Archiwum czasopisma | Instytut PWN | Page 4
POZNAJ POZOSTAŁE CZASOPISMA V
pzwl_small
BIEŻĄCY NUMER
Analiza Przypadków. Pediatria 3/2019
ISSN: 2391-9507

Archiwum

Numer czasopisma

Analiza Przypadków w Pediatrii 4/2015

Czasopismo jest skierowane do pediatrów. W każdym numerze publikowane są bogato ilustrowane opisy przypadków, dokładne analizy postępowania – od diagnozy do efektu terapii – wraz ze wskazaniem błędów, konkretne rozwiązania i wytyczne stosowane i rekomendowane przez praktyków oraz podpowiedzi ekspertów. Opisy przypadkó...
Numer czasopisma

Analiza Przypadków w Pediatrii 3/2015

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy! Kolejny, trzeci już, numer kwartalnika „Analiza przypadków w pediatrii” zawiera wiele interesujących artykułów z praktyki pediatry, dotyczące szczepień u dzieci oraz odżywiania z zaleceniami dietetycznymi. Leczenie ostrych biegunek u małych dzieci zostało przedstawione na przykładzie przebiegu ...
Numer czasopisma

Analiza Przypadków w Pediatrii 2/2015

Kolejny numer kwartalnika „Analiza przypadków w pediatrii” zawiera wiele interesujących przypadków z omówieniem postępowania. Artykuł: „Gorączka u dziecka żywionego pozajelitowo w domu” omawia problemy mogące występować u dziecka żywionego pozajelitowo. Taką procedurę u dzieci prowadzą odpowiednio przeszkolone zespoły lekarzy, pielęgniarek, ...
Numer czasopisma

Analiza Przypadków w Pediatrii 1/2015

Pierwszy artykuł: „Czy dziecko po napadzie drgawek gorączkowych prostych wymaga hospitalizacji” opisuje 15-miesięcznego chłopca, który został przywieziony do izby przyjęć przez pogotowie ratunkowe po pierwszym w życiu epizodzie drgawek. U chłopca rozpoznano drgawki gorączkowe proste i rumień nagły. Wdrożono leczenie przeciwgorą...
Numer czasopisma

Analiza Przypadków w Pediatrii 1/2014

Pierwszy (premierowy) numer „Analizy przypadków w pediatrii” zaczyna się opisem przebiegu schyłkowej niewydolności nerek u 9-letniego chłopca, który przed postawieniem rozpoznania był konsultowany przez kilku specjalistów. Chłopiec od urodzenia moczył się w nocy. Z tego powodu był diagnozowany i leczony bez poprawy ...