• Jak z sukcesem przygotować wniosek o grant?
  Kolejne zmiany w funkcjonowaniu Narodowego Centrum Nauki Nowości w procedurze składania wniosków Zmiany w regulaminach starych konkursó...
 • Innowacyjne terapie w onkologii
  Szanowni Państwo, mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w II edycji konferencji Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa ...
 • Współpraca międzynarodowa w dziedzinie badań – wyzwania wobec nowej perspektywy budżetowej i ustawy 2.0
  Finanse stanowią istotną barierę w rozwoju naukowym, której przezwyciężenie wymaga umiejętnego planowania własnej kariery naukowej oraz ...
 • Szkoły doktorskie, kształcenie doktorantów i procedury awansu naukowego w świetle ustawy 2.0
  Instytut PWN zaprasza na szkolenie  Szkoły doktorskie, kształcenie doktorantów i procedury awansu naukowego w świetle nowych regulacji ...
 • Tworzenie kierunków studiów, realizacja i ewaluacja kształcenia
  Instytut PWN zaprasza na szkolenie  Tworzenie kierunków studiów,  realizacja i ewaluacja kształcenia Ustawa 2.0 swoim wejś...

Liczba dzieci nie karmionych piersią wciąż wysoka – raport UNICEF

 • 15 maja 2018

Nadal wysoka jest liczba dzieci, które nie są karmione piersią, szczególnie w krajach najbogatszych – informuje UNICEF w najnowszym raporcie. 1 na 5 dzieci w krajach bogatych i 1 na 25 dzieci w krajach ubogich oraz średniozamożnych nie jest karmionych piersią. Ogółem, na całym świecie co roku liczba ta wynosi około 7,6 mln.

Badania wskazują, że mleko matki ratuje życie dzieci, chroni je przed chorobami śmiertelnymi, ułatwia osiąganie lepszych wyników w nauce i wyższego ilorazu inteligencji. Mimo tego, 21 proc. dzieci w krajach o wysokich dochodach nie jest karmionych piersią. W krajach średniozamożnych i o niskich dochodach ten wskaźnik wynosi 4 proc. Tymczasem karmienie piersią to najlepszy prezent, jaki każda matka może dać swojemu dziecku, a także sobie samej, podkreśla Shahida Azfar, Zastępca Dyrektora Generalnego UNICEF.

Niepokojące statystyki

Odsetek niemowląt, które choć raz były karmione piersią, jest o wiele wyższy w krajach ubogich i średniozamożnych, takich jak Bhutan (99 proc.), Madagaskar (99 proc.) i Peru (99 proc.) niż w krajach takich jak Irlandia (55 proc.), Stany Zjednoczone (74 proc.) czy Hiszpania (77 proc.). Łącznie 2,6 miliona dzieci w krajach bogatych nigdy nie było karmionych piersią. Ponad 1/3 z nich urodziła się w Stanach Zjednoczonych.

Jak pokazują dane, w krajach ubogich i średniozamożnych czas karmienia piersią jest zależny od wysokości dochodów rodziny. Dzieci z najuboższych rodzin w wieku dwóch lat są 1,5 raza częściej karmione piersią niż dzieci z rodzin najbogatszych. Największe rozbieżności występują w krajach Afryki Zachodniej i Środkowej, Ameryki Południowej i na Karaibach, gdzie dzieci z najuboższych rodzin są niemal dwa razy częściej karmione piersią niż dzieci z rodzin bogatych.

Zamożne matki żyjące w krajach ubogich mniej chętnie karmią piersią. Odwrotnie, co paradoksalne, jest w krajach bogatych. Tam to właśnie kobiety o niskim dochodzie najrzadziej karmią piersią, mówi Shahida Azar. Te dane wyraźnie pokazują, że niezależnie od poziomu rozwoju, państwa nie dostarczają matkom odpowiednich informacji i nie zapewniają wsparcia w karmieniu piersią.

Promocja naturalnego karmienia

Czynniki prowadzące do wyższych wskaźników karmienia piersią są różne. Kraje takie jak Indie i Wietnam wdrożyły politykę ochrony i promowania karmienia piersią. Z kolei Turkmenistan ma bardzo wysoki odsetek kobiet rodzących dzieci w szpitalach, które otrzymały tytuł Szpitala Przyjaznego Dziecku. Niemal wszystkie matki w Nowej Zelandii i na Sri Lance rodzą dzieci w takich właśnie ośrodkach medycznych. Co więcej, kontekst kulturowy i polityczny, w tym wsparcie ojców, rodzin, pracodawców i społeczności, odgrywa decydującą rolę.

UNICEF apeluje do rządów państw, sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego, aby:

 • Zwiększyć finansowanie i świadomość w celu podniesienia wskaźników karmienia piersią od narodzin aż do drugiego roku życia.
 • Wdrożyć normy prawne regulujące wprowadzenie do obrotu mieszanek dla niemowląt i innych substytutów mleka kobiecego oraz butelek i smoczków.
 • Wprowadzić płatny urlop rodzinny i zasady karmienia piersią w miejscu pracy, w tym płatne przerwy na karmienie piersią.
 • Wdrożyć „10 kroków do udanego karmienia piersią” oraz zapewnić mleko kobiece dla chorych niemowląt.
 • Upewnić się, że matki otrzymują poradnictwo w zakresie karmienia piersią w ośrodkach medycznych i w pierwszym tygodniu po porodzie.
 • Poprawić relacje pomiędzy przedstawicielami lokalnych społeczności a ośrodkami medycznymi, aby matki miały stałe wsparcie w karmieniu piersią.
 • Usprawnić system monitorowania w celu śledzenia zmian w polityce, programach i praktykach związanych z karmieniem piersią.