Zasady przygotowania streszczenia:

Streszczenia winny być przygotowane wyłącznie  w języku angielskim, z zaznaczeniem wyboru  prezentacji ustnej lub plakatowej wraz ze wskazaniem wybranej tematyki z poniższej listy.

Struktura:

- tytuł streszczenia
- imiona i nazwiska autorów, z podkreśleniem osoby prezentującej pracę
- miejsca pracy autorów
- treść streszczenia – do 250 wyrazów
- należy wyjaśnić stosowane skróty
- podział na: wstęp, materiały i metody, wyniki, wnioski

Streszczenia wybrane przez Komitet Naukowy zostaną zaprezentowane podczas Konferencji w formie prezentacji ustnej lub plakatowej.

Termin przesyłania streszczeń - do ....

Streszczenia zostaną opublikowane w ...

AUTOR STRESZCZENIA

Prosimy o zaznaczenie preferowanej formy prezentacji.

 plakat wystąpienie ustne

Prosimy o wybór tematu z poniższej listy.

Basic immunology

 immunoregulation immunotherapy autoimmunity and autoinflammation innate immunity immunomodulation and immunotoxicology immune system signaling/immunology of aging advances in cytometry

Clinical immunology

 allergology bacterial infections, microbiome diagnostic methods in immunology immunology of fungal infections HSCT and solid organs transplantation immunodermatology immunogenetics immunoglobulin therapy in various diseases immunology of reproduction immunopathology primary and secondary immunodeficiencies in adults primary immunodeficencies in children rheumatology tumor immunology vaccines and vaccination veterinary immunology immunology of viral infections Varia

W przypadku nawiązania kontaktu i pozostawienia danych osobowych ich administratorem jest PZWL Wydawnictwo Lekarskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-460), ul. Gottlieba Daimlera 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych. Podanie danych jest dobrowolne i każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.