Szkolenia dla kadry akademickiej

Wydawnictwo naukowe PWN od 65 lat publikuje podręczniki oraz skrypty naukowe, ściśle współpracując z uczelniami.

Wieloletnie doświadczenie i znajomość potrzeb pozwalają nam na zbudowanie szerokiej oferty szkoleń, dedykowanej wszystkim przedstawicielom uczelni. Wyróżniają nas:

2018-03-20_11h39_02

Naszym WSPÓLNYM CELEM jest EDUKACJA!

Zapraszamy do zapoznania się
z programami wybranych szkoleń

Jeśli na liście nie ma interesującego dla Państwa tematu, prosimy o kontakt – przygotujemy program szkolenia, zgodnie w podanymi wytycznymi

Tematyka

Jak z sukcesem przygotować wniosek o grant?

b16e8cac-1fe5-4d77-b4ee-149d3f763402

Umiędzynaradawianie badań jako droga do poprawy sytuacji finansowej jednostki

geld

Jak realizować i rozliczać projekty badawcze?

Business woman signing contract

Stosowanie metod ilościowych i jakościowych w badaniach naukowych

diagram digital

Metody statystyczne w weryfikacji hipotez badawczych

diagram digital

Więcej niż slajdy – efektywne prezentacje naukowe

shutterstock_225899374

Design thinking

Human brain is made of multi-colored wooden blocks.

Artykuł jako źródło sukcesu naukowego - jak pisać skutecznie?

Publications

Naukowiec szuka pracy. Metody, narzędzia, skuteczność

iStock_000014145791Medium

Prawo autorskie w działalności uczelni

Fotolia_53630571_Subscription_Monthly_XXL

Przyznawanie pomocy materialnej na uczelni

Money saving for education fee or school free in the glass bottle with book and pen on blue background in pastel color effect. Money saving concept.

Organizacja oraz bezpieczeństwo imprez masowych na uczelni

C

Debaty i negocjacje, czyli retoryka i erystyka w praktyce

débat réunion d'équipe au travail

Innowacyjne metody dydaktyczne

Print

Eksperci

dr Sylwia Bedyńska
dr Agnieszka Budzyńska
Doktor nauk biologicznych. Brała udział w siedmiu projektach badawczych finansowanych z różnych źródeł, m. in. ze środków Komisji E... więcej
Dr r. pr. Mateusz Dróżdż
Radca prawny, pracownik akademicki, w tym Uczelni Łazarskiego (Katedra Prawa Gospodarczego). Wykładowca programu International Legal Studi... więcej
mgr Jakub Jasiński
Doktorant w Katedrze Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, w latach 2006–2009 Prz... więcej
dr Victoria Kamasa
Dr Victoria Kamasa Pracuje na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie współorganizuje naukowe spotkania doktorów i dokto... więcej
Dr Krzysztof Liedel
Doktor w specjalności Zarządzanie Bezpieczeństwem, prawnik, specjalista w zakresie terroryzmu międzynarodowego i jego zwalczania, eksper... więcej
dr Justyna Małkuch-Świtalska
Doktor nauk historycznych, członek ekipy badawczej Université de Lorraine, wykładowca Université de Reims Champagne-Ardenne we Francji.... więcej
mgr inż. Katarzyna Markiewicz-Śliwa
Kierownik Biura Obsługi Projektów Międzynarodowych w Politechnice Śląskiej, członek Komitetu Sterującego Politechniki Śląskiej, cz... więcej
dr Piotr Siuda
Doktor socjologii; Prodziekan ds. Nauki oraz adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgo... więcej
Dr hab. Piotr Wasylczyk
Jest adiunktem na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował (najczęściej fizykę) w Warszawie, Uppsali i Amsterdamie, poza Un... więcej

Wycena

Dane zamawiającego

Informacje dotyczące szkolenia:

Elementy szkolenia

 Druk materiałów szkoleniowych Druk certyfikatów Catering - przerwa kawowa Catering lunch

Sala szkoleniowa

 W siedzibie Poza siedzibą

Administratorem danych osobowych jest PZWL Wydawnictwo Lekarskie sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-460), ul. Gottlieba Daimlera 2 („Spółka”). Z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w Spółce można się skontaktować pod adresem: iod@pwn.pl lub korespondencyjnie: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji udostępnianych przez Spółkę produktów lub usług lub marketingu towarów i usług własnych Spółki (w formie papierowej), stanowiącego tzw. prawnie uzasadniony interes Spółki - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących usług lub produktów innych podmiotów – w formie elektronicznej, telefonicznej lub papierowej, w zależności od wyrażonej zgody.
Dane osobowe mogą być przetwarzane, o ile zostanie wyrażona odrębna zgoda, w sposób zautomatyzowany, tj. w formie profilowania. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu, w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. W innych przypadkach dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom uprawnionym wyłącznie na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z produktów/usług Spółki będą przetwarzane na czas umożliwienia nabycia produktu i jego dostarczenia lub przez okres rzeczywistego korzystania z danej usługi, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów i usług Spółki w formie papierowej, czyli na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (co nie wymaga zgody) będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług/dostawę produktów, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości z nich skorzystania.

W przypadku nawiązania kontaktu i pozostawienia danych osobowych ich administratorem jest PZWL Wydawnictwo Lekarskie sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-460), ul. Gottlieba Daimlera 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych. Podanie danych jest dobrowolne i każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.