• Szkolenia dla kadry akademickiej
  Wydawnictwo naukowe PWN od 65 lat publikuje podręczniki oraz skrypty naukowe, ściśle współpracując z uczelniami. Wieloletnie ...
 • Akademia Raka Piersi 2018
  Szanowni Państwo, jesteśmy świadkami dynamicznych zmian w podejściu do leczenia wczesnego i rozsianego raka piersi w zakresie ...
 • Trudne zachowania pacjentów. Metody i techniki postępowania
  Co raz częściej mówi się, o agresji ze strony pacjentów, z jaką spotykają się pracownicy służ...
 • Dermatologia Premium plus 2018
  Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy, serdecznie zapraszamy do udziału w IV edycji ogólnopolskiej konferencji Dermatologia ...
 • Konstrukcje Budowlane 2018
  Praktyczna konferencja dla inżynierów budownictwa Czołowe spotkanie przeznaczone dla polskiej branży budowlanej Zapraszamy Państwa do ...

NCN- nowy harmonogram konkursów oraz nowe rodzaje grantów

 • 1 czerwca 2016

Jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie do oferty NCN nowego konkursu o nazwie SONATINA, stanowiącego kontynuację programu Iuventus Plus, prowadzonego dotychczas w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Decyzją ministra program ten został przekazany do dalszej realizacji w Narodowym Centrum Nauki.

SONATINA to propozycja dla naukowców do 3 lat po doktoracie. Oprócz możliwości realizacji projektu badawczego zakłada również odbycie stażu w najlepszych zagranicznych ośrodkach naukowych.

NCN zapowiedziało jednocześnie, że W 2016 i 2017 r. konkurs FUGA zostanie zawieszony. FUGA była konkursem na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. NCN zamiast tego w 2016 r. zorganizuje dwukrotnie konkurs SONATA BIS – 15 czerwca oraz 15 grudnia.

Również w grudniu 2016 r. po raz pierwszy zostanie ogłoszona UWERTURA – konkurs na staże w zespołach naukowych realizujących badania ze środków Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) w ramach Fellowship to visit ERC grantee. Jest to propozycja dla naukowców prowadzących projekty badawcze o wysokim potencjale naukowym, mająca na celu zwiększenie wskaźnika sukcesu polskich naukowców ubiegających się o granty ERC.

15 czerwca 2017 r. po raz trzeci zostanie ogłoszony (realizowany we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju) konkurs TANGO na projekty zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników.

 Aktualny harmonogram konkursów na lata 2016-2017 znajduje się na stronie NCN>>>

 

 

Książki
Czasopisma