III edycja konferencji cyklicznej:

AKADEMIA RAKA PIERSI
nowości, wyzwania, kontrowersje

 Polskie możliwości stosowania skutecznej refundowanej terapii kontra doniesienia ze świata

Pobierz zaproszenie

Od listopada 2015 roku obowiązują nowe, rekomendowane na kolejne 2 lata, wytyczne dotyczące leczenia przerzutowego raka piersi Advanced Breast Cancer ABC3.

 

 Akademia Raka Piersi: nowości, wyzwania, kontrowersje

Najnowsze, polskie i międzynarodowe zalecenia postępowania z chorymi na wczesnego i rozsianego raka piersi, metody zachowania płodności po chemioterapii, wyzwania nowoczesnej chirurgii i radioterapii oraz nowe strategie leczenia systemowego chorych na raka piersi w obrębie poszczególnych podtypów biologicznych.

 

Lublin, 30 maja 2016 r.

Szanowni Państwo,

w imieniu swoim i PZWL serdecznie zapraszam do udziału w III edycji konferencji „Akademia Rak Piersi – nowości, wyzwania, kontrowersje”. Pierwsze dwa spotkania odbyły się w Warszawie w dniu 11 stycznia oraz w Katowicach w dniu 29 lutego 2016 roku. Podczas konferencji zostaną przedstawione najnowsze międzynarodowe zalecenia postępowania z chorymi na wczesnego i rozsianego raka piersi (post St Gallen, post ABC3 Lizbona, post San Antonio), a także wyzwania nowoczesnej chirurgii i radioterapii, nowe strategie leczenia systemowego chorych na raka piersi w obrębie poszczególnych podtypów biologicznych oraz metody zachowania płodności po chemioterapii. 

Wykłady adresowane są zarówno do doświadczonych specjalistów onkologów i lekarzy, którzy wkrótce będą zdawać egzamin specjalizacyjny, jak i do młodych adeptów onkologii. Tematyka kolejnych edycji, planowanych w różnych miastach w Polsce, może ulec modyfikacji zgodnie z opinią i prośbą Uczestników konferencji. Do zobaczenia w Lublinie!

Z serdecznymi pozdrowieniami

Kierownik Naukowy Konferencji

Prof. nadzw. dr hab.  n. med. Anna Niwińska

Program

09.30-10.00
Rejestracja Uczestników i kawa powitalna
10.00-10.10
Przywitanie uczestników
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Niwińska
10.10-10.25
Najnowsze zalecenia dotyczące leczenia wczesnego raka piersi - konsensus St. Gallen 2015
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Niwińska
10.25-10.40
Najnowsze zalecenia dotyczące leczenia miejscowo zaawansowanego i przerzutowego raka piersi - konsensus konferencji Advanced Breast Cancer ABC3 Lizbona 2015
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Niwińska
10.40-10.55
Nowości z konferencji SABCS San Antonio 2015
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Niwińska
10.55-11.15
Operacyjne leczenie chorych na raka piersi
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Polkowski
11.15-11.35
Radioterapia radykalna chorych na raka piersi
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Niwińska
11.35-11.55
Rak piersi HER2-dodatni: obecne możliwości i perspektywy
Prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski
11.55-12.10
Dyskusja
12.10-12.30
Przerwa kawowa
12.30-12.50
Rak piersi u młodych kobiet
Dr Katarzyna Pogoda
12.50-13.10
Nowe możliwości leczenia chorych na raka ER(+)oraz receptorowo potrójnie ujemnego
Dr Katarzyna Pogoda
13.10-13.40
Zasady leczenia chorych z przerzutami do ośrodkowego układu nerwowego
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Niwińska
13.40-13.55
Chemioterapia dose-dense – optymalne postępowanie
Dr Katarzyna Pogoda
13.55-14.15
Optymalizacja leczenia wspomagającego u chorych na raka piersi
Dr Katarzyna Pogoda
14.15-14.30
Dyskusja i podsumowanie spotkania
14.30-15.00
Rozdanie certyfikatów i lunch

Relacje

29 lutego 2016 roku w Katowicach odbyło się drugie spotkanie „Akademii Raka Piersi”.
130 lekarzy onkologów zgromadzonych na konferencji, miało okazję zapoznać się z najnowszymi międzynarodowymi zaleceniami postępowania z chorymi na wczesnego i rozsianego raka piersi, metodami zachowania płodności po chemioterapii, wyzwaniami nowoczesnej chirurgii i radioterapii.

Kierownikiem naukowym konferencji była profesor nadzw. Anna Niwińska.

DSC_0282 DSC_0291DSC_0287   DSC_0296 DSC_0298 WP_20160229_014

140 lekarzy onkologów wzięło udział w I edycji konferencji „Akademia Raka Piersi”, która odbyła się w Warszawie 11 stycznia br.

Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z najnowszymi międzynarodowymi zaleceniami postępowania z chorymi na wczesnego i rozsianego raka piersi (post St Gallen, post ABC3 Lizbona, post San Antonio).

W imieniu przewodniczących Komitetu Naukowego: prof. nadzw dr hab. Anny Niwińskiej i  prof. dr hab. Macieja Krzakowskiego z Centrum Onkologii w Warszawie oraz Wydawnictwa Lekarskiego PZWL zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się w Katowicach 29.02. 2016 r .

 DSC_0143 DSC_0162 DSC_0149 DSC_0192

Prelegenci

Komitet Naukowy cyklu AKADEMIA RAKA PIERSI

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Niwińska
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Wykładowcy cyklu AKADEMIA RAKA PIERSI

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Nowecki
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Polkowski
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Klinika Chirurgii Onkologicznej

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Maria Litwiniuk
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra i Klinika Onkologii

Dr hab. n. med. Wojciech Wysocki
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie

Dr n. med. Elżbieta Senkus-Konefka
Gdański Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii

Dr  Katarzyna Pogoda
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Spotkanie przeznaczone jest dla lekarzy medycyny posiadających czynne prawo wykonywania zawodu oraz dla studentów wydziałów lekarskich.