• Szkolenia dla kadry akademickiej
  Wydawnictwo naukowe PWN od blisko 70 lat publikuje podręczniki oraz skrypty naukowe ściśle współpracując z uczelniami. ...
 • Szkolenia dla bibliotek
  W odpowiedzi na potrzebę rozwoju bibliotek i ciągłego podnoszenia kompetencji bibliotekarzy, Instytut PWN zaprasza na dedykowane szkolenia. Dzię...

II Kongres Położnych Rodzinnych w Lublinie

 • 5 marca 2018

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Położnych Rodzinnych zaprasza na II Kongres Położnych Rodzinnych, który odbędzie się w dniach 7-8 kwietnia w Lublinie. Spotkanie odbędzie się pod hasłem: „Bliżej kobiety – dalej od konkurencji”.

Podczas Kongresu odbędą się panele tematyczne dotyczące:

 • zmian w ochronie zdrowia;
 • jak utworzyć i prowadzić podmiot leczniczy zgodnie z wymogami ustawowymi oraz oczekiwaniami kobiet i ich rodzin;
 • ochrona danych w dokumentacji medycznej: zasady prowadzenia dokumentacji położnej rodzinnej oraz EDM;
 • odpowiedzialność osób wykonujących zawód medyczny;
 • projekt Standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej sprawowanej nad kobietą w fizjologicznej ciąży, porodzie i połogu oraz opieki nad noworodkiem;
 • konkurencyjny gabinet położnej rodzinnej, jako miejsce edukacji przedporodowej dla kobiet;
 • panel dyskusyjny – najczęstsze problemy w praktyce położnej.

Więcej informacji na stronie Organizatora.

Książki
Czasopisma