• Szkolenia dla kadry akademickiej
    Wydawnictwo naukowe PWN od blisko 70 lat publikuje podręczniki oraz skrypty naukowe ściśle współpracując z uczelniami. ...
  • Szkolenia dla bibliotek
    W odpowiedzi na potrzebę rozwoju bibliotek i ciągłego podnoszenia kompetencji bibliotekarzy, Instytut PWN zaprasza na dedykowane szkolenia. Dzię...

Absolwenci WUM w gronie najlepszych!

  • 16 lutego 2018

Jak informuje Warszawski Uniwersytet Medyczny, podczas wiosennej sesji Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego, lekarze dentyści, którzy ukończyli WUM w ostatnich 2 latach, zajęli 2 miejsce wśród absolwentów wszystkich uczelni medycznych, osiągając średnią 130,29 p.

Absolwenci WUM uzyskali także świetne wyniki w grupie lekarzy dentystów, którzy ukończyli studia ponad 2 lata temu – ze średnią 126,00 p., zajęli 3 miejsce. Na tej samej pozycji ze średnią 126,69 p. uplasowali się lekarze-dentyści, którzy przystąpili do egzaminu po raz pierwszy

Szczegółowe informacje na stronie Centrum Egzaminów Medycznych.

Książki
Czasopisma