• Dermatologia Premium plus 2019
  Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy, Serdecznie zapraszamy do udziału w V edycji konferencji Dermatologia Premium Plus, ...
 • PRAKTYCZNY KURS EKG - edycje 2019!
  Jak wygląda prawidłowa technika wykonania i interpretacji badania EKG? zapraszamy na VIII i IX edycję szkolenia Warsztaty poprowadzą ...
 • Akademia Raka Piersi 2019
  Szanowni Państwo, Drodzy Koledzy,  serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w kolejnej edycji Akademii Raka Piersi, która ...
 • Design Thinking na uczelni
  Design Thinking dla uczelni Zgodnie z prognozami Światowego Forum Ekonomicznego, trzema najważniejszymi kompetencjami na rynku pracy w 2020 roku ...
 • Akademia Onkologii Urologicznej
  Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w cyklu konferencji Akademia Onkologii Urologicznej, który zostanie zorganizowany jesienią 2019 ...

Edukacji nigdy za wiele. Konferencja SMP

 • 5 marca 2018

Celem konferencji naukowych, cyklicznie organizowanych przez Stowarzyszenie Menedżerów Pielęgniarstwa, jest dzielenie się wiedzą, umiejętnościami i przemyśleniami, aby wzbogacić pielęgniarstwo w obszarze naukowym i praktycznym, wskazując rolę, jaką ma spełnić w systemie ochrony zdrowia wobec obecnych i przyszłych wyzwań społecznych.

Termin i miejsce najbliższego spotkania poznamy już niedługo. Ubiegłoroczne spotkanie odbyło się w październiku 2017 r w Lądku Zdroju. Nie zabrakło na niej ciekawych tematów, ważnych gości, gorących dyskusji.

Uroczystej inauguracji konferencji dokonała Pani Zofia Małas, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie. Odwiedziła ona konferencję już po raz drugi, dzięki czemu uczestnicy mogli usłyszeć bezpośrednie informacje na temat prac, prowadzonych aktualnie w obrębie samorządu zawodowego we współpracy z innymi organami zawodowymi i państwowymi (legislacyjnymi).

Konferencję odwiedziły także Przewodniczące ORPiP – Anna Czarnecka z Gdańska i Sabina Wiatkowska z Opola. Tradycyjnie już w gronie ważnych gości spotkania znalazła się dr Grażyna Rogala-Pawelczyk, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej. Pani Rzecznik przedstawiła wykład „ICNP w prewencji wykroczeń zawodowych pielęgniarek i położnych”, a na zakończenie konferencji dokonała jej uroczystego podsumowania, motywując SMP do kolejnych aktywności.

Niezwykle ekspresyjny wykład wygłosiła Iwona Michańcio, naczelna pielęgniarka Wałbrzyskiego Szpitala Położniczo-Ginekologicznego – dotyczył etyki zawodu pielęgniarki i położnej. W podobnej konwencji utrzymane było wystąpienie prof. dr hab. Doroty Karkowskiej pt. „Medyczny błąd pielęgniarki i położnej” – prelekcja została wzmocniona casusami z praktyki zawodowej. Dr Izabela Witczak, pełnomocnik dyrektora ds. jakości USK we Wrocławiu, wygłosiła wykład zatytułowany „Ryzyko decyzyjne oraz niepewność w podnoszeniu standardów jakości świadczeń medycznych w pracy pielęgniarek i położnych”.

Odpowiedzialności zawodowej dotyczyło również wystąpienie pt. „Zdarzenie medyczne oraz błąd medyczny w aspekcie wykonywanego zawodu pielęgniarki i położnej”, przygotowane przez  Marzenę Olszewską-Fryc, wiceprzewodniczącą OIPiP w Gdańsku oraz dyrektor ds. pielęgniarstwa w Szpitalu Copernicus w Gdańsku.

Zuzanna Konrady, przewodnicząca Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki zapoznała zebranych z najnowszą wiedzą z zakrkesu postępowania z pacjentem leżącym. Tytuł jej wystąpienia brzmiał: „ Odleżyna a odpowiedzialność zawodowa”.

Na prośbę członków SMP przewodnicząca ORPiP w Gdańsku, pani Anna Czarnecka, zgodziła się wygłosić wykład z cyklu: „Komitet Obrony Pielęgniarek i Położnych cd.”. Przedstawiła w nim zmiany i ciągłość prac związanych z działalnością KOPiP, co z wielkim zainteresowaniem śledzą członkowie SMP z całej Polski, jako nowatorskie rozwiązywanie problemów na terenie województwa pomorskiego.

„Koncyliacja lekowa a bezpieczeństwo pacjenta” to tytuł niezwykle interesującego wykładu, podejmującego ważne zagadnienie wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktycznym działaniu. Wygłosiła go Marzena Łokietko, naczelna pielęgniarka MCZ S.A w Lubinie. Swoje zaangażowanie zawodowe Pani Marzena ukierunkowała na działania związane z jakością usług medycznych, a szczególnie z ich bezpieczeństwem. Poruszone w wykładzie zagadnienia, bardzo ważne dla prawidłowego przebiegu procesu terapeutycznego oraz zaprezentowane rozwiązania wyjątkowo zainteresowały uczestników, szczególnie zaprezentowana karta pacjenta. O szczegółach koncyliacji uczestnicy dyskutowali jeszcze długo w kuluarach…

Kolejny wykład z zakresu praktyki zawodowej, zatytułowany  „Opatrunki i nie tylko jako standard w postępowaniu z raną o różnej etiologii” przedstawiła, z ramienia firmy ConvaTec mgr Małgorzata Budynek.

Nie zabrakło także innych praktycznych informacji, które mogą być przydatne w codziennej pracy. Bardzo ciekawe było wystąpienie Joanny Rudek, przedstawicielki firmy 3M, prezentujące nowości i doniesienia badań naukowych, zatytułowane: „ Pielęgnacja dostępów naczyniowych w świetle najnowszych wytycznych i standardów postępowania”. Justyna Piwowarczyk, konsultant naukowy (Medilab) zmierzyła się z kontrowersyjnym tematem: „ Zapobieganie zakażeniom związanym z opieką zdrowotną – koszt czy zysk”.

Uczestnicy konferencji mieli także okazję do wymiany myśli i doświadczeń podczas przerw i w trakcie uroczystej kolacji. Na zakończenie wręczono uczestnikom certyfikaty i zebrano wypełnione ankiety na temat tematyki następnej konferencji oraz propozycji jej lokalizacji. Prezes SMP Marzena Barton, podsumowując konferencję, podziękowała uczestnikom i podkreśliła, że wymiana wspólnych doświadczeń zawodowych jest szczególnie ważna podczas realizacji codziennych zadań na rzecz podopiecznych i podczas organizacji pracy w rodzimych placówkach.Zaprosiła także uczestników do współpracy, członkostwa w SMP i wyraziła nadzieję, że organizowane przez Stowarzyszenie konferencje zostaną na stałe wpisane do kalendarza kierowniczej kadry zarządzającej oraz wszystkich sympatyków SMP.

Konferencja odbywała się pod Patronatem Honorowym Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.