• Jak z sukcesem przygotować wniosek o grant?
  Kolejne zmiany w funkcjonowaniu Narodowego Centrum Nauki Nowości w procedurze składania wniosków Zmiany w regulaminach starych konkursó...
 • Innowacyjne terapie w onkologii
  Szanowni Państwo, mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w II edycji konferencji Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa ...
 • Współpraca międzynarodowa w dziedzinie badań – wyzwania wobec nowej perspektywy budżetowej i ustawy 2.0
  Finanse stanowią istotną barierę w rozwoju naukowym, której przezwyciężenie wymaga umiejętnego planowania własnej kariery naukowej oraz ...
 • Szkoły doktorskie, kształcenie doktorantów i procedury awansu naukowego w świetle ustawy 2.0
  Instytut PWN zaprasza na szkolenie  Szkoły doktorskie, kształcenie doktorantów i procedury awansu naukowego w świetle nowych regulacji ...
 • Tworzenie kierunków studiów, realizacja i ewaluacja kształcenia
  Instytut PWN zaprasza na szkolenie  Tworzenie kierunków studiów,  realizacja i ewaluacja kształcenia Ustawa 2.0 swoim wejś...

Zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych – nowe wytyczne

 • 17 listopada 2017

Do konsultacji publicznych trafił niedawno projekt ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Jednym z nowych zapisów będzie zmiana uprawnień personelu medycznego, który może wykonywać szczepienia ochronne.

Nowe brzmienie ustawy umożliwi pielęgniarkom wykonanie badań kwalifikacyjnych u dorosłych pacjentów szczepiących się przeciwko grypie. Pielęgniarki, które spełnią wymogi określone w projekcie nowelizacji, będą uprawnione do przeprowadzania badań kwalifikacyjnych przed przeprowadzeniem szczepienia przeciwko grypie u osób pełnoletnich.

Celem tego rozwiązania jest doprowadzenie do zwiększenia dostępności szczepień ochronnych dla pacjentów, którzy zdecydują się na realizację szczepień nieobowiązkowych.

Ustawa wprowadzi też Narodowy Program Szczepień Ochronnych (NPSO), który zastąpi dotychczasowy Program Szczepień Ochronnych. Zgodnie z zapisem, każde rozszerzenie programu szczepień będzie poddawane pełnej procedurze legislacyjnej. Budżet NPSO przewidziany na zakup szczepionek będzie oscylował w granicach 258 - 320 mln złotych rocznie.

Jest też ważna informacja dla lekarzy – zmniejszy się obciążenie administracyjne związane z wykonaniem szczepienia ochronnego, nowelizacja znosi bowiem obowiązek sporządzenia odrębnego zaświadczenia o wyniku badania kwalifikacyjnego, które będzie częścią dokumentacji medycznej.

Jednocześnie ustawa wprowadza tzw. fundusz kompensacyjny, zasilany środkami wpłacanymi przez firmy zawierające umowy na dostawę szczepionek w ramach Narodowego Programu Szczepień Ochronnych. Z niego będą finansowane świadczenia kompensacyjne dla opiekunów osób, u których po szczepieniu wystąpiły objawy niepożądane powodujące konieczność hospitalizacji pacjenta.

Projekt ustawy wprowadza również tzw. zasób przeciwepidemiczny, który będzie funkcjonować w miejscu dotychczasowej rezerwy przeciwepidemicznej. W jego skład będą wchodzić szczepionki służące do przeprowadzania  tzw. szczepień akcyjnych. Ma to skrócić czas reakcji na pojawiające się zagrożenia epidemiologiczne.

Ustawa nakłada również na lekarzy obowiązek sprawozdawania do powiatowych Sanepidów wyników leczenia gruźlicy. Powstanie dzięki temu baza danych, ułatwiająca lepszą ocenę efektywności programu eradykacji gruźlicy. Dane będą trafiały do Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc.

Źródło: Puls medycyny