• Security PWNing Conference 2018
  Take care of security of information systems and data in your company! Apply to participate in the Security PWNing Conference ...
 • Bezpieczeństwo na uczelniach
  Szanowni Państwo, Instytut PWN od kilku lat realizuje projekty edukacyjne dla środowiska akademickiego. W czerwcu 2016 roku zainaugurowalśmy ...
 • Akademia Czerniaka 2018
  Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w spotkaniach, podczas których na prawdziwych przykładach omówimy możliwe ...
 • Security PWNing Conference 2018
  Bezpieczeństwo IT jest trudnym, a jednocześnie fascynującym zagadnieniem. Nieustannie toczy się walka pomiędzy atakującymi i ...
 • Bezpieczeństwo imprez masowych. Postępowanie na wypadek ataków terrorystycznych
  Czy imprezy organizowane w Polsce są zagrożone atakami terrorystycznymi? W ostatnim czasie coraz częściej mówi się w ...

Zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych – nowe wytyczne

 • 17 listopada 2017

Do konsultacji publicznych trafił niedawno projekt ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Jednym z nowych zapisów będzie zmiana uprawnień personelu medycznego, który może wykonywać szczepienia ochronne.

Nowe brzmienie ustawy umożliwi pielęgniarkom wykonanie badań kwalifikacyjnych u dorosłych pacjentów szczepiących się przeciwko grypie. Pielęgniarki, które spełnią wymogi określone w projekcie nowelizacji, będą uprawnione do przeprowadzania badań kwalifikacyjnych przed przeprowadzeniem szczepienia przeciwko grypie u osób pełnoletnich.

Celem tego rozwiązania jest doprowadzenie do zwiększenia dostępności szczepień ochronnych dla pacjentów, którzy zdecydują się na realizację szczepień nieobowiązkowych.

Ustawa wprowadzi też Narodowy Program Szczepień Ochronnych (NPSO), który zastąpi dotychczasowy Program Szczepień Ochronnych. Zgodnie z zapisem, każde rozszerzenie programu szczepień będzie poddawane pełnej procedurze legislacyjnej. Budżet NPSO przewidziany na zakup szczepionek będzie oscylował w granicach 258 – 320 mln złotych rocznie.

Jest też ważna informacja dla lekarzy – zmniejszy się obciążenie administracyjne związane z wykonaniem szczepienia ochronnego, nowelizacja znosi bowiem obowiązek sporządzenia odrębnego zaświadczenia o wyniku badania kwalifikacyjnego, które będzie częścią dokumentacji medycznej.

Jednocześnie ustawa wprowadza tzw. fundusz kompensacyjny, zasilany środkami wpłacanymi przez firmy zawierające umowy na dostawę szczepionek w ramach Narodowego Programu Szczepień Ochronnych. Z niego będą finansowane świadczenia kompensacyjne dla opiekunów osób, u których po szczepieniu wystąpiły objawy niepożądane powodujące konieczność hospitalizacji pacjenta.

Projekt ustawy wprowadza również tzw. zasób przeciwepidemiczny, który będzie funkcjonować w miejscu dotychczasowej rezerwy przeciwepidemicznej. W jego skład będą wchodzić szczepionki służące do przeprowadzania  tzw. szczepień akcyjnych. Ma to skrócić czas reakcji na pojawiające się zagrożenia epidemiologiczne.

Ustawa nakłada również na lekarzy obowiązek sprawozdawania do powiatowych Sanepidów wyników leczenia gruźlicy. Powstanie dzięki temu baza danych, ułatwiająca lepszą ocenę efektywności programu eradykacji gruźlicy. Dane będą trafiały do Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc.

Źródło: Puls medycyny

Książki
Czasopisma