• Szkolenia dla kadry akademickiej
    Wydawnictwo naukowe PWN od blisko 70 lat publikuje podręczniki oraz skrypty naukowe ściśle współpracując z uczelniami. ...
  • Szkolenia dla bibliotek
    W odpowiedzi na potrzebę rozwoju bibliotek i ciągłego podnoszenia kompetencji bibliotekarzy, Instytut PWN zaprasza na dedykowane szkolenia. Dzię...

Neuromodulacja krzyżowa świadczeniem gwarantowanym

  • 27 kwietnia 2018

Neuromodulacja krzyżowa będzie wkrótce świadczeniem gwarantowanym. To doskonała wiadomość, na którą pacjenci czekali wiele lat.

Wniosek o poszerzenie katalogu świadczeń gwarantowanych o procedurę neuromodulacji krzyżowej został złożony przez pacjentów ze Stowarzyszenia UroConti już w styczniu 2011 roku. Dążenia pacjentów do uzyskania dostępu do tego świadczenia poparł ówczesny konsultant krajowy ds. urologii, profesor Andrzej Borówka. Trzy lata później, w roku 2014, Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych (dziś AOTMiT) rekomendował zakwalifikowanie neuromodulacji krzyżowej w leczeniu nadreaktywności pęcherza moczowego oraz niedoczynności mięśnia wypieracza u dorosłych pacjentów po niepowodzeniu terapii standardowej. Temat podjęty został ponownie w grudniu 2017 roku, kiedy Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, wśród których znalazła się między innymi neuromodulacja krzyżowa.

W uzasadnieniu decyzji ministerstwa można przeczytać, że wprowadzenie neuromodulacji krzyżowej jako świadczenia gwarantowanego, jest zasadne z klinicznego i ekonomicznego punktu widzenia, a dowody naukowe potwierdziły użyteczność tej metody jako opcji terapeutycznej w leczeniu zaburzeń czynności dolnych dróg moczowych. Wykazały one również znaczącą poprawę jakości życia pacjentów.

Neuromodulacja będzie dostępna na oddziałach urologii oraz ginekologii i położnictwa.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego zostało skierowane do publikacji w dniu 17 kwietnia br.

Książki
Czasopisma