• Jak z sukcesem przygotować wniosek o grant?
  Kolejne zmiany w funkcjonowaniu Narodowego Centrum Nauki Nowości w procedurze składania wniosków Zmiany w regulaminach starych konkursó...
 • Innowacyjne terapie w onkologii
  Szanowni Państwo, mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w II edycji konferencji Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa ...
 • Współpraca międzynarodowa w dziedzinie badań – wyzwania wobec nowej perspektywy budżetowej i ustawy 2.0
  Finanse stanowią istotną barierę w rozwoju naukowym, której przezwyciężenie wymaga umiejętnego planowania własnej kariery naukowej oraz ...
 • Szkoły doktorskie, kształcenie doktorantów i procedury awansu naukowego w świetle ustawy 2.0
  Instytut PWN zaprasza na szkolenie  Szkoły doktorskie, kształcenie doktorantów i procedury awansu naukowego w świetle nowych regulacji ...
 • Tworzenie kierunków studiów, realizacja i ewaluacja kształcenia
  Instytut PWN zaprasza na szkolenie  Tworzenie kierunków studiów,  realizacja i ewaluacja kształcenia Ustawa 2.0 swoim wejś...

Powstała Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków

 • 20 lipca 2017

Na początku lipca powołana została Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków KOWAL. Jej celem jest stworzenie i wdrożenie informatycznego systemu kontroli autentyczności produktów leczniczych. Podobne organizacje powstaną we wszystkich krajach unijnych.

 

Obowiązek utworzenia wspomnianej organizacji wynika z dyrektywy unijnej 2011/62/EU (tzw. Dyrektywy fałszywkowej) i implementującej ją do polskiego prawa ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2015 r.) oraz aktów wykonawczych do dyrektywy.

W ostatnich latach coraz większym problemem staje się fałszowane produktów leczniczych – z danych Światowej Organizacji zdrowia wynika, że nawet 1% leków sprzedawanych w krajach rozwiniętych może być sfałszowanych. Bardzo źle przedstawia się także rynek internetowy – problem dotyczy nawet 50% leków sprzedawanych przez internet. Zjawisko nasila się z każdym rokiem.

Wprowadzenie Dyrektywy fałszywkowej i utworzenie krajowych organizacji oraz systemów informatycznych, podłączonych do wspólnego centrum zarządzania, ma zapewnić bezpieczeństwo pacjentom na terenie całej Unii Europejskiej. Działania pomogą również w kontroli nad obrotem leków. Dyrektywa fałszywkowa wprowadza obowiązek dodatkowego zabezpieczania opakowań leków przez producentów. Każde opakowanie będzie wyposażone w kod, który dzięki systemowi weryfikacji autentyczności produktów leczniczych zostanie sprawdzony pod kątem autentyczności przed wydaniem pacjentowi preparatu.

Krajową Organizację Weryfikacji Autentyczności Leków powołały cztery organizacje: Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego (PZPPF), Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Stowarzyszenie Importerów Równoległych Produktów Leczniczych (SIRPL) oraz Naczelna Izba Aptekarska (NIA).

Źródło: informacja prasowa Expert PR