• Szkolenia dla kadry akademickiej
    Wydawnictwo naukowe PWN od blisko 70 lat publikuje podręczniki oraz skrypty naukowe ściśle współpracując z uczelniami. ...
  • Szkolenia dla bibliotek
    W odpowiedzi na potrzebę rozwoju bibliotek i ciągłego podnoszenia kompetencji bibliotekarzy, Instytut PWN zaprasza na dedykowane szkolenia. Dzię...

Opieka medyczna w każdej szkole?

  • 5 września 2017

Jak zapowiedziała premier Beata Szydło podczas ogólnopolskiej inauguracji roku szkolnego 2017/2018, jedną z najważniejszych zmian w szkolnictwie będzie powrót pełnej opieki medycznej.

Wstępne założenia reformy medycyny szkolnej ogłoszone zostały już w czerwcu. Jak podkreśla wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, ministerstwo chce wypracować takie rozwiązania, by opieka gwarantowała m.in. monitorowanie działań na rzecz poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży.

Jak wygląda rzeczywistość? W wielu placówkach edukacyjnych nie ma nawet gabinetu dla szkolnej pielęgniarki – na 27 tys. szkół ma je 16-17 tys. Bardzo często pielęgniarka przychodzi do szkoły np. raz w tygodniu.

Zgodnie z obecnymi deklaracjami ministerstwa, zadaniem pielęgniarki byłoby monitorowanie potrzeb zdrowotnych uczniów, współpraca z innymi pracownikami szkoły – np. z pracownikami stołówki w zakresie zdrowego odżywiania, z nauczycielami (np. WF – w zakresie zalecanej aktywności fizycznej), z pedagogiem szkolnym. W zakres ich obowiązków wchodziłoby także uzupełnianie bilansów prowadzonych w placówkach Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Byłyby także w stałym kontakcie z rodzicami i placówkami ochrony zdrowia. Ministerstwo ma też pomysł na zmianę finansowania pracy szkolnych pielęgniarek, tak aby mogły one bywać w szkołach codziennie lub co drugi dzień – wtedy będą mogły zająć się działaniami profilaktycznymi, np. w zakresie wad postawy.

Powrócić ma także opieka stomatologiczna. Jak podkreśla resort, w większych szkołach mają powstać na nowo gabinety stomatologiczne. Planowane jest także zwiększenie dostępności opieki stomatologicznej w poradniach, a tam, gdzie szkoły są zbyt małe, żeby znalazł się w nich gabinet, z opieką dentystyczną pospieszą dentobusy – początkowo jeden na województwo. Realizacja programu, który pozwoli na utworzenie i wyposażenie gabinetów, przewidziana jest na pięć lat.

Zarówno gabinety zdrowotne, jak i stomatologiczne, oprócz pozostałych zadań, będą zajmowały się także szeroko pojętą profilaktyką i edukacją zdrowotną.

Źródło: Medexpress

Książki
Czasopisma