Archiwum czasopisma | Instytut PWN | Page 3
POZNAJ POZOSTAŁE CZASOPISMA V
pzwl_small
BIEŻĄCY NUMER
Analiza przypadków. Pielęgniarstwo i Położnictwo 5/2019
ISSN: 2391-9515

Archiwum

Numer czasopisma

Analiza Przypadków. Pielęgniarstwo i Położnictwo 5/2017

W bieżącym numerze: Dbanie o prestiż zawodu pielęgniarki i położnej powinno być priorytetem całego środowiska. W jaki sposób interpretować prestiż zawodowy, jak z biegiem lat zmieniają się kryteria, według których dokonuje się jego oceny oraz co, tak naprawdę, wpływa na tworzenie ...
Numer czasopisma

Analiza Przypadków w Pielęgniarstwie i Położnictwie 3-4/2017

W bieżącym numerze: Jak wytłumaczyć stanowisko Ministerstwa Zdrowia, które zapytane o możliwość przypisania pielęgniarkom anestezjologicznym roli pielęgniarek zaawansowanej praktyki informuje, że „nie przewiduje poszerzania uprawnień zawodowych pielęgniarek anestezjologicznych w tym zakresie”? Zagadkę tę usiłuje zgłębić redaktor naukowa naszego czasopisma, dr Dorota ...
Numer czasopisma

Analiza Przypadków w Pielęgniarstwie i Położnictwie 2/2017

W bieżącym numerze: Czym są standardy postępowania medycznego i jaką pełnią funkcję w służbie zdrowia? Ministerstwo Zdrowia definiuje je jako zbiory rekomendacji, które odnoszą się do wszystkich działań zapobiegawczych, diagnostycznych i leczniczych. Zwykle są przedstawiane jako wytyczne lub ścieżki postępowania. Należ...
Numer czasopisma

Analiza Przypadków w Pielęgniarstwie i Położnictwie 1/2017

Rola badań naukowych w praktyce pielęgniarskiej – czy wiesz, że to właśnie dzięki badaniom naukowym Florence Nightingale udowodniła, że odpowiednie przygotowanie personelu medycznego, przede wszystkim pielęgniarek, ma wpływ na obniżenie wskaźnika zgonów pacjentów? Jaka jest dziś ich rola? Komentarze ...
Numer czasopisma

Analiza Przypadków w Pielęgniarstwie i Położnictwie 6/2016

Główny temat bieżącego numeru jest bardzo ważny, choć rzadko podejmowany. Jak należy rozumieć termin „zdrowe starzenie się” i jakie ma on przełożenie na warunki pracy pielęgniarki? W zawodzie pielęgniarki średnia wieku przekracza 45 lat. Praca ta wiąże się z przeciążeniem, ...