Szkolenie

Artykuł jako źródło sukcesu naukowego
– jak pisać skutecznie?

Do konferencji zostało jeszcze:
20
dni
20
godziny
22
minuty
21
sekundy

Skuteczne pisanie artykułów naukowych wymaga zmierzenia się z wieloma wyzwaniami. Od wyboru rodzaju publikacji naukowej i czasopisma, przez kryteria recenzowania i dostosowanie do wymogów, aż po narzędzia doskonalenia artykułów.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak skutecznie pisać artykuły naukowe w języku angielskim i polskim oraz jak publikować je w najbardziej prestiżowych pismach, zapraszamy do udziału w szkoleniu:

„Artykuł jako źródło sukcesu naukowego
– jak pisać skutecznie?”

Podczas szkolenia poznasz praktyczną stronę pisania artykułów, przydatne narzędzia,  typy artykułów oraz sposoby ich konstruowania. Wyrobisz umiejętności pisania, związane ze wszystkimi etapami tworzenia artykułów, oraz umiejętności dotyczące proponowania tekstów do czasopism naukowych.

Wszystko to zostanie zaprezentowane nie tylko teoretycznie, ale też w ujęciu praktycznym. Prowadzący zaproponuje szereg praktycznych ćwiczeń, dzięki którym nabędziesz kompetencje odnoszące się do pisania artykułów.

profil uczestnika

 • Osoby zainteresowane publikowaniem artykułów w najbardziej prestiżowych anglojęzycznych i polskojęzycznych periodykach.
 • Badaczy, którzy chcą doskonalić umiejętności pisania artykułów naukowych.
 • Redaktorów i edytorów pism naukowych.
 • Nauczycieli akademickich, którzy chcą przekazywać studentom wiedzę o tym, jak poprawnie pisać artykuły.

 

Program

10:00-11:30
BLOK I Z warsztatu autora artykułów naukowych
 • Narzędzia ułatwiające pisanie.
 • Menadżery bibliografii.
 • Zotero – omówienie funkcji menadżerów na przykładzie konkretnego programu.
 • Pisanie tekstu – zamienniki Worda oraz edytory specjalistyczne.
 • Scrivener – omówienie konkretnego edytora dedykowanego tekstom naukowym.
 • Narzędzia do wizualizacji danych – jak ulepszyć swój artykuł
11:30-11:45
Przerwa na kawę
11:45-12:45
BLOK II Artykuł jako źródło sukcesu naukowego
 • Jak się przygotować do napisania artykułu naukowego?
 • Pisanie po polsku czy po angielsku?
 • Co brać pod uwagę, wybierając czasopismo, w którym chcemy opublikować tekst
 • Pisanie jako proces
 • Wybór rodzaju publikacji
 • Kryteria recenzowania tekstów
 • Porządkowanie materiału oraz wybór stylu pisania
 • Błędy językowe, czyli Ponglish
12:45-13:15
Przerwa obiadowa
13:15-14:45
BLOK III Konstrukcja artykułu
 • Uniwersalna struktura artykułu naukowego
 • Tytuł artykułu jako wyznacznik jego treści
 • Strategie tworzenia dobrego tytułu
 • Kilka zdań o słowach kluczowych (Key words)
 • Lista autorów
 • Research articles, czyli o potrzebie zastosowania schematu AIMRaD (Abstract, Introduction, Materials and methods, Results, and Discussion) oraz rozlicznych jego wariantów
 • Dlaczego Abstrakt jest tak ważny, czyli organizacja oraz podstawowe elementy streszczenia
 • The Introduction– wymiary kompletnego Wprowadzenia: ulokowanie w polu naukowym; wskazanie „nieodkrytych” obszarów; dokładne wyjaśnienie celu; poprawność logiczna i inne
 • Sekcja Results, czyli o tym, jak „rozkręcić” swój artykuł, przedstawiając wyniki badań niczym ciekawą historię oraz poprawnie stosując ilustracje i tabele
 • Sekcja Methods– jej cele oraz organizacja
 • Sekcja Discussion– ważne kwestie związane z konstrukcją, podkreślanie kluczowych informacji, negocjowanie siły tez
 • Podziękowania
14:45-15:00
Przerwa na kawę
15:00-16:00
BLOK IV Dalsze rozwijanie umiejętności związanych z pisaniem artykułów
 • Proponowanie artykułów czasopismom anglojęzycznym – o czym jeszcze pamiętać?
 • List do edytora, covering letter.
 • Odpowiadanie recenzentom, czyli jak sobie radzić z odrzuceniami oraz propozycjami zmian.
 • Działania około-publikacyjne.
 • Czy wartko używać Google Scholar oraz tak zwanych ASNS (Academic Social Networking Services)?

Prowadzący

Piotr_Siuda

dr Piotr Siuda

Doktor socjologii; Prodziekan ds. Nauki oraz adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Interesuje się społecznymi aspektami internetu, edukacją medialną oraz naukometrią. Autor kilku monografii naukowych; publikował w wielu periodykach naukowych, w tym w wysoko punktowanych pismach z tak zwanym impact factorem (European Journal of Cultural StudiesInternational Journal of Cultural Studies). Koordynator szeregu projektów badawczych, w tym zadania „Dzieci sieci”, „Dzieci sieci 2.0”, „Prosumpcjonizm pop-przemysłów”. Główny wykonawca naukometrycznego projektu finansowanego ze środków NPRH („Współczesna polska humanistyka wobec wyzwań naukometrii”). Członek The Association of Internet Researchers oraz Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Kontakt

*szkolenie może być realizowane również w formule zamkniętej, czyli dedykowanej konkretnej uczelni oraz wyznaczonym przez nią odbiorcom

 

Joanna Bełcik

Koordynator Konferencji i Szkoleń

joanna.belcik@pwn.pl

22 695 40 94