Szkolenia dla bibliotek

W odpowiedzi na potrzebę rozwoju bibliotek i ciągłego podnoszenia kompetencji bibliotekarzy,

Instytut PWN zaprasza na dedykowane szkolenia.

Dzięki kontaktom ze specjalistami rożnych dziedzin przygotujemy program,
którego zakres obejmie każdy aspekt działalności biblioteki.

Propozycje wybranych tematów:
*Promocja czytelnictwa
*Skuteczna promocja biblioteki
*Angażowanie społeczności
*Właściwy dobór literatury
*Zarządzanie biblioteką

Tematyka

DESIGN THINKING
Paulina Milewska
Masz do zaplanowania zmiany w funkcjonowaniu biblioteki?
Szukasz nowych pomysłów na działania?
A może chcesz usprawnić oferowane już usługi?
Zastanawiasz się skąd się wzięła popularność design thinking, ciągle trafiasz na to określenie, ale jeszcze nie do końca rozumiesz fenomen myślenia projektowego?
Sprawdź z czym się wiąże popularne design thinking
i znajdź w tej metodzie coś dla siebie i swojej biblioteki
podczas praktycznych warsztatów!
Zobacz więcej:

www.instytutpwn.pl/designthinking

SZTUKA PREZENTACJI - WARSZTATY
Paulina Milewska
Wybierasz się na konferencję i chcesz ciekawie zaprezentować swój temat?
Potrzebujesz świeżego spojrzenia na wystąpienia publiczne?
Szukasz inspiracji i motywacji do dzielenia się swoimi doświadczeniami z szerszą publicznością?
A może prowadzisz zajęcia i chcesz ulepszyć swoje prezentacje multimedialne i sposób ich przedstawiania?
Dowiedz się czym jest sztuka prezentacji.
Znajdź nowe pomysły na wciągające niczym dobry film wystąpienia publiczne, opowiadaj historie i przekazuj wiedzę.
Prezentuj treści w sposób atrakcyjny dla różnych grup odbiorców.
Zainteresuj słuchaczy, nawet podczas omawiania standardowych bibliotecznych tematów.
Zobacz więcej:

www.instytutpwn.pl/sztukaprezentacji

Bez tytułu

Eksperci

Paulina Milewska
Bibliotekoznawczyni, absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku filologia polska, spec. bibliotekoznawstwo i ... więcej

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Przygotowujemy szkolenia dla bibliotek: akademickich medycznych i publicznych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w organizacji szkoleń i konferencji oraz współpracy z autorytetami w wielu dziedzinach, Instytut PWN sprawnie i rzetelnie przygotowuje programy merytoryczne.

Skontaktuj się z nami i wskaż interesujący Ci zakres tematyczny, a my opracujemy szkolenie dostosowane do Twoich potrzeb!

BNU_okladka_A4_v3_Strona_3

Wycena

Dane zamawiającego

Informacje dotyczące szkolenia:

Elementy szkolenia

 Druk materiałów szkoleniowych Druk certyfikatów Catering - przerwa kawowa Catering lunch

Sala szkoleniowa

 W siedzibie Poza siedzibą

Administratorem danych osobowych jest PZWL Wydawnictwo Lekarskie sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-460), ul. Gottlieba Daimlera 2 („Spółka”). Z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w Spółce można się skontaktować pod adresem: iod@pwn.pl lub korespondencyjnie: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji udostępnianych przez Spółkę produktów lub usług lub marketingu towarów i usług własnych Spółki (w formie papierowej), stanowiącego tzw. prawnie uzasadniony interes Spółki - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących usług lub produktów innych podmiotów – w formie elektronicznej, telefonicznej lub papierowej, w zależności od wyrażonej zgody.
Dane osobowe mogą być przetwarzane, o ile zostanie wyrażona odrębna zgoda, w sposób zautomatyzowany, tj. w formie profilowania. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu, w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. W innych przypadkach dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom uprawnionym wyłącznie na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z produktów/usług Spółki będą przetwarzane na czas umożliwienia nabycia produktu i jego dostarczenia lub przez okres rzeczywistego korzystania z danej usługi, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów i usług Spółki w formie papierowej, czyli na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (co nie wymaga zgody) będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług/dostawę produktów, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości z nich skorzystania.

W przypadku nawiązania kontaktu i pozostawienia danych osobowych ich administratorem jest PZWL Wydawnictwo Lekarskie sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-460), ul. Gottlieba Daimlera 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych. Podanie danych jest dobrowolne i każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.