minutes (we can shorten the duration of the lecture to 30 minutes on the request).
 • The topic of the presentation and a summary should be submitted by 31 July 2020 via our web form.
 • Presentation topics will be selected by the Programme Board.
 • The presentation cannot be of a marketing or promotional nature.
 • Each speaker is provided with free attendance at the conference and extra free conference pass.

Join the international team of speakers at our conference!

Wypełnij formularz / Fill in the form

Czy będzie zawierać demonstracje? / Will the presentation contain demos?

 tak/yes nie/no

W przypadku nawiązania kontaktu i pozostawienia danych osobowych ich administratorem jest PZWL Wydawnictwo Lekarskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-460), ul. Gottlieba Daimlera 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych. Podanie danych jest dobrowolne i każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. / Leaving you personal data, you let PZWL Wydawnictwo Lekarskie Sp.z.o.o. z siedzibą w Warszawie (02-460) ul.Gottlieba Daimlera 2 to process it, in order to contact you. It is voluntary and you have rights to control and edit your data.