Szkolenia i warsztaty
dla kadry akademickiej 

Wydawnictwo naukowe PWN od blisko 70 lat publikuje podręczniki oraz skrypty naukowe ściśle współpracując z uczelniami. Wieloletnie doświadczenie i znajomość potrzeb pozwalają nam zbudować szeroką ofertę szkoleń, dedykowanych wszystkim przedstawicielom uczelni.  

Instytut PWN

Instytut PWN organizuje szkolenia w formule otwartej i zamkniętej. Umożliwia to nie tylko zdobycie praktycznej wiedzy dla jednego pracownika, ale również zorganizowanie szkolenia pozwalającego przeszkolić kadrę konkretnej uczelni. 

Szkolenia i warsztaty dedykowane są pracownikom naukowym, dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym, administracyjnym oraz wszystkim osobom chcącym rozwijać swoją wiedzę i swoje kompetencje. 

Dlaczego Instytut PWN? 

 • aktualne tematy
 • szeroki zakres tematyczny
 • doświadczeni trenerzy
 • wiarygodna wiedza
 • innowacyjne rozwiązania edukacyjne
 • gwarancja jakości
 • spersonalizowana oferta
 • możliwość realizacji szkolenia na terenie uczelni

Tematyka

GRANTY 

Każdy naukowiec musi choć raz spróbować zdobyć grant. Jak z powodzeniem wypełnić wniosek o dofinansowanie do badań naukowych? Na pytania odpowiadają eksperci PWN.

szkolenia:

USTAWA 2.0

Nowe regulacje prawne w szkolnictwie wyższym dyktowane ustawą 2.0 wprowadzają wiele istotnych zmian mających wpływ na działalność uczelni. Sprawdź jak radzić sobie z nowymi przepisami i jak skutecznie zarządzać zmianą.

szkolenia:

STATYSTYKA

Statystyka w badaniach naukowych bywa niezwykle ważna. Stosujesz metody ilościowe i jakościowe? Szkolenia PWN pomogą w zrozumieniu wielowymiarowych analiz porównawczych.

szkolenia:

BEZPIECZEŃSTWO

Zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie imprezy masowej na uczelni leży w obowiązku władz instytucji. Wiedza dotycząca zachowań w czasie niebezpiecznych sytuacji jest absolutną koniecznością dyktowaną czasami, w których żyjemy.

szkolenia:

Eksperci

dr Piotr Siuda
Doktor socjologii; Prodziekan ds. Nauki oraz adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgo... więcej
Beata Michalska-Dominiak
Doświadczony moderator design thinking, praktyk z bogatym doświadczeniem w prowadzeniu i kierowaniu projektami oraz wsparciu procesów tra... więcej
dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca
Badaczka i nauczycielka retoryki. Adiunkt w Instytucie Polonistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się retoryką w komunik... więcej
Dr hab. Piotr Wasylczyk
Jest adiunktem na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował (najczęściej fizykę) w Warszawie, Uppsali i Amsterdamie, poza Un... więcej
Robert Kozak
Doradca wysokiej kadry menedżerskiej z zakresu skutecznego przywództwa, komunikacji, zarządzania zmianą, tworzenia i wdrażania strategi... więcej
dr Michał Ścibor-Rylski
Doktor psychologii, nauczyciel akademicki (badania marketingowe, metodologia badań naukowych i statystyka, zastosowanie SPSS w analizie sta... więcej
mgr Jakub Jasiński
Doktorant w Katedrze Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, w latach 2006–2009 Prz... więcej
Katarzyna Szczepkowska-Szcześniak
Mgr pedagogiki specjalnej, studia podyplomowe: Coaching profesjonalny, Zarządzanie talentami i wiedzą, Socjoterapia z te... więcej
dr Agnieszka Budzyńska
Doktor nauk biologicznych. Brała udział w siedmiu projektach badawczych finansowanych z różnych źródeł, m. in. ze środków Komisji E... więcej
dr Victoria Kamasa
Dr Victoria Kamasa Pracuje na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie współorganizuje naukowe spotkania doktorów i dokto... więcej
dr Justyna Małkuch-Świtalska
Doktor nauk historycznych, członek ekipy badawczej Université de Lorraine, wykładowca Université de Reims Champagne-Ardenne we Francji.... więcej
Dr Krzysztof Liedel
Doktor w specjalności Zarządzanie Bezpieczeństwem, prawnik, specjalista w zakresie terroryzmu międzynarodowego i jego zwalczania, eksper... więcej
Dr r. pr. Mateusz Dróżdż
Radca prawny, pracownik akademicki, w tym Uczelni Łazarskiego (Katedra Prawa Gospodarczego). Wykładowca programu International Legal Studi... więcej
Dariusz Urbański
Jest radcą prawnym specjalizującym się w prawie własności intelektualnej. Przez wiele lat pracował w Ministerstwie Kultury i Dziedzict... więcej
mgr inż. Katarzyna Markiewicz-Śliwa
Kierownik Biura Obsługi Projektów Międzynarodowych w Politechnice Śląskiej, członek Komitetu Sterującego Politechniki... więcej

Zaufali nam

 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Instytut Rozwoju Miast w Krakowie
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Świętokrzyska 
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • UMCS w Lublinie
 • AWF we Wrocławiu

Kontakt

(22) 695 40 94
konferencje@instytutpwn.pl
Grupa PWN
ul. G. Daimlera 2
00-460 Warszawa
Instytut PWN
www.instytutpwn.pl

Wycena

Dane zamawiającego

Informacje dotyczące szkolenia:

Elementy szkolenia

 Druk materiałów szkoleniowych Druk certyfikatów Catering - przerwa kawowa Catering lunch

Sala szkoleniowa

 W siedzibie Poza siedzibą

Administratorem danych osobowych jest PZWL Wydawnictwo Lekarskie sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-460), ul. Gottlieba Daimlera 2 („Spółka”). Z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w Spółce można się skontaktować pod adresem: iod@pwn.pl lub korespondencyjnie: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji udostępnianych przez Spółkę produktów lub usług lub marketingu towarów i usług własnych Spółki (w formie papierowej), stanowiącego tzw. prawnie uzasadniony interes Spółki - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących usług lub produktów innych podmiotów – w formie elektronicznej, telefonicznej lub papierowej, w zależności od wyrażonej zgody.
Dane osobowe mogą być przetwarzane, o ile zostanie wyrażona odrębna zgoda, w sposób zautomatyzowany, tj. w formie profilowania. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu, w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. W innych przypadkach dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom uprawnionym wyłącznie na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z produktów/usług Spółki będą przetwarzane na czas umożliwienia nabycia produktu i jego dostarczenia lub przez okres rzeczywistego korzystania z danej usługi, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów i usług Spółki w formie papierowej, czyli na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (co nie wymaga zgody) będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług/dostawę produktów, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości z nich skorzystania.

W przypadku nawiązania kontaktu i pozostawienia danych osobowych ich administratorem jest PZWL Wydawnictwo Lekarskie sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-460), ul. Gottlieba Daimlera 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych. Podanie danych jest dobrowolne i każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.