• Jak z sukcesem przygotować wniosek o grant?
  Kolejne zmiany w funkcjonowaniu Narodowego Centrum Nauki Nowości w procedurze składania wniosków Zmiany w regulaminach starych konkursó...
 • Innowacyjne terapie w onkologii
  Szanowni Państwo, mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w II edycji konferencji Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa ...
 • Współpraca międzynarodowa w dziedzinie badań – wyzwania wobec nowej perspektywy budżetowej i ustawy 2.0
  Finanse stanowią istotną barierę w rozwoju naukowym, której przezwyciężenie wymaga umiejętnego planowania własnej kariery naukowej oraz ...
 • Szkoły doktorskie, kształcenie doktorantów i procedury awansu naukowego w świetle ustawy 2.0
  Instytut PWN zaprasza na szkolenie  Szkoły doktorskie, kształcenie doktorantów i procedury awansu naukowego w świetle nowych regulacji ...
 • Tworzenie kierunków studiów, realizacja i ewaluacja kształcenia
  Instytut PWN zaprasza na szkolenie  Tworzenie kierunków studiów,  realizacja i ewaluacja kształcenia Ustawa 2.0 swoim wejś...

Idiopatyczne miopatie zapalne u dzieci – nowe badania

 • 6 lipca 2018

Najnowsze badania, których celem jest dokładniejsze poznanie młodzieńczych postaci idiopatycznych miopatii zapalnych (MIMZ) koncentrują się na patogenezie, zrozumieniu fenotypów klinicznych w powiązaniu z występującymi autoprzeciwciałami oraz leczeniu.

Międzynarodowa grupa ekspertów EULAR/ACR opracowała kryteria odpowiedzi na leczenie osób chorujących na MZSM.

Wyselekcjonowano 14 najlepszych (poprzednio używanych) kryteriów na podstawie ich charakterystyki działania i wiarygodności klinicznej, w połączeniu z całkowitym wynikiem poprawy 0–100. Ustalono również sześć podstawowych parametrów: globalną ocenę choroby przez lekarza i rodzica (w skali VAS), ocenę siły mięśni (np. CMAS), ocenę uszkodzeń pozamięśniowych, ocenę sprawności fizycznej – kwestionariusz CHAQ (Childhood Health Assessment Questionnaire), oraz stężenia enzymów „mięśniowych”.

Celem prac było ujednolicenie zasad oceny stopnia poprawy klinicznej oraz zwiększenie czułości i swoistości kryteriów poprawy.

Źródło: Termedia