Dedykowane szkolenia, przygotowane dla Państwa pracowników

Wydawnictwo naukowe PWN od 65 lat publikuje podręczniki oraz skrypty naukowe, ściśle współpracując z uczelniami. Naszym WSPÓLNYM CELEM jest EDUKACJA!

Chcąc stale zacieśniać naszą współpracę, od kilku lat w ramach Instytutu PWN, realizujemy projekty edukacyjne dla środowiska akademickiego. Łączymy doświadczenie z rzetelną wiedzą, co daje Państwu gwarancję wysokiego poziomu merytorycznego.

INSTYTUT PWN – Blisko 2000 przeszkolonych pracowników akademickich

tematy

Tematyka

Jak z sukcesem przygotować wniosek o grant?
Umiędzynaradawianie badań jako droga do poprawy sytuacji finansowej jednostki
Jak realizować i rozliczać projekty badawcze?
Stosowanie metod ilościowych i jakościowych w badaniach naukowych
Metody statystyczne w weryfikacji hipotez badawczych
Organizacja próby w badaniu i konsekwencje analityczne
Więcej niż slajdy – efektywne prezentacje naukowe
Podstawowa analiza w oprogramowaniu SPSS (wymagane komputery dla uczestników z oprogramowaniem SPSS)
Zaawansowana analiza w oprogramowaniu SPSS (wymagane komputery dla uczestników z oprogramowaniem SPSS)
Spirala przetrwania: jak przetrwać zamach terrorystyczny
Wielowymiarowa analiza porównawcza
Wizualizacja danych wielowymiarowych i zależności między nimi
Artykuł jako źródło sukcesu naukowego - jak pisać skutecznie?
Naukowiec szuka pracy. Metody, narzędzia, skuteczność
Prawo autorskie w działalności uczelni
Organizacja oraz bezpieczeństwo imprez masowych na uczelni

Eksperci

dr Agnieszka Budzyńska
Doktor nauk biologicznych. Brała udział w siedmiu projektach badawczych finansowanych z różnych źródeł, m. in. ze środków Komisji E... więcej
dr Victoria Kamasa
Dr Victoria Kamasa Pracuje na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie współorganizuje naukowe spotkania doktorów i dokto... więcej
Dr Krzysztof Liedel
Doktor w specjalności Zarządzanie Bezpieczeństwem, prawnik, specjalista w zakresie terroryzmu międzynarodowego i jego zwalczania, eksper... więcej
dr Justyna Małkuch-Świtalska
Doktor nauk historycznych, członek ekipy badawczej Université de Lorraine, wykładowca Université de Reims Champagne-Ardenne we Francji.... więcej
Dr hab. Piotr Wasylczyk
Jest adiunktem na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował (najczęściej fizykę) w Warszawie, Uppsali i Amsterdamie, poza Un... więcej
Dr r. pr. Mateusz Dróżdż
Radca prawny, pracownik akademicki, w tym Uczelni Łazarskiego (Katedra Prawa Gospodarczego). Wykładowca programu International Legal Studi... więcej
dr Piotr Siuda
Doktor socjologii; Prodziekan ds. Nauki oraz adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgo... więcej
dr Sylwia Bedyńska
mgr Jakub Jasiński
Doktorant w Katedrze Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, w latach 2006–2009 Prz... więcej
mgr inż. Katarzyna Markiewicz-Śliwa
Kierownik Biura Obsługi Projektów Międzynarodowych w Politechnice Śląskiej, członek Komitetu Sterującego Politechniki Śląskiej, cz... więcej

BNU_okladka_A4_v3_Strona_3

Wycena

Dane zamawiającego

Informacje dotyczące szkolenia:

Elementy szkolenia

 Druk materiałów szkoleniowych Druk certyfikatów Catering - przerwa kawowa Catering lunch

Sala szkoleniowa

 W siedzibie Poza siedzibą