• Jak z sukcesem przygotować wniosek o grant?
  Kolejne zmiany w funkcjonowaniu Narodowego Centrum Nauki. Nowości w procedurze składania wniosków! Zmiany w regulaminach starych konkursó...
 • Choroby autoimmunizacyjne, autozapalne, niedobory odporności u dzieci i osób dorosłych
  Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy, serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniu organizowanym przez Polskie Towarzystwo Immunologii ...
 • Innowacyjne terapie w onkologii
  Szanowni Państwo, mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w II edycji konferencji Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa ...
 • Szkolenia dla kadry akademickiej
  Wydawnictwo naukowe PWN od blisko 70 lat publikuje podręczniki oraz skrypty naukowe ściśle współpracując z uczelniami. ...
 • PRAKTYCZNY KURS EKG - edycje 2019!
  Jak wygląda prawidłowa technika wykonania i interpretacji badania EKG? zapraszamy na VIII i IX edycję szkolenia Warsztaty poprowadzą ...

Ustawa o zdrowiu dzieci i młodzieży

 • 3 października 2017

Pod koniec września Ministerstwo Zdrowia przedstawiło założenia projektu ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Określono w niej obowiązki lekarzy, lekarzy dentystów, a przede wszystkim pielęgniarek i higienistek szkolnych. Ustawa będzie jeszcze rozpatrywana przez Senat RP.

Celem ustawy z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej jest wprowadzenie rozwiązań służących zintegrowaniu systemu ochrony zdrowia oraz systemu edukacji w zakresie umacniania potencjału zdrowotnego dzieci i młodzieży przez promocję, edukację zdrowotną i profilaktyczną opiekę zdrowotną oraz zapewnienie odpowiedniego wsparcia dzieciom z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą. Oprócz kwestii organizacyjnych, równolegle prowadzone będą prace nad zmianą zakresu i sposobu finansowania stomatologicznych świadczeń gwarantowanych dla dzieci i młodzieży

Co proponuje nam dokument? Profilaktyczną opiekę nad uczniem, jak dotąd, będzie sprawował lekarz POZ. W szkołach będzie to natomiast zadaniem pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania albo higienistki szkolnej. Zostaną jej także powierzone zadania w zakresie koordynowania i monitorowania tej opieki. Pielęgniarka lub higienistka szkolna będzie współpracowała z zespołem POZ (lekarz, pielęgniarka, położna) oraz lekarzem dentystą.

Istotą tej współpracy będzie wzajemne udzielanie porad, przekazywanie informacji o kwestiach dotyczących stanu zdrowia ucznia oraz podejmowanie wspólnych działań w celu zachowania zdrowia i profilaktyki chorób, rozpoznawania i leczenia chorób oraz usprawnienia ucznia. Kluczowym elementem tej współpracy będzie oczywiście kontakt z lekarzem POZ (co ma szczególne znaczenie w przypadku uczniów niepełnosprawnych czy cierpiących na choroby przewlekłe), ważna będzie także współpraca z położną POZ – pod kątem edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia u dziewcząt w okresie dojrzewania.

Ważnym elementem działań będzie także wzmocnienie opieki stomatologicznej nad uczniami. Także i na tym polu kluczową rolę będzie pełniła pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna – jej zadaniem będzie współpraca z lekarzem dentystą, wskazywanie rodzicom możliwości korzystania ze świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii oraz monitorowanie realizacji zaleceń lekarza dentysty. Obowiązkiem dyrektora szkoły będzie natomiast zapewnienie uczniom dostępu do lekarza dentysty w gabinecie szkolnym albo w gabinecie zlokalizowanym poza terenem szkoły, współpracującym ze szkołą.

W ustawie znalazły się m.in. także rozwiązania dotyczące uczniów przewlekle chorych lub niepełnosprawnych. Obejmują one m.in. organizowanie szkoleń dla personelu szkoły, dotyczących sposobów postępowania wobec takich uczniów. Dokument mocno podkreśla także rolę działań edukacyjnych, kierowanych nie tylko do uczniów, ale także do rodziców i nauczycieli.

Źródło: medexpress.pl