• Szkolenia dla kadry akademickiej
    Wydawnictwo naukowe PWN od blisko 70 lat publikuje podręczniki oraz skrypty naukowe ściśle współpracując z uczelniami. ...
  • Szkolenia dla bibliotek
    W odpowiedzi na potrzebę rozwoju bibliotek i ciągłego podnoszenia kompetencji bibliotekarzy, Instytut PWN zaprasza na dedykowane szkolenia. Dzię...

Idiopatyczne miopatie zapalne u dzieci – nowe badania

  • 6 lipca 2018

Najnowsze badania, których celem jest dokładniejsze poznanie młodzieńczych postaci idiopatycznych miopatii zapalnych (MIMZ) koncentrują się na patogenezie, zrozumieniu fenotypów klinicznych w powiązaniu z występującymi autoprzeciwciałami oraz leczeniu.

Międzynarodowa grupa ekspertów EULAR/ACR opracowała kryteria odpowiedzi na leczenie osób chorujących na MZSM.

Wyselekcjonowano 14 najlepszych (poprzednio używanych) kryteriów na podstawie ich charakterystyki działania i wiarygodności klinicznej, w połączeniu z całkowitym wynikiem poprawy 0–100. Ustalono również sześć podstawowych parametrów: globalną ocenę choroby przez lekarza i rodzica (w skali VAS), ocenę siły mięśni (np. CMAS), ocenę uszkodzeń pozamięśniowych, ocenę sprawności fizycznej – kwestionariusz CHAQ (Childhood Health Assessment Questionnaire), oraz stężenia enzymów „mięśniowych”.

Celem prac było ujednolicenie zasad oceny stopnia poprawy klinicznej oraz zwiększenie czułości i swoistości kryteriów poprawy.

Źródło: Termedia

Książki
Czasopisma