Szkolenia i warsztaty
dla pracowników uczelni

Wydawnictwo naukowe PWN od blisko 70 lat publikuje podręczniki oraz skrypty naukowe ściśle współpracując z uczelniami. Wieloletnie doświadczenie i znajomość potrzeb pozwalają nam zbudować szeroką ofertę szkoleń, dedykowanych wszystkim przedstawicielom uczelni.  

Instytut PWN

Instytut PWN organizuje szkolenia w formule otwartej i zamkniętej. Umożliwia to nie tylko zdobycie praktycznej wiedzy dla jednego pracownika, ale również zorganizowanie szkolenia pozwalającego przeszkolić kadrę konkretnej uczelni. 

Szkolenia i warsztaty dedykowane są pracownikom naukowym, dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym, administracyjnym oraz wszystkim osobom chcącym rozwijać swoją wiedzę i swoje kompetencje. 

Dlaczego Instytut PWN? 

 • aktualne tematy
 • szeroki zakres tematyczny
 • doświadczeni trenerzy
 • wiarygodna wiedza
 • innowacyjne rozwiązania edukacyjne
 • gwarancja jakości
 • spersonalizowana oferta
 • możliwość realizacji szkolenia na terenie uczelni

Tematyka

KALENDARIUM SZKOLEŃ 2020

GRANTY 

Każdy naukowiec musi choć raz spróbować zdobyć grant. Jak z powodzeniem wypełnić wniosek o dofinansowanie do badań naukowych? Na pytania odpowiadają eksperci PWN.

szkolenia:

STATYSTYKA

Statystyka w badaniach naukowych bywa niezwykle ważna. Stosujesz metody ilościowe i jakościowe? Szkolenia PWN pomogą w zrozumieniu wielowymiarowych analiz porównawczych.

szkolenia:

BEZPIECZEŃSTWO

Zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie imprezy masowej na uczelni leży w obowiązku władz instytucji. Wiedza dotycząca zachowań w czasie niebezpiecznych sytuacji jest absolutną koniecznością dyktowaną czasami, w których żyjemy.

szkolenia:

Eksperci

dr hab. Piotr Siuda
Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o mediach; profesor w Instytucie Komunikacji Społecznej i Mediów Uniwersytetu Kazimi... więcej
Beata Michalska-Dominiak
Doświadczony moderator design thinking, praktyk z bogatym doświadczeniem w prowadzeniu i kierowaniu projektami oraz wsparciu procesów tra... więcej
dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca
Badaczka i nauczycielka retoryki. Adiunkt w Instytucie Polonistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się retoryką w komunik... więcej
Dr hab. Piotr Wasylczyk
Jest adiunktem na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował (najczęściej fizykę) w Warszawie, Uppsali i Amsterdamie, poza Un... więcej
Robert Kozak
Doradca wysokiej kadry menedżerskiej z zakresu skutecznego przywództwa, komunikacji, zarządzania zmianą, tworzenia i wdrażania strategi... więcej
mgr Jakub Jasiński
Doktorant w Katedrze Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, w latach 2006–2009 Prz... więcej
Katarzyna Szczepkowska-Szcześniak
Mgr pedagogiki specjalnej, studia podyplomowe: Coaching profesjonalny, Zarządzanie talentami i wiedzą, Socjoterapia z te... więcej
dr Agnieszka Budzyńska
Doktor nauk biologicznych. Brała udział w siedmiu projektach badawczych finansowanych z różnych źródeł, m. in. ze środków Komisji E... więcej
dr Victoria Kamasa
Dr Victoria Kamasa Pracuje na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie współorganizuje naukowe spotkania doktorów i dokto... więcej
Dr Krzysztof Liedel
Doktor w specjalności Zarządzanie Bezpieczeństwem, prawnik, specjalista w zakresie terroryzmu międzynarodowego i jego zwalczania, eksper... więcej
Dr r. pr. Mateusz Dróżdż
Radca prawny, pracownik akademicki, w tym Uczelni Łazarskiego (Katedra Prawa Gospodarczego). Wykładowca programu International Legal Studi... więcej
mgr inż. Katarzyna Markiewicz-Śliwa
Kierownik Biura Obsługi Projektów Międzynarodowych w Politechnice Śląskiej, członek Komitetu Sterującego Politechniki... więcej
dr Sylwia Bedyńska
Psycholog, dyrektor Instytutu Podstaw Psychologii na Uniwersytecie SWPS,  koordynator modułu „Metodologia ze statystyką…”. Swoje... więcej
mec. Marcin Chałupka
Kierownik Działu Organizacyjno-Legislacyjnego Politechniki Łódzkiej, radca prawny Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Ekspert Ośrodka Bad... więcej
Grażyna Maszniew
Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego oraz Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych i Administracji Państwowej U... więcej
dr hab. inż. Michał Krzyżaniak
Indeks Hirscha 14, ilość publikacji w bazie Web of Science 42, suma cytowań bez autocytowań 303.
dr hab. Szymon Walczak
Od 03.2015 do 09.2018 koordynator dyscyplin Narodowego Centrum Nauki. Realizował projekty naukowe finansowane ze środków MNiSW oraz eduka... więcej
dr Dominika Narożna
adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (WNPiD UAM). Absolwenta tej uczelni, a ... więcej

Klienci

 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Instytut Rozwoju Miast w Krakowie
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Świętokrzyska 
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • UMCS w Lublinie
 • AWF we Wrocławiu

Kontakt

Chcesz zorganizować szkolenie dedykowane zamkniętej grupie? Skontaktuj się z nami. Przygotujemy bezpłatną wycenę uwzględniając wszystkie założenia.

(22) 695 43 02
karolina.pawlak@pwn.pl

Grupa PWN
ul. G. Daimlera 2
00-460 Warszawa

Instytut PWN

www.instytutpwn.pl

Podobne wydarzenia:

SZKOLENIE
Szkolenia dla bibliotek
Warsztaty
Design Thinking na uczelni
Szkolenie
Scopus i Web of Science - jak publikować efektywnie w naukach ścisłych?