POZNAJ POZOSTAŁE CZASOPISMA V
pzwl_small
BIEŻĄCY NUMER
Analiza Przypadków. Pielęgniarstwo i Położnictwo
ISSN: 2391-9515

Archiwum

NUMER BEZPŁATNY

Poradnik Diabetologiczny 1/2017

Numer czasopisma

Analiza Przypadków w Pielęgniarstwie i Położnictwie 3/2015

Podstawowym prawem obywateli Unii Europejskiej jest swoboda świadczenia usług na całym terytorium wspólnoty, w dowolnym kraju. Każda osoba, która zdecyduje się na taką działalność, ma prawo używać tytułu zawodowego, bez konieczności wnioskowania o uznanie kwalifikacji. O tym, jak wygląda to ...
Numer czasopisma

Analiza Przypadków w Pielęgniarstwie i Położnictwie 2/2015

Rozwój nowoczesnych technologii stopniowo wkracza także do ochrony służby zdrowia. W najnowszym numerze Analizy przypadków w pielęgniarstwie i położnictwie postanowiliśmy szerzej omówić tę kwestię. Wraz z przedstawicielami środowiska pielęgniarsko-położniczego oraz Ministerstwa Zdrowia stawiamy pytanie o e-...
Numer czasopisma

Analiza Przypadków w Pielęgniarstwie i Położnictwie 1/2015

W najnowszym numerze czasopisma „Analiza przypadków w pielęgniarstwie i położnictwie” omówiony jest  temat norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych, opatrzony komentarzami przedstawicieli środowiska pielęgniarsko-położniczego, prezentujących różne spojrzenia na tę kwestię – oraz stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia. W cyklu „Prawnik ...
Numer czasopisma

Analiza Przypadków w Pielęgniarstwie i Położnictwie 1/2014

„Analiza przypadków w pielęgniarstwie i położnictwie” to czasopismo stworzone z myślą o aktywnych zawodowo pielęgniarkach i położnych, które dążą do rozwoju zawodowego, chcą...