Najnowsze warsztaty Instytutu PWN!

Design Thinking na uczelni

 

Do konferencji zostało jeszcze:
20
dni
20
godziny
22
minuty
21
sekundy

Design Thinking dla uczelni

Zgodnie z prognozami Światowego Forum Ekonomicznego, trzema najważniejszymi kompetencjami na rynku pracy w 2020 roku będą: umiejętność rozwiązywania skomplikowanych problemów, myślenie krytyczne i kreatywność. Liczą się zatem kompetencje, dzięki którym będziemy potrafili wykorzystać wiedzę w praktyce – kreatywność, umiejętność współpracy, otwartość na dzielenie się wiedzą, aktywne słuchanie, szanowanie odmiennych opinii, poszukiwanie różnorodnych perspektyw i wiele innych.

Jednym ze sposobów na zintegrowanie i pogłębienie powyższych kompetencji jest metodyka design thinking (myślenie projektowe), która wspiera projektowanie rozwiązań – produktów, usług, doświadczeń i relacji uwzględniających potrzeby użytkowników, jak również wyposaża w nowe podejście do wyzwań i rozwiązywania problemów i .

Metodyka design thinking jest stosowana przez największe firmy na świecie, ale uniwersalność i intuicyjność procesu powoduje, że może być także implementowana wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z potrzebami ludzi, także, a może przede wszystkim w edukacji.

Metody pracy:

Podczas warsztatów zostaną wykorzystane narzędzia metodyki design thinking.

Warsztaty mają bardzo praktyczny charakter i będą w większości prowadzone metodami wymagającymi aktywności i zaangażowania uczestników. Po krótkim teoretycznym wstępie, uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć narzędzia design thinking w praktyce, w realnym procesie projektowym.

Cele warsztatów

 • Poznanie i praktyczne wykorzystanie narzędzi metodyki design thinking, służących tworzeniu nieszablonowych rozwiązań.
 • Poznanie i praktyczne przetestowanie narzędzi służących diagnozowaniu i wykorzystaniu potencjału zróżnicowanych zespołów.
 • Zrozumienie potrzeby prototypowania i testowania rozwiązań.
 • Dostrzeżenie wartości współpracy i patrzenia na wyzwania z różnych perspektyw.
 • Wykształcenie podejścia opartego na zamianie problemów na wyzwania.
 • Uwolnienie twórczego potencjału osobistego i grupowego opartego na zrozumieniu
  i zaangażowaniu.

 

Program

Design Thinking
Wprowadzenie
Proces projektowy z wykorzystaniem zaproponowanego wyzwania:
 •  Nie da się, zawsze tak było, wszyscy tak robią – po co to zmieniać?
 •  Jak design thinking może pomóc edukatorom i ich studentom?
 • Wyzwanie projektowe – omówienie założeń i metod pracy.
 •  Empatia – dla kogo?
 1. Kim jest użytkownik i dlaczego trzeba go poznać?
 2. Słuchaj, patrz, rozmawiaj, czytaj między wierszami.
 3. Dlaczego, dlaczego, dlaczego…?
 •  Diagnoza potrzeb – po co?
 1. Czy wiesz czego potrzebuje użytkownik?
 2. Różnica między problemem a potrzebą.
 3. Dostrzegaj to czego nie widać, usłysz to, czego nikt nie mówi.
 •  Generowanie pomysłów – co?
 1. Żeby mieć dobry pomysł, trzeba mieć dużo pomysłów.
 2. Wszyscy jesteśmy kreatywni.
 3. Myślenie poza schematami.
 • Prototypowanie – jak?
 1. Do czego służą prototypy i jak je przygotować?
 2. Prototypy to nie zabawa…
 3. Myśl rękami.
 •  Testowanie – czy?
 1. Gotowy na porażkę?
 2. Pokaż, słuchaj, nie dyskutuj.
 3. Poprawiaj – design thinking to proces iteracyjny.
Podsumowanie

Prowadzący

_WAY9816

 

Beata Michalska-Dominiak

doświadczony moderator design thinking, praktyk z bogatym doświadczeniem w prowadzeniu i kierowaniu projektami oraz wsparciu procesów transformacyjnych w organizacjach. Członek Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności. Rezydent Art Inkubatora – Fabryka Sztuki w Łodzi. Współzałożyciel społeczności „Klientocentryczni” skupiającej ekspertów metodyki design thinking i service design. Współtwórca pierwszego w Polsce Design Thinking BarCamp. Inicjator corocznych Łódź Service Jam, Łódź Gov Jam i Łódż Sustainability Jam. Czerpie z potencjału myślenia projektowego podczas prowadzenia szkoleń i warsztatów dla biznesu, administracji publicznej, edukacji i sektora pozarządowego. Bierze udział w konferencjach, kongresach w roli eksperta. Angażuje się w wiele inicjatyw, w ramach których zamienia problemy na wyzwania i wspiera w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań. Ma na koncie ponad 70 przeprowadzonych warsztatów (blisko 600 godzin dydaktycznych).

Kontakt

*szkolenie może być realizowane również w formule zamkniętej, czyli dedykowanej konkretnej uczelni oraz wyznaczonym przez nią odbiorcom

 

Joanna Bełcik

Koordynator Konferencji i Szkoleń

joanna.belcik@pwn.pl

22 695 40 94