• Zadania pielęgniarki i położnej w terapii cukrzycy
  Cukrzyca to jeden z najpoważniejszych problemów współczesnej medycyny Prewencja i terapia cukrzycy ulega dynamicznym przeobrażeniom Liczba ...
 • Dermatologia Premium plus 2017
  Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do udziału w III edycji ogólnopolskiej konferencji Dermatologia Premium Plus, która odbę...
 • Szkolenia dla branży akademickiej
  Wydawnictwo naukowe PWN od 65 lat publikuje podręczniki oraz skrypty naukowe, ściśle współpracując z uczelniami. Naszym ...
 • MĘŻCZYZNA 3.0
  Weź udział w wykładzie Profesora Philipa Zimbardo! – JUŻ W PAŹDZIERNIKU W WARSZAWIE - Philip Zimbardo bije na alarm: ...
 • Agresywny pacjent. Metody i techniki postępowania
  Co raz częściej mówi się, o agresji ze strony pacjentów, z jaką spotykają się pracownicy służ...

Powstała Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków

 • 20 lipca 2017

Na początku lipca powołana została Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków KOWAL. Jej celem jest stworzenie i wdrożenie informatycznego systemu kontroli autentyczności produktów leczniczych. Podobne organizacje powstaną we wszystkich krajach unijnych.

 

Obowiązek utworzenia wspomnianej organizacji wynika z dyrektywy unijnej 2011/62/EU (tzw. Dyrektywy fałszywkowej) i implementującej ją do polskiego prawa ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2015 r.) oraz aktów wykonawczych do dyrektywy.

W ostatnich latach coraz większym problemem staje się fałszowane produktów leczniczych – z danych Światowej Organizacji zdrowia wynika, że nawet 1% leków sprzedawanych w krajach rozwiniętych może być sfałszowanych. Bardzo źle przedstawia się także rynek internetowy – problem dotyczy nawet 50% leków sprzedawanych przez internet. Zjawisko nasila się z każdym rokiem.

Wprowadzenie Dyrektywy fałszywkowej i utworzenie krajowych organizacji oraz systemów informatycznych, podłączonych do wspólnego centrum zarządzania, ma zapewnić bezpieczeństwo pacjentom na terenie całej Unii Europejskiej. Działania pomogą również w kontroli nad obrotem leków. Dyrektywa fałszywkowa wprowadza obowiązek dodatkowego zabezpieczania opakowań leków przez producentów. Każde opakowanie będzie wyposażone w kod, który dzięki systemowi weryfikacji autentyczności produktów leczniczych zostanie sprawdzony pod kątem autentyczności przed wydaniem pacjentowi preparatu.

Krajową Organizację Weryfikacji Autentyczności Leków powołały cztery organizacje: Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego (PZPPF), Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Stowarzyszenie Importerów Równoległych Produktów Leczniczych (SIRPL) oraz Naczelna Izba Aptekarska (NIA).

Źródło: informacja prasowa Expert PR

 

 

Książki
Czasopisma